Aktia Pankki

Aktia Pankki Oyj (pörssinoteraatun Aktia Oyj:n tytäryhtiö)

Lehdistötiedote   •   Marras 04, 2010 11:00 EET

Tammi-syyskuu 2010

Aktia Pankki Oyj on pörssinoteeratun Aktia Oyj:n tytäryhtiö ja pankkikonsernin
emoyhtiö. Pankkikonserniin kuuluvat Aktia Hypoteekkipankki Oyj, Aktia Asset
Management Oy Ab, Aktia Rahastoyhtiö Oy, Aktia Yritysrahoitus Oy, Aktia Kortti &
Rahoitus Oy sekä Aktia Invest Oy.

Pankkikonsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto tammi - syyskuussa 2010 oli
57,8 (37,0) miljoonaa euroa. Kauden voitto arvonalentumisten ja verojen jälkeen
oli 43,4 (27,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 13,8 (8,7) miljoonaa
euroa.

Pankkitoiminta-segmentin tammi - syyskuun liikevoitto parani 60 prosenttia 56,3
(35,1) miljoonaan euroon. Varainhoito-segmentti paransi kannattavuuttaan
reippaasti ja liikevoitto nousi 3,2 (0,5) miljoonaan euroon.

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnusluvut | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 1-9/ | 1-9/ | ? | 7-9/ | 7-9/ | ? | 4-6/ | 1-3/ | 2009 |
| | 2010 | 2009 | | 2010 | 2009 | | 2010 | 2010 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtaine | 13,8 | 9,3 | 49 | 4,8 | 4,0 | 19 | 5,2 | 3,9 | 13,3 |
| n tulos | | | % | | | % | | | |
| (EPS), | | | | | | | | | |
| jatkuvat | | | | | | | | | |
| toiminnot | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtaine | - | -0,6 | - | - | - | - | - | - | -0,6 |
| n tulos | | | | | | | | | |
| (EPS), | | | | | | | | | |
| lopetetut | | | | | | | | | |
| toiminnot | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtaine | 13,8 | 8,7 | 60 | 4,8 | 4,0 | 19 | 5,2 | 3,9 | 12,7 |
| n tulos | | | % | | | % | | | |
| (EPS), | | | | | | | | | |
| yhteensä | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 117, | 115, | 2 % | 117, | 115, | 2 % | 112, | 122,4 | 117,0 |
| pääoma/osake | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | | |
| (NAV)1 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman | 14,8 | 10,0 | 49 | 15,3 | 14,0 | 10 | 16,7 | 12,5 | 11,0 |
| tuotto (ROE), | | | % | | | % | | | |
| % | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja | 14,6 | 23,4 | -37 | 5,1 | 15,9 | -68 | -0,1 | 9,7 | 25,3 |
| tulos/osake | | | % | | | % | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | 3 | 3 | 0 % | 3 | 3 | 0 % | 3 | 3 | 3 |
| määrä 1 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulu/tuotto-s | 0,56 | 0,57 | -2 | 0,58 | 0,51 | 14 | 0,54 | 0,57 | 0,57 |
| uhde, | | | % | | | % | | | |
| jatkuvat | | | | | | | | | |
| toiminnot | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuus | 17,0 | 15,4 | 10 | 17,0 | 15,4 | 10 | 16,5 | 16,2 | 15,9 |
| aste 1, % | | | % | | | % | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaisten | 10,4 | 9,1 | 14 | 10,4 | 9,1 | 14 | 10,1 | 9,6 | 9,5 |
| omien varojen | | | % | | | % | | | |
| suhde 1, % | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Kauden | | | | | | | | | |
| lopussa | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Osavuosikatsaus on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä osavuosikatsauksesta
”Aktia Bank delårsrapport 1.1-30.9.2010”. Jos eroavaisuuksia ilmenee,
ruotsinkielinen versio on määräävä.

Tulos 1.7.-30.9.2010

Pankkikonsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto jatkuvista toiminnoista
oli 19,4 (17,2) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen oli 14,9 (12,3)
miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 4,8 (4,0) miljoonaa euroa.

Heinä - syyskuussa pankkitoiminnan vaikutus pankkikonsernin liiketulokseen oli
18,5 (16,6) miljoonaa euroa ja Varainhoidon 1,2 (0,5) miljoonaa euroa.

Segmenttien liikevoitot
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 7-9/2010 | 7-9/2009 | ? |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta | 18,5 | 16,6 | 12 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varainhoito | 1,2 | 0,5 | 147 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | -0,9 | 0,1 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | 0,7 | 0,1 | 473 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 19,4 | 17,2 | 13 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Tuotot heinä - syyskuu

Pankkikonsernin tuotot olivat kolmannella vuosineljänneksellä 47,4 (51,6)
miljoonaa euroa. Korkokatteen osuus tuotoista oli 36,4 (40,6) miljoonaa euroa.
Palkkiotuotot netto olivat 1,6 miljoonaa euroa parempi kuin viime vuoden
vastaavalla vuosineljänneksellä, yhteensä 11,6 miljoonaa euroa. Parannus tulee
toisaalta rahasto- ja vakuutuspalkkioista, toisaalta kortti- ja
maksujenvälityspalkkioista.

Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot olivat -1,9 (0,3) miljoonaa euroa.

Kulut heinä - syyskuu

Pankkikonsernin liikekulut olivat 27,7 (26,1) miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen
osuus oli 10,9 (10,5) miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavaan
vuosineljännekseen verrattuna henkilöstökulut sisältävät suuremmat tulos- ja
palkkiovaraukset.

Vuosineljänneksen muut hallintokulut olivat jonkin verran korkeammalla tasolla
kuin edellisenä vuonna, 11,7 (10,2) miljoonaa euroa. Poistot aineellisista ja
aineettomista hyödykkeistä jäivät viime vuoden tasolle ollen 1,1 (1,2) miljoonaa
euroa.

Muut liiketoiminnan kulut olivat 4,0 (4,2) miljoonaa euroa, josta toimitilojen
vuokrakulut olivat suurin yksittäinen erä, 2,5 (2,2) miljoonaa euroa.
Tulos 1.1.- 30.9.2010

Kauden liiketulos parani 56 prosenttia 57,8 (37,0) miljoonaan euroon. Parannus
johtuu lähinnä vahvana säilyneestä korkokatteesta, voimakkaasti kasvaneista
nettomääräisistä palkkiotuotoista ja selkeästi parantuneesta kannattavuudesta
Varainhoidossa.

Korkokate pysyi vahvana ja oli 113,4 (112,3) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot
netto kasvoivat 36 prosenttia 37,6 (27,7) miljoonaan euroon. Tuotot
varainhoidosta ja arvopaperivälityksestä nousivat 42 % 12,8 (8,9) miljoonaan
euroon.

Pankkitoiminnan vaikutus pankkikonsernin liiketulokseen oli 56,3 (35,1)
miljoonaa euroa, kun taas Varainhoidon vaikutus oli 3,2 (0,5) miljoonaa euroa.

