Cocomms

Affecton tutkimus: Suomi kehittää liiketoimintatiedon hallintaa muita Pohjoismaita enemmän

Lehdistötiedote   •   Loka 08, 2010 09:35 EEST

Affecton Market-Visio Gartnerilla teettämän tutkimuksen mukaan Suomessa hyödynnetään liiketoimintatiedon hallintaa (Business Intelligence) muita Pohjoismaita vähemmän toimintojen optimoinnissa ja uusien bisnesmahdollisuuksien löytämisessä. Toisaalta Suomessa on havaittu kehitystarpeet, ja täällä liiketoimintatiedon hallintaa aiotaan hyödyntää eri osa-alueilla muita Pohjoismaita enemmän. Gartnerin mukaan BI on ohjelmistoalan nopeimmin kasvava alue.

Suomessa liiketoimintatiedon hallintaa pidetään pitkälti operatiivisena työkaluna. Strategisena kehitysvälineenä sitä käytetään melko vähän kaikissa Pohjoismaissa, mutta Suomi pitää tässä selvästi perää.

Suomessa liiketoimintatiedon hallintaa käytetään lähinnä talous- ja myyntiraportointiin (70 % vastaajista), kustannusten hallintaan (68 %) sekä budjetointiin ja ennustamiseen (66 %).

Samat kohteet ovat kärkijoukossa myös muissa Pohjoismaissa, mutta esimerkiksi Ruotsissa BI:tä hyödynnetään markkinoinnin optimoinnissa 58 %:ssa vastaajayrityksistä (Suomessa 26 %). Tanskassa asiakasanalyysi lisämyynnin luomiseksi on viidentenä 56 %:lla (Suomessa 38 %). Riskien hallinnassa eturintamassa on Ruotsi (40 %), jota seuraavat Tanska (37 %), Norja (34 %) ja selvästi viimeisenä Suomi (14 %).

”Aiempiin tutkimuksiin verrattuna on kuitenkin selvää, että strategista ulottuvuutta on alettu miettiä: esimerkiksi entistä useammilla yrityksillä on BI-strategia ja aikeita perustaa oma BI-osaamiskeskus”, Market-Vision pääanalyytikko Mika Rajamäki sanoo.

Suomi investointimyönteisin

Suomessa panostetaan tämän ja ensi vuoden aikana vahvimmin kannattavuus- ja arvoketjuanalyysiin ja toimintojohtamiseen (24 %), markkinoinnin optimointiin (20 %) ja liiketoimintastrategian jalkauttamiseen (18 %). Norjassa kehitys- ja käyttöönottohankkeita ei juuri ole tiedossa vastaajien joukossa, Ruotsissa aiotaan tämän ja ensi vuoden aikana käynnistää eniten hankkeita henkilöstöhallinnon raportoinnissa ja analysoinnissa (12 %). Tanskassa suosituimmat kohteet ovat markkinoinnin optimointi sekä liiketoimintastrategian jalkauttaminen.

Suomessa ja Tanskassa vain 26 %:lla vastaajista oli määriteltynä BI-strategiaa eli toimintasuunnitelma, miten organisaatio, prosessit, toimintatavat ja teknologia-alusta sekä organisaation tiedot saadaan palvelemaan kokonaisuutta. Ruotsissa osuus on 30 prosenttia. Edistynein maa on Norja, jossa strategia on määritetty 40 %:ssa yrityksistä.

BI-strategian kehityshankkeissa Suomi on tällä kertaa kakkonen heti Ruotsin jälkeen, joskin Ruotsissa hankkeet painottuvat Suomea enemmän vuosiin 2010–2011.

”Liiketoiminnantiedon hallintaa hyödynnetään vielä liikaa siiloissa: eri toiminnoille rakennetaan omia sovelluksiaan, jotka eivät välttämättä keskustele keskenään. Yhä useammin kuitenkin halutaan kaikki tiedot koko organisaation käyttöön, jolloin niistä saadaan esiin ennennäkemättömiä mahdollisuuksia tehostaa toimintoja, leikata kustannuksia ja kehittää uutta liiketoimintaa”, Affecton kehitysjohtaja Timo Helkiö toteaa.

”Muutos tilanneraportoinnista kohden suorituskyvyn hallintaa, ennakointia sekä toiminnan optimointia tukevaa analytiikkaa on jo menossa.”

Tutkimus tehtiin heinä-elokuussa henkilökohtaisina puhelinhaastatteluina 200 pohjoismaiselle it- ja liiketoimintajohtajalle, jotka edustavat julkishallinnon organisaatioita sekä keskisuuria ja suuria yrityksiä eri toimialoilta.

Lisätietoja
Timo Helkiö, kehitysjohtaja, Affecto Oy, puh. 0205 777 203, timo.helkio@affecto.fi
Mika Rajamäki, pääanalyytikko, ICT-palvelut, Market-Visio Oy, puh. 040 7746 422,
mika.rajamaki@marketvisio.fi