Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ähtävänjoen vesistön säännöstelytilanne syksyllä 2010

Lehdistötiedote   •   Marras 05, 2010 23:36 EET

Ähtävänjoen säännöstelytyöryhmä kokoontui 27.10.2010 Kruunupyyssä. Kokouksessa käytiin läpi kuluneen kesän ja syksyn säännöstelytilannetta sekä ennustetta tulevalle talvikaudelle. Ähtävänjoen säännöstellyt järvet ovat tällä hetkellä hieman ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla. Lappajärven vedenkorkeus on nyt noin 15 cm ajankohdan keskitasoa korkeammalla.

Alajärven vedenkorkeus oli 1.11.2010 korkeudella N43 +104,00 m ja juoksutus Kurejokeen n. 3,8 m3/s. Lappajärven vedenkorkeus oli 1.11.2010 korkeudella N60 +69,77 m (hankkeen tasossa 168,88 m) ja juoksutus järvestä n. 15,6 m3/s. Evijärven vedenkorkeus oli 1.11.2010 korkeudella N60 +61,87 m (hankkeen tasossa 161,22 m). Ähtävänjoen virtaama oli 1.11.2010 Kattilakoskella n. 18,9 m3/s ja Herrforsissa n. 21,3 m3/s.

Runsaslumisen talven jälkeen viime kevään tulvavedet nostivat Ähtävänjoen säännösteltyjen järvien pinnat tavoiteltuihin kesäkorkeuksiin, mutta lämmin ja vähäsateinen sää sai vedenkorkeudet laskemaan kesän aikana. Syksyn runsaat sateet ovat nyt nostaneet järvien vedenkorkeudet hieman ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalle ja jokien virtaamat ovat melko suuria. Järvien vedenkorkeuksien ennustetaan pysyvän lähikuukausina lähellä nykyistä tasoaan. Pohjanmaan maakunnissa maaperä on kosteaa, jolloin pienetkin vesisateet näkyvät marraskuun aikana jokien virtaamassa.

Luodon-Öjanjärven vesipinta on ollut kesällä ajoittain alle tavoitevyöhykkeen (+10 - + 20 cm) alarajan. Vesipinta oli alimmillaan heinäkuussa + 6 cm. Kuivan kesä takia Luodonjärven Storströmmenin ja Gertrudsin kalatiet on pidetty suljettuna 1.7. – 23.8. Hästgrundetissa on kesän aikana huollettu toista patoluukkua, joka on asennettu paikalleen 7.10. Kokouspäivänä 27.10. Luodon-Öjanjärven vesipinta oli N60 +15 cm.

 

Lisätietoja:

  • Vanhempi insinööri Tuuli Saari, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0400 663 028
  • Säännöstelytyöryhmän puheenjohtaja Jaakko Harju, puh. 044 369 9400