Segmenttien liikevoitot
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 1-9/2010 | 1-9/2009 | ? |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta | 56,3 | 35,1 | 60 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varainhoito | 3,2 | 0,5 | 508 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | -1,9 | 2,4 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | 0,2 | -1,0 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 57,8 | 37,0 | 56 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Tuotot tammi - syyskuu

Pankkikonsernin tuotot kasvoivat 4 prosenttia ja olivat 149,4 (143,8) miljoonaa
euroa, josta korkokatteen osuus oli 113,4 (112,3) miljoonaa euroa. Alhaisesta
korkotasosta huolimatta korkokate pysyi hyvänä. Aktia Pankki käyttää korkoriskin
suojaamiseksi johdannaissopimuksia ja kiinteäkorkoisia sijoituksia. Aktia Pankin
käyttämät johdannaissopimukset ja kiinteäkorkoiset instrumentit paransivat
korkokatetta 45,7 (30,1) miljoonaa euroa.

Nettomääräiset palkkiotuotot olivat 37,6 (27,7) miljoonaa euroa. Rahastoista,
varainhoidosta ja arvopaperivälityksestä saadut palkkiotuotot nousivat 27,5
(19,6) miljoonaan euroon. Kortti- ja maksujenvälityspalkkiot kasvoivat 10,5
(8,5) miljoonaan euroon.

Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna 3,6 miljoonaa euroa 5,9 miljoonaan euroon.
Kulut tammi - syyskuu

Pankkikonsernin kulut kasvoivat 3 prosenttia ja olivat 84,2 (81,5) miljoonaa
euroa. Henkilöstökulut olivat 36,2 (33,9) miljoonaa euroa. Muut hallintokulut
olivat 32,8 (31,7) miljoonaa euroa, joista IT- ja markkinointi-kulut olivat 14,6
(13,2) miljoonaa euroa.

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset olivat 3,5
(3,6) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 11,7 (12,3) miljoonaa euroa, josta toimitilojen
vuokrakulut muodostivat suurimman yksittäisen osan, 6,7 (6,6) miljoonaa euroa.

Luottoluokitus

Kansainvälinen luottoluokituslaitos Moody´s Investors Service päivitti 6.1.2010
Aktia Pankki Oyj:lle antamansa luottoluokituksen. Aktia Pankki Oyj:n
lyhytaikaisen varainhankinnan luottoluokitus pysyi ennallaan parhaassa
P-1-luokassa. Pitkäaikaisen varainhankinnan luokitus on A1 ja taloudellinen
vahvuus C. Kaikkien luokitusten näkymät ovat vakaat.

Katso www.aktia.fi > Tietoa Aktiasta > Aktia Pankki > Luottoluokitus.

Tytäryhtiö Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n liikkeeseen laskemien
kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen Moody's Investors Serviceltä
saama luottoluokitus on Aa1.

Vakavaraisuus

Pankkikonsernin vakavaraisuus oli 17,0 prosenttia verrattuna 15,9 prosenttiin
31.12.2009. Ensisijaisten omien varojen suhde kasvoi 10,4 prosenttiin, kun se
vuodenvaihteessa oli 9,5 prosenttia. Kauden tulos ja pääomien alhaisempi
sitoutuminen likviditeettisalkussa paransivat vakavaraisuutta.

Aktia Pankki Oyj:n vakavaraisuus oli 21,7 (19,9) prosenttia ja ensisijaisten
varojen suhde 13,1 (11,7) prosenttia.
Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

Pankkikonsernin taseen loppusumma oli syyskuun 2010 lopussa 9 583 (31.12.2009; 9
539) miljoonaa euroa.

Yleisön ja julkisyhteisöjen talletukset kasvoivat 11 prosenttia yhteensä 3 382
(3 036) miljoonaan euroon.

Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat ja sijoitustodistukset kasvoivat 5
prosenttia 2 888 (2 754) miljoonaan euroon syyskuun lopussa.

Tammi-syyskuun aikana pankkikonsernin antolainaus yleisölle kasvoi 7 prosenttia
6 550 (6 124) miljoonaan euroon. Kasvu tulee lähinnä hypoteekkipankin
luottokannan kasvusta. Pankkikonsernin luotonanto oli 5 034 (4 834) miljoonaa
euroa, pois lukien säästö- ja paikallisosuuspankkien välittämät
hypoteekkilainat, jotka paikallispankit ovat sitoutuneet pääomittamaan.

Kotitalouksien osuus koko luottokannasta oli 5 337 (4 924) miljoonaa euroa eli
81,5 (80,4) prosenttia.

Myytävissä olevat rahoitusvarat olivat 2 403 (2 657) miljoonaa euroa. Nämä varat
koostuivat pääasiassa pankkitoiminnan likviditeettivarannosta.

Pankkikonsernin oma pääoma oli kauden lopussa 395 (384) miljoonaa euroa. Käyvän
arvon rahasto oli 37 (35) miljoonaa euroa.

Taseen ulkopuoliset sitoumukset olivat 661 (568) miljoonaa euroa.Rahoitusvarojen arvostus

Tulokseen kirjattavat arvonmuutokset

Tammi-syyskuun 2010 aikana ei tehty rahoitusvarojen arvonalentumiskirjauksia.
Arvonalentumiset vertailukautena 2009 olivat -0,4 miljoonaa euroa.

Rahoitusvarojen arvonalentumiset
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | 1-9/2010 | 1-9/2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosijoitukset | - | -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet ja osuudet | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 0,0 | -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


Käyvän arvon rahastoon kirjatut arvonmuutokset

Arvonalentuminen, jota ei ole kirjattu tulokseen, tai rahoitusvarojen arvon
nousu, jota ei ole realisoitu, kirjataan käyvän arvon rahastoon, joka konsernin
osalta rahavirtasuojaus huomioon ottaen oli 37,2 miljoonaa euroa laskennallisten
verojen jälkeen, kun se 31.12.2009 oli 34,7 miljoonaa euroa. Rahavirtasuojaus,
joka koostuu pankkitoiminnan korkokatteen suojaamistarkoituksessa hankittujen
korkojohdannaisten perusmarkkina-arvosta, oli 32,2 (21,4) miljoonaa euroa.

Käyvän arvon rahaston erittely
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | 30.9.2010 | 31.12.2009 | Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet ja osuudet | -0,1 | 0,0 | -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suorat korkosijoitukset | 5,1 | 13,3 | -8,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus | 32,2 | 21,4 | 10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto yhteensä | 37,2 | 34,7 | 2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


Luotto- ja takaussaatavien arvonalentumiset
Tammi-syyskuussa 2010 kohdistetut luottojen arvonalentumiset olivat -9,7
(30.9.2009; -26,3) miljoonaa euroa. Aikaisempien arvonalentumisten palautukset
olivat 0,7 (0,3) miljoonaa euroa, joten kustannusvaikutus kauden tulokseen oli
-9,1 (-25,9) miljoonaa euroa.

