Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulviin

Lehdistötiedote   •   Joulu 19, 2011 12:00 EET

Ähtävänjoelle odotetaan hyydetulvia joulukuun loppupuolella, jos säät kylmenevät. Ähtävänjoki on hyyde- eli suppopatojen syntymiselle erityisen herkkä joki. Hyyde aiheuttaa Ähtävänjoella vuosittain suurimmat tulvaongelmat. Hyydeongelmia esiintyy Ähtävänjoella lähes vuosittain alkutalvesta ennen kuin jokeen muodostuu jääkansi. Ajankohta on tyypillisesti joulukuun lopusta tammi-helmikuun vaihteeseen, mutta joinakin vuosina hyydeongelmia on esiintynyt jo marras-joulukuun vaihteessa.

Hyydepatoja syntyy erityisesti silloin kun vesistöt pysyvät pitkään sulina, virtaama on suuri ja kova pakkasjakso tulee yllättäen. Kylmä sää alijäähdyttää vettä ja vedessä alkaa syntyä suppojäätä, eli joki hyytää. Kun hyydettä alkaa kasaantua joen pohjalle ja paikoin jokea peittävän jääkannen alle, se tukkii vesiuoman ja syntyy hyydepato, joka voi nostaa vettä pihoille, metsiin ja talojen kellareihin. Hyyteen nostama vedenpinta pienentää myös voimalaitosten putouskorkeutta. Ähtävänjoella on 7 voimalaitosta hyydetulva-alueella. Hyydetilanne helpottaa, kun jokeen muodostuu pysyvä jääkansi.

Ähtävänjoella hyydepatojen syntymiseen on varauduttu pienentämällä joen virtaamaa. Lappajärven ja Evijärven säännöstelylupapäätöksissä on annettu oikeus tarvittaessa lyhytaikaisesti vähentää järvistä juoksutettavaa virtaamaa hyytämisen vähentämiseksi.  Ähtävänjoella hyydettä syntyy suotuisissa olosuhteissa jo hyvinkin pienillä virtaamilla, jolloin sallittu juoksutuksen vähennys ei riitä estämään hyydepatojen syntymistä. Jääkannen muodostumista pyritään auttamaan myös käyttämällä hyydepuomeja, jotka pienentävät pintavirtausnopeutta ja auttavat siten jääkannen muodostumista.

Ennakkotoimenpiteistä huolimatta syntyviä hyydepatoja voidaan joutua torjumaan kaivinkoneilla ja räjäytyksillä. Räjäytyksissä huomioidaan työturvallisuuden ja ympäristöolosuhteiden lisäksi luonnonsuojelulliset näkökohdat. Ähtävänjoki kuuluu Natura 2000-ohjelmaan ja sillä on huomattavia luonnonsuojelullisia arvoja. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen pitkän tähtäimen tavoitteena on yhdessä alueen toimijoiden kanssa rajoittaa hyydetulvien aiheuttamia haittoja erityisesti säännöstelyn ja teknisten ratkaisujen avulla (mm. hyydepuomit) ja pyrkiä vähentämään räjäytysten tarvetta.

Lisätietoja:

  • Ryhmäpäällikkö Tommi Mäki, puh.             040 704 9445      
  • Vanhempi insinööri Tuuli Saari, puh.             0400 663 028