Valtioneuvosto

Äkillisen rakennemuutoksen hoitokeinot käynnistyvät ripeästi Myllykoskella

Lehdistötiedote   •   Marras 03, 2011 20:19 EET

Valtiovalta reagoi ripeästi Myllykosken rakennemuutokseen. Irtisanotuille tarjotaan yksilöllisiä muutosturvapalveluja. UPM:n ja Kouvolan kaupungin kanssa haetaan yhteistyössä korvaavia työpaikkoja.

Yt-neuvottelujen päätyttyä UPM on ilmoittanut sulkevansa Myllykosken paperitehtaan. Irtisanottavien määrä paperitehtaalla 371 henkilöä ja muista toiminnoista x21 henkilöä. Lisäksi tehtaan sulkemisella arvioidaan olevan työpaikkavaikutuksia muissa yrityksissä.

Äkillisen rakennemuutoksen hoidosta eri puolilla maata saatujen kokemusten mukaan pyritään rakennemuutosten hoitotoimenpiteet käynnistämään mahdollisimman ripeästi. Kaikkien edun mukaista on välttää rakennemuutosten muuntuminen työttömyydeksi ja pitkäaikaistyöttömyydeksi. Hallitusohjelman mukaisesti  lähtökohtana on mahdollisimman ennakoiva rakennemuutoksen hoito.

Yrittäjyyden aloittaminen on aikaisempien kokemusten mukaan merkittävä mahdollisuus rakennemuutostilanteissa. Halukkaiden käytettävissä on työhallinnon starttiraha sekä Finnveran pienlaina ja naisyrittäjyyslaina. Yrittäjyyden aloittamisen apuna ovat myös Kouvolan seudun uusyrityspalvelut sekä UPM:n tarjoama uudelleen mitoitettu starttiraha. Voikkaalle perustetaan pääosin UPM:n rahoituksella Protomo yrityshautomo.

TE-toimiston muutosturvapalvelut työntekijöille käynnistyivät jo syyskuussa. Palvelupisteessä on asioinut jo noin 100 henkilöä. Tavoitteena on tukea irtisanottavien siirtymistä työstä työhön joko suoraan tai koulutuksen tai yrittäjyyden kautta. Muutosturvatoimenpiteitä varten on varattu riittävä rahoitus.

Pöyry etsii uusia toimijoita Myllykoskelle

UPM:n ja Kouvolan kaupungin kanssa on käynnistetty hanke, jossa etsitään korvaavia työpaikkoja Kouvolan seudulle. Ensisijaisena vaihtoehtona on etsiä Myllykoskelle yksi tai kaksi isoa toimijaa, jotka hyödyntäisivät tehdasalueen valmista infrastruktuuria.

Myllykoskella on tarjolla hyviä toimitiloja, bioenergiaa, vettä ja puhdistuslaitoksia, hyvä alueellinen infrastruktuuri, logistisesti hyvä sijainti sekä runsaasti teolliseen työhön tottunutta työvoimaa. Hankkeen valmistelusta vastaa Pöyry Management Consulting Oy. Tällä hetkellä käydään neuvotteluja lukuisten suomalaisten ja kansainvälisten eri toimialoilla toimivien yritysten kanssa.

Voikkaan ja StoraEnson Anjalankosken rakennemuutosten vuoksi Kouvolan seutu oli äkillisen rakennemuutoksen aluetta jo vuosina 2007-09 ja Myllykosken irtisanomisten vuoksi uudelleen vuosille 2011-12. UPM ja Kouvolan kaupunki ovat käynnistäneet Voikkaan jatkohoitohankeen, jossa Voikkaan tehdasaluetta pyritään kehittämään yrityspuistoperiaatteella. Tässä hankkeessa konsulttina on Vision Hunters Oy. Myllykosken hanketta ja Voikkaan jatkohoitoprojektia viedään läpi rinnakkain.

http://www.tem.fi/rakennemuutos

Lisätiedot:

elinkeinoministeri Jyri Häkämies, 010 606 3500

työministeri Lauri Ihalainen, p.010 604 8000

johtaja Anssi Paasivirta, TEM, p.0400 815 418

kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo, TEM, p., 050 526 3457