Arvonalentumisista -9,0 (-23,5) miljoonaa euroa liittyi yritysluottoihin. Tämä
vastaa noin 1,0 (2,8) prosenttia koko yritysluotonannosta. Yritysluottojen
arvonalentumiset olivat kolmannen neljänneksen aikana -1,0 (-8,2) miljoonaa
euroa.

Kotitalouksille myönnettyjen luottojen arvonalentumiset olivat -0,7 (-2,1)
miljoonaa euroa, josta -0,3 (-0,5) miljoonaa euroa kohdistui vakuudettomiin
kulutusluottoihin. Nämä arvoalentumiset ovat marginaalisia suhteessa kaikkiin
kotitalouksille myönnettyihin luottoihin. Tammi-syyskuun 2010 arvonalentumiset
muodostivat yhteensä 0,1 (0,4) prosenttia koko luotonannosta.

Kohdistettujen arvonalentumiskirjausten lisäksi tehdään myös ryhmäkohtaisia
arvonalentumiskirjauksia kotitalouksille ja pienyrityksille. Niitä tehdään, kun
on objektiivista näyttöä siitä, että saatavien takaisinmaksuun liittyy
epävarmuutta tarkastelun kohteena olevissa luottosalkuissa. Kotitalouksien ja
pienyritysten ryhmäkohtaiset arvonalentumiset pysyivät muuttumattomina ollen
kauden lopussa -7,4 (-7,4) miljoonaa euroa.


Pankkikonsernin riskinhallinta

Riskipositiot

Pankkitoimintaan sisältyvät konttoritoiminta, mukaan lukien
rahoitusyhtiötoiminta, yrityspankki, treasury sekä varainhoidon yksiköt.

Pankkitoiminnan luotonantoon liittyvät riskit

Luottokanta kasvoi tammi-syyskuun aikana 426 miljoonaa euroa ja oli syyskuun
lopussa 6 550 (6 124) miljoonaa euroa. Kasvu syntyi tavoitteiden mukaisesti
lähinnä kotitalouksien rahoituksesta. Kotitalouksien osuus koko luottokannasta
oli syyskuun lopussa 5 337 miljoonaa euroa eli 81,5 prosenttia ja yhdessä
asuntoyhteisöjen kanssa 85,9 prosenttia. Kotitalouksille myönnetyistä lainoista
86,3 (86,2) prosentilla oli Basel 2 -vakavaraisuussäännösten mukainen turvaava
asuntovakuus. Asuntolainakanta oli 4 987 (4 598) miljoonaa euroa. Asuntolainojen
kasvu oli yhteensä 8 prosenttia katsauskauden aikana.
Yrityslainojen osuus koko antolainauksesta pieneni tavoitteiden mukaisesti 13,1
(13,8) prosenttiin, ja yritysten luotot olivat 861 (845) miljoonaa euroa.
Aktia Yritysrahoitus- ja Aktia Kortti & Rahoitus -rahoitusyhtiöiden kautta
kohdevakuutta vastaan tai ilman vakuutta myönnettävä luotonanto yleisölle oli
103,7 (84,8) miljoonaa euroa eli 1,6 prosenttia koko antolainauksesta. Kasvu
tulee Aktia yritysrahoituksesta.

Luottokanta sektoreittain
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. | 30.9.2010 | 31.12.2009 | Muutos | Osuus, % |
| euroa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritykset | 861 | 845 | 17 | 13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto­yht | 288 | 289 | -1 | 4,4 |
| eisöt | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkisyhte | 7 | 10 | -3 | 0,1 |
| isöt | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa | 57 | 55 | 1 | 0,9 |
| tavoittele | | | | |
| mattomat | | | | |
| yhdistykse | | | | |
| t | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloud | 5 337 | 4 924 | 413 | 81,5 |
| et | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 6 550 | 6 124 | 426 | 100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


Luotot, taseen ulkopuoliset takaussitoumukset mukaan lukien, joiden maksut
olivat 1-30 päivää viivästyneitä, vähenivät vuoden aikana 2,94 prosentista 2,79
prosenttiin luottokannasta. Luotot, joiden maksut olivat 31-89 päivää
viivästyneitä, lisääntyivät 0,75 prosentista 0,77 prosenttiin eli 51 miljoonaan
euroon. Yli 90 päivää erääntyneet luotot, mukaan lukien saatavat
konkurssiyrityksiltä ja perintäsaatavat, olivat 44 miljoonaa euroa, mikä vastaa
0,67:ää (0,55) prosenttia koko luottokannasta pankkitakaukset mukaan lukien.

Hoitamattomat luotot viivästyksen pituuden mukaan (milj. euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| Vrk | 30.9.2010 | % kannasta | 31.12.2009 | % kannasta |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-30 | 184 | 2,79 | 181 | 2,94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta | 126 | 1,91 | 114 | 1,84 |
| koti­talouksi | | | | |
| en osuus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 31-89 | 51 | 0,77 | 46 | 0,75 |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta | 41 | 0,62 | 38 | 0,61 |
| koti­talouksi | | | | |
| en osuus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 90- | 44 | 0,67 | 34 | 0,55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta | 20 | 0,31 | 18 | 0,29 |
| koti­talouksi | | | | |
| en osuus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


Pankkikonsernin rahoitus- ja likviditeettiriskit

Rahoitus- ja maksuvalmiusriskejä hallitaan juridisella yhtiötasolla, eikä
pankkikonsernin (Aktia Pankki Oyj ja sen tytäryhtiöt) ja vakuutusyhtiöiden
välillä ole rahoitusyhteyksiä.

Pankkikonsernin rahoitus- ja likviditeettiriski liittyy jälleenrahoituksen
saantiin sekä varojen ja velkojen maturiteettieroihin. Tavoitteena on
maksuvalmiusasema, jossa likvidit varat kattavat vuoden jälleenrahoitustarpeen.
Pankkikonsernin likviditeetti oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa hyvä ja
tavoitteet ylitettiin selvästi.

Vastapuoliriskit

Konsernirahoituksen likviditeetin­hallinnan vastapuoliriskit

Pankkitoiminnan likviditeettisalkku, joka koostuu saamistodistuksista, oli 2 347
(2 615) miljoonaa euroa 30.9.2010. Yksittäiset sijoituspäätökset tehdään
sijoitussuunnitelman mukaisesti tarkan vastapuoliarvion pohjalta.
Vastapuoliriskejä rajoitetaan vaatimalla vastapuolilta korkeaa ulkopuolista
luottoluokitusta (vähintään Moody's Investors Servicen A3 tai vastaava) sekä
vastapuoli- ja instrumenttikohtaisilla enimmäisvastuita koskevilla limiiteillä.

Myytävissä olevista rahoitusvaroista 63 (51) prosenttia oli sijoituksia
kiinteistövakuudellisiin joukkovelkakirjalainoihin, 22 (36) prosenttia
sijoituksia pankkeihin, 10 (9) prosenttia sijoituksia valtion takaamiin pankkien
liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin ja noin 5 (4) prosenttia
sijoituksia julkiseen sektoriin ja yrityksiin.

