Energiateollisuus

Älykäs sähköliittymä tehostaa sähköverkon hallintaa

Lehdistötiedote   •   Marras 03, 2010 09:43 EET

SÄHKÖTUTKIMUSPOOLI / ENERGIATEOLLISUUS RY
 

Älykäs sähköliittymä tehostaa
sähköverkon hallintaa
ja sähkömarkkinoiden toimivuutta

 

Laajassa tutkimushankkeessa selvitetty älykkään sähköverkon
ja asiakasrajapinnan mahdollistamia uusia toimintoja ja palveluita

 

Sähkötutkimuspoolin ja useiden energia-alan yritysten sekä Tekesin rahoittama monivuotinen tutkimusprojekti, INCA – Interaktiivinen asiakasliityntä, selvitti ja demonstroi älykkään sähkönmittauksen ja sähköliittymän tarjoamia mahdollisuuksia kehittää sähköverkon hallintaa ja sähkömarkkinoita tukevia palveluita.

Tutkimusprojektin toteuttivat yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja VTT:n tutkimusryhmät. Projektin kokonaiskustannukset ovat olleet yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. Hankkeen päärahoittaja on ollut Tekes. Sähkötutkimuspoolin lisäksi projektiin osallistuneet yritykset ovat olleet ABB Oy, Aidon Oy, Empower Oy, Enease Oy, Energiakolmio Oy, Ensto Electic Oy, Fingrid Oyj, Fortum Sähkönsiirto Oy, MX Electrix Oy, Nokia-Siemens Networks Oy, Oy Katternö Ab, PowerQ Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy ja TeliaSonera Oyj.

Entisestään laajeneva hajautettu sähköntuotanto sekä kysynnän jouston vaatimukset edellyttävät sähköverkolta ja asiakkaiden sähköliittymältä ja sähkönmittaukselta uusia älykkäitä toimintoja. Tulevaisuuden älykkäät sähköverkot mahdollistavat mm. hajautetun tuotannon verkkoon liittämisen, sen hallinnan, kuorman ohjauksen ja kysynnän jouston sekä tehokkaamman sähköverkon automaattisen hallinnan.

Etäluettavista sähkömittareista on tullut älykkäitä mittalaitteita, joiden tuottamaa tietoa voidaan laajasti hyödyntää perinteisen energiamittauksen lisäksi verkkotoiminnan ja sähkömarkkinoiden toiminnan tehostamisessa.

Tutkimusprojektissa määriteltiin älykkään sähköliittymän ja asiakasrajapinnan teknisiä ratkaisuja ja niiden hyödyntämistä verkon hallinnassa ja sähkömarkkinoiden toiminnoissa sekä demonstroitiin ohjattavia kuormia, pientuotantoa ja energiavarastoja sisältävän asiakaan sähköliittymän toiminnallisuutta ja hallintaa.

Älykäs asiakasrajapinta mahdollistaa mm. seuraavien toiminnallisuuksien toteuttamisen:

• Joustava liityntä asiakkaan sähkölaitteille, energiavarastoille ja hajautetulle sähköntuotannolle ja ladattaville sähköautoille
• Markkinapohjainen kuorman ja hajautetun tuotannon ohjaus ja niihin liittyvät liiketoiminnot
• Energiansäästöä ja energiatehokkuutta tukevat toiminnot sekä palvelut
• Valtakunnallisen sähköjärjestelmän häiriötilanteiden hallinta taajuusmuutoksiin reagoivien sähkölaitteiden avulla
• Paikallisen sähkönjakeluverkon hallinta säädettävien kuormien, hajautetun sähköntuotannon ja energiavarastojen sekä niiden liityntätehoelektroniikan avulla
• Asiakaskohtainen jännitteensäätö ja sähkön laadun korjaus
• Jännitekuoppien ja lyhyiden keskeytysten haittojen minimointi
• Nykyistä tarkempien ja enemmän informaatiota sisältävien mittaustietojen hyödyntäminen, mistä esimerkkinä mm. etäluettavien mittareiden hyödyntäminen pienjänniteverkon vikojen hallinnassa, asiakaskohtaiset kuormitusmallit ja tasevastaavan tasehallinnan kehittäminen

Asiakkaalle kehittyvät palvelut tarjoavat uusia mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille, parantaa energian käytön tehokkuutta ja vaikkapa siirtyä ladattavan hybridiauton käyttöön. Sähköyhtiöille avautuu mahdollisuuksia kehittää esimerkiksi reaaliaikaista sähkön hinnoittelua ja kysynnän joustoon perustuvia uusia tuotteita.

Teollisille toimijoille, kuten laitevalmistajille, tietoliikenne- ja tietojärjestelmätoimittajille sekä palveluntarjoajille älykäs sähköliittymä avaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle. Älykäs sähköliittymä onkin yksi keskeisimmistä älykkään sähköverkon eri toimintojen mahdollistajista.

Lisätiedot:

Pertti Järventausta, Tampereen teknillinen yliopisto, tutkimusprojektin koordinaattori
email: pertti.jarventausta@tut.fi, puh. 040 549 2384
Kenneth Hänninen, Energiateollisuus ry (Sähkötutkimuspoolin edustaja)
email: kenneth.hanninen@energia.fi, puh. 050 320 2439

 

Muut Sähkötutkimuspoolin seminaarissa 7.10.2010 klo 11.30 julkistetut lehdistötiedotteet:

CLEEN OY
ENERGIATEOLLISUUS RY
Lehdistötiedote 7.10.2010 klo 11.30

Älykkäitä energiaratkaisuja Helsingin Kalasatamaan
ja As Oy Espoon Adjutanttiin

ja

SÄHKÖTUTKIMUSPOOLI / ENERGIATEOLLISUUS RY
Lehdistötiedote 7.10.2010 klo 11.30

ENETE
Energiatehokkuuden kehittäminen energiayhtiöiden toimin
– voidaanko EU:n päästövaatimuksiin vastata