Syöpäjärjestöt

Aivokasvainpotilas tarvitsee ympäristön tukea

Lehdistötiedote   •   Helmi 09, 2011 14:07 EET

Kuka tahansa meistä voi sairastua aivokasvaimeen. Aivokasvaimet ovat hyvin kirjava joukko sairauksia, joiden ennuste vaihtelee. Sairauden syytä ei tiedetä. Aivokasvainten hoidot ovat kehittyneet ja tulokset parantuneet. Yhä useampi potilas palaa työelämään hoitojen jälkeen. Suomessa todetaan vuosittain noin tuhat keskushermoston kasvainta.

Aivokasvainten hoidot ovat kehittyessään myös monimutkaistuneet. Tuki sekä hoitojen aikana että niiden jälkeen on ensiarvoisen tärkeää: potilaan lisäksi koville joutuu lähipiiri. Työikäisiä potilaita huolettaa myös huoli taloudesta ja perheen arjesta.Syöpään sairastumisen psykososiaaliset näkökulmat korostuvat tulevaisuudessa uusien hoitojen ohessa. Merkittävä osa aivokasvainpotilaista viettää vuosia hyvää elämää vaiheittain etenevästä sairaudestaan huolimatta.

Taudin kulkuun liittyy parempia ja huonompia vaiheita. Siksi aivokasvainpotilas tarvitsee oikea-aikaisesti kulloinkin tarvitsemaansa apua turhan kärsimyksen välttämiseksi. Potilailla on myös mahdollisuus nykyään kohdata toisia saman kokeneita ja saada tukea heiltä.

Keskushermoston kasvaimet ovat ryhmänä melko yleinen syöpäsairaus. Kasvaimet ovat kuitenkin kovin erilaisia. Tällä hetkellä tunnetaan 120 eri tyyppiä. Yleisimmät kasvaimet jakaantuvat lisäksi useisiin alatyyppeihin, joiden hoidossa ja ennusteessa on suuria eroja.

Suurin ryhmä ovat hyvänlaatuiset meningeoomat eli aivokalvojen kasvaimet, joita on noin 400 vuodessa. Toinen suuri ryhmä ovat glioomat eli aivojen tukisolukasvaimet, joita on noin 300 vuosittain. Aikuisten ja lasten aivokasvaimet eroavat toisistaan suuresti. Lapsia sairastuu vuosittain 30–40 ja näiden kasvainten ennuste on parempi kuin aikuisten. 

Aikuisten aivokasvaimet yleistyivät 1970-luvulla kuvantamismenetelmien kehittymisen myötä, mutta 2000-luvulla kasvu on tasaantunut. 

Aivokasvain on sekä potilaalle että ympäristölle järkytys, ja sairauteen liittyy paljon harhaluuloja.Hoidot ovat viime vuosina parantuneet ja monet aivokasvainpotilaat palaavat työelämään. Silti päänsisäinen kasvain on aina vaikea sairaus. 

Aivokasvainten hoito vaatii lääketieteen erikoisalojen tiivistä yhteistyötä. Hoitopäätökset tehdään kokouksissa, joihin osallistuu neurokirurgi, syöpätautien erikoislääkäri, neuroradiologi, neuropatologi ja neurologi. Hoitoyksiköiden sisällä moniammatillinen yhteistyö hyödyttää potilasta. On erityisen tärkeätä, että potilailla on aina tiedossa hoitaja, jonka tavoittaa puhelimitse ongelmatilanteissa. 

Aivokasvainten hoitomuotoja ovat kirurgia, sädehoito ja solunsalpaajat. Aggressiivisimmassa kasvaimessa, glioblastoomassa, tarvitaan leikkauksen lisäksi säde- ja solunsalpaajahoidon yhdistelmää. Tehostetulla hoidolla tulokset ovat tässä ryhmässä merkittävästi parantuneet viime vuosina. Kokeellisina hoitoina sairauteen on annettu mm. boorineutronisädehoitoja (BNCT) sekä geeniterapiaa. Syöpäsäätiön kutsusymposiumissa Tuusulassa käsitellään aivokasvaimia uusimman lääketieteen näkökulmasta 10.-11.2.

Lisätietoja:
Aivokasvainten hoito: Hanna Mäenpää, dosentti, osastonylilääkäri, HUS
Aivokasvainten psykososiaaliset vaikutukset. LT, vs. ylilääkäri Katja Aktan-Collan, Syöpäjärjestöt
Aivokasvainten yleisyys, dosentti, ylilääkäri Risto Sankila, Suomen Syöpärekisteri 

Tiedotteen asiantuntijat ovat median haastateltavissa 10.-11.2. Syöpäsäätiön kutsusymposiumissa, joka pidetään kokoushotelli Gustavelundissa Tuusulassa. Syöpäjärjestöjen tiedotus palvelee mediaa ja sopii haastattelut asiantuntijoiden kanssa.

Tiedottaja Anu Kytölä, puh. 050 382 8968