Johdannaiskaupan vastapuoliriskejä hallitaan CSA-sopimuksiin (CSA = Credit
Support Annex) liittyvin vaatimuksin, jotka rajoittavat avointa positiota.

Luottoluokitusten jakauma pankkitoiminnassa
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | 30.9.2010 | 31.12.2009 |
| | 2 347 | 2 615 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaa | 60,4 % | 55,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aa1-Aa3 | 26,8 % | 29,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| A1-A3 | 9,2 % | 11,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baa1-Baa3 | 0,5 % | 0,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ba1-Ba3 | 0,6 % | 0,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| B1-B3 | 0,0 % | 0,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Caa1 tai heikompi | 0,0 % | 0,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei luottoluokitusta | 2,5 % | 2,9 %* |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------


*) joista suomalaisia kuntia 1,9 % 30.9.2010 ja 1,9 % 31.12.2009
Rahoitusvaroista 1,1 (0,8) prosenttia ei täyttänyt sisäisiä
luottoluokitusvaatimuksia. Heikentyneen luottoluokituksen vuoksi kaksi
yhteiseltä markkina-arvoltaan 7 miljoonan euron arvopaperia ei enää oikeuttanut
keskuspankkirahoitukseen. Muut luottoluokituksen puuttumisen vuoksi rahoitukseen
oikeuttamattomat arvopaperit olivat yhteensä 58 miljoonaa euroa.

Kauden aikana ei kirjattu arvonalentumisia liikkeeseenlaskijan
maksukyvyttömyyden vuoksi. Vastaavat arvonalentumiset vertailukautena 2009
olivat -0,4 miljoonaa euroa.

Rahoitusvarojen markkina-arvon määritys

Pankkitoiminnan rahoitusvarat on sijoitettu arvopapereihin, ja niiden arvo
määritetään markkinoiden ja virallisen ostonoteerauksen mukaan. Hankinta-arvon
merkittävä tai pysyvä lasku verrattuna markkina-arvoon kirjataan tulokseen, kun
taas kurssivaihtelut kirjataan käyvän arvon rahastoon laskennallisten verojen
vähentämisen jälkeen.

Rakenteellinen korkoriski ja hintariski pankkitoiminnassa

Rakenteellinen korkoriski syntyy saatavien ja velkojen korkosidonnaisuuksien ja
uudelleenhinnoitteluajankohtien eroavaisuuksista, ja se vaikuttaa
korkokatteeseen. Korkokatteen vaihtelun pienentämiseksi käytetään suojaavia
johdannaissopimuksia ja likviditeettisalkun sijoituksia.

Korkoriskistrategian mukaisesti korkojen muuttuminen paralleelisti yhden
prosenttiyksikön ylös- tai alaspäin ei pienentäisi pankkitoiminnan korkokatetta
seuraavien 12 kuukauden aikana 7:ää prosenttia enempää ja 12-24 kuukauden aikana
8:aa prosenttia enempää. Tavoitteet saavutettiin toisen vuosineljänneksen
lopussa. Talletusten kasvu on vähentänyt korkokatteen herkkyyttä korkojen
nousulle.

Hintariski on korkovaihtelujen tai luotto-, korko- tai spread-riskin muutosten
seurauksena tapahtuva myytävissä olevien rahoitusvarojen arvon muutos.
Likviditeettisalkun suuruutta, maturiteettia ja riskitasoa rajoitetaan pääoman
allokointilimiitillä sekä repo-sopimusten rajoituksella.

Kauden aikana käyvän arvon rahastoon kirjattu hintariskiin liittyvä nettomuutos
sekä luotto- ja spread-riski oli laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen
-8,2 miljoonaa euroa. Syyskuun 2010 lopussa saamistodistusten arvostusero oli
5,1 (13,3) miljoonaa euroa.
Operatiiviset riskit

Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappion vaaraa, joka aiheutuu epäselvistä
tai puutteellisista ohjeista, ohjeiden vastaisesta toiminnasta, tietojen
epäluotettavuudesta, järjestelmien puutteista tai henkilöstön toimenpiteistä.
Operatiivisten riskien aiheuttamat vahingot voivat olla välittömiä tai
välillisiä, taloudellisia tai sellaisia yrityskuvaan liittyviä vahinkoja, jotka
heikentävät pankin uskottavuutta markkinoilla.

Tammi-syyskuun 2010 aikana ei toteutunut operatiivisia riskejä, jotka olisivat
aiheuttaneet olennaista taloudellista vahinkoa.

Henkilöstö

Kokopäiväresurssien lukumäärä oli keskimäärin 738 (31.12.2009; 766).

Muita tapahtumia tilikauden aikana

Ei tapahtumia.

Tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen

Ei tapahtumia.

Vuoden 2010 näkymät ja riskit (muuttumaton)

Näkymät
Aktia Pankki arvioi vuoden 2010 liiketuloksen ylittävän vuoden 2009 tuloksen ja
luottojen arvonalentumisten jäävän viime vuotta selvästi alemmalle tasolle.

Riskit
Vuonna 2010 Aktian Pankin kannattavuutta vahvistetaan panostamalla asiakkuuksiin
ja lisämyyntiin, kehittämällä verkkopalveluja, kustannusten valvonnalla sekä
riskien ja pääoman hallinnan avulla. Aktia Pankki pyrkii kasvamaan markkinoita
nopeammin erityisesti henkilöasiakkaiden ja pienten yritysten osalta.

Tärkeimmät Aktia Pankin tulokseen vaikuttavat tekijät ovat yleinen
taloustilanne, osake-, korko- ja valuuttakurssien vaihtelu sekä kilpailutilanne.
Niissä tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa pankki-, vakuutus-,
kiinteistönvälitys- ja omaisuudenhoitopalvelujen kysyntään. Korkotason
muutoksia, tuottojen kehitystä ja luottomarginaaleja on vaikea ennustaa. Nämä
tekijät voivat vaikuttaa Aktian korkomarginaaliin ja sitä myötä kannattavuuteen.
Aktia Pankki harjoittaa tehokasta korkoriskinhallintaa.

Mahdolliset tulevat luottojen arvonalentumiset Aktia Pankin luottosalkussa
voivat aiheutua monista tekijöistä, joista keskeisimpiä ovat talouden yleinen
tila, korkotaso, työttömyys sekä asuntohintojen kehitys. Luottojen
arvonalentumistappioiden odotetaan vuonna 2010 olevan vuotta 2009 selvästi
alhaisempia.

Raha- ja velkamarkkinoiden tehokas toiminta on oleellista pankin
jälleenrahoitukselle pitkällä aikavälillä. Kotitalouksien talletukset
muodostavat tärkeän ja vakaan perustan pankin jälleenrahoituksen peruspilarina.

Finanssikriisin tuloksena on syntynyt useita pankki- ja vakuutustoiminnan
sääntelyä koskevia aloitteita, mikä on aiheuttanut epävarmuutta tulevaisuuden
pääomavaateista. Pääomavaateiden muutos voi aiheuttaa sekä pääomitustarvetta
että tarvetta muuttaa konsernin rakennetta.

--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkikonsernin tuloslaskelma | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 1-9/2010 | 1-9/2009 | ? | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate | 113,4 | 112,3 | 1 % | 152,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot | 0,3 | 0,1 | 205 % | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot | 50,9 | 38,9 | 31 % | 56,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiokulut | -13,2 | -11,2 | -18 % | -15,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto | 37,6 | 27,7 | 36 % | 40,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja -velkojen | -7,7 | 1,3 | - | 0,6 |
| nettotuotot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen | -0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
| nettotuotot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 5,9 | 2,3 | 158 % | 2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 149,4 | 143,8 | 4 % | 196,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | -36,2 | -33,9 | 7 % | -46,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut | -32,8 | -31,7 | 4 % | -41,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot aineellisista ja | -3,5 | -3,6 | -2 % | -4,8 |
| aineettomista hyödykkeistä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | -11,7 | -12,3 | -5 % | -18,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä | -84,2 | -81,5 | 3 % | -111,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja | - | 0,0 | - | 0,0 |
| arvonalentumisten peruutukset | | | | |
| aineellisista ja aineettomista | | | | |
| hyödykkeistä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot | -9,1 | -25,9 | -65 % | -31,1 |
| luotoista ja muista | | | | |
| sitoumuksista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten | 1,7 | 0,7 | 147 % | 0,3 |
| tuloksesta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto jatkuvista | 57,8 | 37,0 | 56 % | 54,2 |
| toiminnoista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot | -14,4 | -9,9 | 45 % | -14,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto jatkuvista | 43,4 | 27,1 | 60 % | 39,4 |
| toiminnoista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto lopetetuista | - | -1,8 | - | -1,8 |
| toiminnoista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto | 43,4 | 25,3 | 71 % | 37,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Josta: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Pankki Oyj:n | 41,5 | 26,0 | 60 % | 38,0 |
| osakkeenomistajien osuus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus | 1,9 | -0,7 | - | -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 43,4 | 25,3 | 71 % | 37,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS), euroa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot | 13 819 | 9 257 | 49 % | 13 269 |
| | 688,26 | 219,29 | | 009,48 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot | - | -596 | - | -596 |
| | | 129,27 | | 129,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 13 819 | 8 661 | 60 % | 12 672 |
| | 688,26 | 090,02 | | 880,20 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtaisessa tuloksessa ei | | | | |
| ole laimennusvaikutusta. | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkikonsernin laaja tuloslaskelma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 1-9/2010 | 1-9/2009 | ? | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto | 43,4 | 27,1 | 60 % | 39,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloslaskelman | | | | |
| erät verojen jälkeen: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien | -8,7 | 41,7 | - | 37,7 |
| rahoitusvarojen arvostuksen | | | | |
| muutos käypään arvoon | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirtasuojausten | 10,8 | 13,8 | -22 % | 9,0 |
| arvostuksen muutos käypään | | | | |
| arvoon | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien | - | - | - | 2,4 |
| rahoitusvarojen kirjaus | | | | |
| tuloslaskelmaan | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan tuloslaskelman | 45,5 | 82,6 | -45 % | 88,7 |
| tulos jatkuvista toiminnoista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto | - | -1,8 | - | -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloslaskelman | | | | |
| erät verojen jälkeen: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien | - | -11,3 | - | -11,3 |
| rahoitusvarojen arvostuksen | | | | |
| muutos käypään arvoon | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien | - | 0,3 | - | 0,3 |
| rahoitusvarojen kirjaus | | | | |
| tuloslaskelmaan | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan tuloslaskelman | - | -12,8 | - | -12,8 |
| tulos lopetetuista | | | | |
| toiminnoista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan tuloslaskelman | 45,5 | 69,8 | -35 % | 75,8 |
| tulos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloslaskelman tulos | | | | |
| josta: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Pankki Oyj:n | 43,9 | 70,1 | -37 % | 75,8 |
| osakkeenomistajien osuus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus | 1,6 | -0,3 | - | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 45,5 | 69,8 | -35 % | 75,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos/osake (EPS), euroa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot | 14 646 | 27 632 | -47 % | 29 526 |
| | 708,18 | 185,42 | | 412,51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot | - | -4 273 | - | -4 273 |
| | | 521,18 | | 521,18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 14 646 | 23 358 | -37 % | 25 252 |
| | 708,18 | 664,23 | | 891,33 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajassa osakekohtaisessa | | | | |
| tuloksessa ei ole | | | | |
| laimennusvaikutusta. | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkikonsernin tase | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 30.9.2 | 31.12.2 | ? | 30.9.20 |
| | 010 | 009 | | 09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat | 142,3 | 336,5 | -58 % | 268,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta käypään arvoon | - | 3,6 | - | 3,6 |
| arvostettavat rahoitusvarat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamistodistukset | 2 | 2 657,5 | -10 % | 2 689,0 |
| | 402,8 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet ja osuudet | 5,9 | 4,9 | 20 % | 26,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 2 | 2 662,4 | -10 % | 2 715,4 |
| | 408,7 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät | 21,5 | 27,9 | -23 % | 30,9 |
| sijoitukset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset | 291,7 | 209,6 | 39 % | 218,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset luottolaitoksilta | 44,1 | 80,7 | -45 % | 122,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset yleisöltä ja | 6 | 6 123,7 | 7 % | 6 005,9 |
| julkisyhteisöiltä | 550,0 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset | 6 | 6 204,4 | 6 % | 6 128,6 |
| | 594,0 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset osakkuusyrityksiin | 4,3 | 2,8 | 50 % | 3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | 5,4 | 7,0 | -23 % | 7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet | 3,7 | 4,6 | -20 % | 5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtosaamiset ja maksetut ennakot | 75,0 | 71,9 | 4 % | 66,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat | 31,5 | 4,9 | 542 % | 258,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat yhteensä | 106,5 | 76,8 | 39 % | 325,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaamiset | 0,6 | 0,4 | 53 % | 3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 4,1 | 3,5 | 18 % | 4,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verosaamiset | 4,7 | 3,9 | 22 % | 7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 9 | 9 539,5 | 0 % | 9 715,1 |
| | 582,9 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat luottolaitoksille | 1 | 1 724,4 | -41 % | 1 706,7 |
| | 024,8 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yleisölle ja julkisyhteisöille | 3 | 3 035,8 | 11 % | 3 095,1 |
| | 382,5 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset | 4 | 4 760,2 | -7 % | 4 801,8 |
| | 407,3 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset | 179,9 | 131,7 | 37 % | 141,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut velkakirjat | 2 | 2 754,5 | 5 % | 2 638,5 |
| | 887,6 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joilla on huonompi etuoikeus | 280,1 | 250,4 | 12 % | 246,0 |
| kuin muilla veloilla | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat luottolaitoksilta | 1 | 968,2 | 17 % | 1 047,0 |
| | 128,2 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat yleisölle ja | 81,9 | 91,8 | -11 % | 189,8 |
| julkisyhteisöille | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvelat | 4 | 4 064,9 | 8 % | 4 121,3 |
| | 377,8 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtovelat ja saadut ennakot | 74,5 | 66,5 | 12 % | 57,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat | 104,4 | 81,3 | 28 % | 164,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat yhteensä | 178,9 | 147,8 | 21 % | 222,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 0,2 | 0,2 | -11 % | 0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelat | 4,4 | 18,9 | -77 % | 6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | 39,0 | 32,2 | 21 % | 46,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat | 43,5 | 51,0 | -15 % | 52,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 9 | 9 155,8 | 0 % | 9 339,9 |
| | 187,4 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu oma pääoma | 200,2 | 197,7 | 1 % | 204,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vapaa oma pääoma | 151,8 | 153,3 | -1 % | 141,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistajien osuus omasta | 352,0 | 351,0 | 0 % | 345,3 |
| pääomasta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus omasta pääomasta | 43,4 | 32,7 | 33 % | 30,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 395,4 | 383,7 | 3 % | 375,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat ja oma pääoma yhteensä | 9 | 9 539,5 | 0 % | 9 715,1 |
| | 582,9 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkikonsernin rahavirtalaskelma | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 1-9/20 | 1-9/200 | ? | 2009 |
| | 10 | 9 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto *) | 57,8 | 36,7 | 57 % | 53,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut eriin joilla ei ole | 19,0 | 26,9 | -29 % | 17,3 |
| rahavirtavaikutusta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut tuloverot | -23,8 | -7,0 | -238 % | -7,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen | 53,0 | 56,6 | -6 % | 63,3 |
| liiketoiminnan saamisten ja velkojen | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutosta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan saamisten lisäys (-) | -166,5 | -1 | 85 % | -936,0 |
| tai vähennys (+) | | 120,5 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) | -82,6 | 820,7 | - | 651,2 |
| tai vähennys (-) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta yhteensä | -196,0 | -243,3 | 19 % | -221,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät | 6,4 | 5,0 | 29 % | 8,0 |
| sijoitukset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöt ja osakkuusyritysten | -0,1 | -0,1 | 0 % | -0,1 |
| hankinta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöiden ja osakkuusyritysten | - | 34,6 | - | 34,6 |
| myynti | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja | -2,1 | -3,4 | 37 % | -2,9 |
| aineettomiin hyödykkeisiin | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien | 1,0 | 1,0 | 3 % | 0,3 |
| hyödykkeiden luovutukset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n emissio | 9,2 | 6,6 | 39 % | 8,9 |
| vähemmistölle | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta yhteensä | 14,5 | 43,8 | -67 % | 48,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joilla on huonompi etuoikeus | 28,3 | 1,9 | - | 6,4 |
| kuin muilla veloilla | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -42,9 | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta yhteensä | -14,6 | 1,9 | - | 6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos | -196,1 | -197,6 | 1 % | -166,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat vuoden alussa | 346,2 | 512,3 | -32 % | 512,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden/vuoden lopussa | 150,1 | 314,8 | -52 % | 346,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituslaskelmassa esiintyvät rahavarat | | | |
| muodostuvat seuraavista tase-eristä: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassa | 8,6 | 8,6 | 0 % | 10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen Pankin sekkitili | 133,7 | 260,2 | -49 % | 326,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaadittaessa maksettavat saamiset | 7,8 | 46,0 | -83 % | 9,7 |
| luottolaitoksilta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 150,1 | 314,8 | -52 % | 346,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut eriin joilla ei ole | | | | |
| rahavirtavaikutusta: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset myytävissä olevista | - | 0,4 | - | 0,4 |
| rahoitusvaroista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot luotoista ja | 9,1 | 25,9 | -65 % | 31,1 |
| muista sitoumuksista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutokset | 7,7 | -2,7 | - | -19,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset | 3,5 | 3,7 | -5 % | 4,9 |
| aineettomista ja aineellisista | | | | |
| hyödykkeistä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | -1,4 | -0,4 | -260 % | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitot ja -tappiot | 0,1 | -0,1 | - | -0,1 |
| aineettomista ja aineellisista | | | | |
| hyödykkeistä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut | 0,0 | 0,0 | - | 0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 19,0 | 26,9 | -29 % | 17,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Sisältää sekä jatkuvien että | | | | |
| lopetettujen toimintojen | | | | |
| liiketuloksen vuodelle 2009 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettujen toimintojen osuus | | | | |
| pankkikonsernin rahavirrasta, netto | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | - | -2,5 | - | -2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | - | 0,0 | - | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | - | -2,6 | - | -2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkikonsernin oman pääoman muutos | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   | Muu sidottu | Käyvän | Sijoitetu |
| | | | arvon | n vapaan |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 euroa) | Osakepääo | oma pääoma | rahasto | pääoman |
| | ma | | | rahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2009 | 163,0 | 0,0 | -35,1 | 44,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | | | 30,3 | |
| rahoitusvarat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran suojaus | | | 13,8 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan | | | 44,1 | |
| tuloslaskelman tulos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos omassa | | 0,0 | 32,1 | |
| pääomassa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.9.2009 | 163,0 | 0,0 | 41,1 | 44,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2010 | 163,0 | 0,0 | 34,7 | 44,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | | | -8,6 | |
| rahoitusvarat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran suojaus | | | 11,1 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan | | | 2,5 | |
| tuloslaskelman tulos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos omassa | | | | |
| pääomassa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.9.2010 | 163,0 | 0,0 | 37,2 | 44,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   | Osakkeenomistaji | Vähemmistö |   |
| | | en | n | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Voitto- | osuus omasta | osuus | Oma |
| | | | omasta | pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 euroa) | varat | pääomasta | pääomasta | yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2009 | 102,8 | 275,2 | 24,9 | 300,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | | 0,0 | | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | 0,0 | | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto | 26,0 | 26,0 | -0,7 | 25,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | | 30,3 | 0,4 | 30,7 |
| rahoitusvarat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran suojaus | | 13,8 | | 13,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan | 26,0 | 70,1 | -0,3 | 69,8 |
| tuloslaskelman tulos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos omassa | -32,1 | 0,0 | 5,3 | 5,3 |
| pääomassa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.9.2009 | 96,7 | 345,3 | 30,0 | 375,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2010 | 108,7 | 351,0 | 32,7 | 383,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | | 0,0 | | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | -42,9 | -42,9 | | -42,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto | 41,5 | 41,5 | 1,9 | 43,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | | -8,6 | 0,0 | -8,7 |
| rahoitusvarat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran suojaus | | 11,1 | -0,3 | 10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan | 41,5 | 43,9 | 1,6 | 45,5 |
| tuloslaskelman tulos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos omassa | | 0,0 | 9,2 | 9,2 |
| pääomassa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.9.2010 | 107,3 | 352,0 | 43,4 | 395,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnusluvut | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 1-9/ | 1-9/ | ? | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/ | 10-12/ | 7-9/ |
| | 2010 | 2009 | | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen | 13,8 | 9,3 | 49 % | 4,8 | 5,2 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
| tulos (EPS), | | | | | | | | |
| jatkuvat | | | | | | | | |
| toiminnot | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen | - | -0,6 | - | - | - | - | - | - |
| tulos (EPS), | | | | | | | | |
| lopetetut | | | | | | | | |
| toiminnot | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen | 13,8 | 8,7 | 60 % | 4,8 | 5,2 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
| tulos (EPS), | | | | | | | | |
| yhteensä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 117, | 115, | 2 % | 117,3 | 112,3 | 122,4 | 117,0 | 115,1 |
| pääoma/osake | 3 | 1 | | | | | | |
| (NAV)1 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman | 14,8 | 10,0 | 49 % | 15,3 | 16,7 | 12,5 | 13,0 | 14,0 |
| tuotto (ROE), | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja | 14,6 | 23,4 | -37 | 5,1 | -0,1 | 9,7 | 1,9 | 15,9 |
| tulos/osake | | | % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | 3 | 3 | 0 % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| määrä kauden | | | | | | | | |
| lopussa1 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | | | | | | | | |
| (kokopäiväresu | | | | | | | | |
| rssit), | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| keskimäärin | 738 | 771 | -4 % | 738 | 746 | 753 | 766 | 771 |
| katsauskauden | | | | | | | | |
| alusta1 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta | | | | | | | | |
| (ml. | | | | | | | | |
| Yksityispankki | | | | | | | | |
| ) | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulu/tuotto-su | 0,56 | 0,57 | -2 % | 0,58 | 0,54 | 0,57 | 0,57 | 0,51 |
| hde, jatkuvat | | | | | | | | |
| toiminnot | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ottolainaus | 3 | 3 | 9 % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| yleisöltä1 | 382, | 095, | | 382,5 | 364,7 | 199,0 | 035,8 | 095,1 |
| | 5 | 1 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antolainaus | 6 | 6 | 9 % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| yleisölle1 | 550, | 005, | | 550,0 | 410,3 | 237,1 | 123,7 | 005,9 |
| | 0 | 9 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusa | 17,0 | 15,4 | 10 % | 17,0 | 16,5 | 16,2 | 15,9 | 15,4 |
| ste1, % | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaisten | 10,4 | 9,1 | 14 % | 10,4 | 10,1 | 9,6 | 9,5 | 9,1 |
| omien varojen | | | | | | | | |
| suhde1, % | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainotetu | 3 | 3 | 3 % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| t sitoumukset1 | 583, | 493, | | 583,0 | 555,3 | 527,2 | 460,2 | 493,4 |
| | 0 | 4 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varainhoito | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastopääoma1 | 4 | 3 | 15 % | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| | 027, | 488, | | 027,5 | 770,9 | 096,1 | 786,2 | 488,0 |
| | 5 | 0 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnoitavat | 6 | 5 | 17 % | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| ja | 658, | 680, | | 658,4 | 300,8 | 382,3 | 995,6 | 680,5 |
| välitettävät | 4 | 5 | | | | | | |
| varat1 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Kauden lopussa.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat luettavaissa Aktia Pankki
Oyj:n vuosikertomuksesta 2009, sivu 6

--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkikonsernin kehitys neljännesvuosittain |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 7-9/ | 4-6/2 | 1-3/20 | 10-12/ | 7-9/ |
| | 2010 | 010 | 10 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate | 36,4 | 38,2 | 38,8 | 40,1 | 40,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto | 11,6 | 13,9 | 12,2 | 13,0 | 10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja -velkojen | -1,9 | -2,8 | -3,1 | -0,7 | 0,3 |
| nettotuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| nettotuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1,3 | 3,6 | 0,9 | 0,5 | 0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot | 47,4 | 53,2 | 48,8 | 52,9 | 51,6 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | -10,9 | -12,9 | -12,4 | -12,7 | -10,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut | -11,7 | -10,9 | -10,3 | -10,1 | -10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot aineellisista ja | -1,1 | -1,2 | -1,2 | -1,3 | -1,2 |
| aineettomista hyödykkeistä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | -4,0 | -3,9 | -3,8 | -6,2 | -4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä | -27,7 | -28,8 | -27,8 | -30,2 | -26,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja | - | - | - | - | - |
| arvonalentumisten peruutukset | | | | | |
| aineellisista ja | | | | | |
| aineettomista hyödykkeistä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot | -1,1 | -3,6 | -4,4 | -5,2 | -8,4 |
| luotoista ja muista | | | | | |
| sitoumuksista | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten | 0,7 | 1,0 | -0,1 | -0,3 | 0,1 |
| tuloksesta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 19,4 | 21,8 | 16,6 | 17,1 | 17,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot | -4,6 | -5,5 | -4,3 | -4,8 | -4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto | 14,9 | 16,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkikonsernin laaja | | | | | |
| tuloslaskelma | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 7-9/ | 4-6/2 | 1-3/20 | 10-12/ | 7-9/ |
| | 2010 | 010 | 10 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto | 14,9 | 16,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloslaskelman | | | | | |
| erät verojen jälkeen: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien | 2,6 | -19,5 | 8,3 | -4,0 | 31,5 |
| rahoitusvarojen arvostuksen | | | | | |
| muutos käypään arvoon | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirtasuojausten | -1,3 | 2,9 | 9,2 | -4,7 | 4,5 |
| arvostuksen muutos käypään | | | | | |
| arvoon | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien | - | - | - | 2,4 | - |
| rahoitusvarojen kirjaus | | | | | |
| tuloslaskelmaan | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan tuloslaskelman | 16,1 | -0,4 | 29,8 | 6,0 | 48,3 |
| tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Liite 1 Osavuosikatsauksen laatimisperusteet ja olennaiset
tilinpäätösperiaatteet

Osavuosikatsauksen laatimisperusteet
Aktia Pankki Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu EU:n hyväksymien,
kansainvälisten kirjanpitostandardien (International Financial Reporting
Standards, IFRS) mukaisesti.

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea tietoa ja kaikkia liitteitä,
joita vaaditaan vuositilinpäätökseltä, minkä vuoksi katsaukseen tulee tutustua
yhdessä konsernin tilinpäätöksen 31.12.2009 kanssa.

Tämän katsauksen luvut esitetään niin, että tuloslaskelman eriä verrataan
vastaavaan kauteen edellisvuonna, kun taas taseen eriä verrataan tilanteeseen
31.12.2009, jos ei toisin mainita. Hallituksen toimintakertomuksessa taseen
luvut esitetään pääasiassa miljoonissa euroissa ilman desimaaleja.

Hallitus hyväksyi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2010 kokouksessaan
4.11.2010.

Aktia Pankki Oyj:n tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset voi lukea Aktian
kotisivuilta osoitteesta www.aktia.fi.

Olennaiset tilinpäätösperiaatteet

Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu vuositilinpäätökseen 31.12.2009
sovellettuja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.

Aktia Henkivakuutus myytiin helmikuussa 2009 Aktia Oyj:lle.
Henkivakuutustoiminta oli omana segmenttinä pankkikonsernissa, minkä vuoksi
Aktia Henkivakuutus esitetään vertailuvuonna 2009 lopetettuna toimintona IFRS
5:n mukaisesti.

Uudet, vuodesta 2010 alkaen voimassa olevat tilinpäätösstandardit

IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (muutettu)

1.1.2010 alkaen liiketoimintojen yhdistäminen kirjataan muutetun IFRS 3
-standardin mukaisesti. 1.1.2010 alkaen yritysostot lisäävät sekä konsernin
tuloslaskelman että konsernin oman pääoman volatiliteettia. Konsernilla ei ole
ollut yritysostoja ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana vuonna 2010.

IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (muutettu)

Tässä muutetussa standardissa käsitellään vähemmistön osuutta koskevia
tilinpäätösperiaatteita. Standardin soveltamisella ei ole ollut vaikutusta
konsernin tulokseen eikä taloudelliseen asemaan ensimmäisten yhdeksän kuukauden
aikana vuonna 2010.Liite 2 segmenttiraportointi

Pankkikonserniin kuuluvat vuodesta 2009 alkaen seuraavat segmentit:
Pankkitoiminta, Varainhoito ja Muut.

Allokointiperiaatteet

Korkokatteisiin sisältyvät otto- ja antolainauksen marginaalit. Otto- ja
antolainauksen viitekorkojen ja uudelleenhinnoitteluajankohtien eroavaisuudesta
aiheutuva korkoriski siirretään konsernin sisäisten hinnoitteluperiaatteiden
mukaisesti treasuryyn. Treasury vastaa johdon valtuuttamana konsernin
korkoriskistä, likviditeetistä ja taseensuojaustoimenpiteistä. Keskitettyjen
tukitoimintojen kulut allokoidaan segmenteille resurssien käytön, määriteltyjen
projektien ja eri jakoperusteiden mukaisesti.
Aktia Pankki Oyj ei toistaiseksi allokoi omia varoja segmenteille. Muut koostuu
sellaisista tuloslaskelman ja taseen eristä, joita ei allokoida segmenteille.

Konsernin sisäiset transaktiot juridisten yksiköiden välillä eliminoidaan ja
ilmoitetaan kunkin segmentin sisällä, jos yksiköt kuuluvat samaan segmenttiin.
Konsernin sisäiset eri segmentteihin kuuluvien juridisten yksiköiden väliset
transaktiot kuuluvat eliminointeihin.

Osakkuusyhtiöiden osuus tuloksesta, hankintamenoeliminoinnit, vähemmistön osuus
ja muut konsernioikaisut sisältyvät eliminointeihin. Hinnoittelu segmenttien
välillä perustuu markkinahintoihin.

--------------------------------------------------------------------------------
| Liite 2. Pankkikonsernin segmenttiraportointi | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma |   | Pankkitoimin |   | Varainhoito |
| | | ta | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-9/2010 | 1-9/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate | 110,8 | 108,1 | 2,6 | 1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto | 25,4 | 17,9 | 12,3 | 9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot | -2,5 | 3,8 | 0,2 | -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot | 133,7 | 129,8 | 15,1 | 10,6 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | -24,9 | -23,8 | -6,4 | -5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut | -35,0 | -35,8 | -4,4 | -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot aineellisista ja | | | | |
| aineettomista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeistä | -1,7 | -1,7 | -0,4 | -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kulut | -6,7 | -7,5 | -0,7 | -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut | -68,3 | -68,8 | -11,9 | -10,1 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisen | | | | |
| peruutus aineellisista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista | - | - | - | - |
| hyödykkeistä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot | | | | |
| luotoista ja muista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista | -9,1 | -25,9 | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten | - | - | - | - |
| tuloksesta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto jatkuvista | 56,3 | 35,1 | 3,2 | 0,5 |
| toiminnoista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto lopetetuista | - | - | - | - |
| toiminnoista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 56,3 | 35,1 | 3,2 | 0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma |   | Henkivakuutu |   | Muut |
| | | s | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-9/2010 | 1-9/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate | - | - | 0,0 | 2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto | - | - | 0,0 | 1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot | - | - | 3,7 | 3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot | - | - | 3,6 | 6,8 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | - | - | -4,6 | -4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut | - | - | 5,4 | 6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot aineellisista ja | | | | |
| aineettomista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeistä | - | - | -1,4 | -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kulut | - | - | -4,9 | -4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut | - | - | -5,6 | -4,4 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisen | | | | |
| peruutus aineellisista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista | - | - | - | - |
| hyödykkeistä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot | | | | |
| luotoista ja muista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten | - | - | - | - |
| tuloksesta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto jatkuvista | - | - | -1,9 | 2,4 |
| toiminnoista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto lopetetuista | - | 0,1 | - | - |
| toiminnoista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | - | 0,1 | -1,9 | 2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustoiminnan | | | | |
| vaikutus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernin liikevoittoon | - | -0,3 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma |   | Eliminoinnit |   | Konserni |
| | | | | yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-9/2010 | 1-9/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate | - | 0,0 | 113,4 | 112,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto | 0,0 | -0,4 | 37,6 | 27,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot | -3,0 | -3,0 | -1,6 | 3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot | -3,0 | -3,4 | 149,4 | 143,8 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | -0,3 | 0,1 | -36,2 | -33,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut | 1,2 | 1,2 | -32,8 | -31,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot aineellisista ja | | | | |
| aineettomista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeistä | - | - | -3,5 | -3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kulut | 0,6 | 0,4 | -11,7 | -12,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut | 1,5 | 1,7 | -84,2 | -81,5 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisen | | | | |
| peruutus aineellisista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista | - | 0,0 | - | 0,0 |
| hyödykkeistä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot | | | | |
| luotoista ja muista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista | - | - | -9,1 | -25,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten | 1,7 | 0,7 | 1,7 | 0,7 |
| tuloksesta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto jatkuvista | 0,2 | -1,0 | 57,8 | 37,0 |
| toiminnoista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto lopetetuista | - | -0,4 | - | -0,3 |
| toiminnoista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 0,2 | -1,4 | 57,8 | 36,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase |   | Pankkitoimin |   | Varainhoito |
| | | ta | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 30.9.201 | 31.12.2009 | 30.9.2010 | 31.12.2009 |
| | 0 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat | 142,2 | 336,4 | 0,1 | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta käypään | | | | |
| arvoon | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostettavat | - | 3,6 | - | - |
| rahoitusvarat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | 2 405,5 | 2 655,8 | 7,6 | 7,3 |
| rahoitusvarat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset | 6 545,4 | 6 173,7 | 44,3 | 34,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat | 470,9 | 662,4 | 6,7 | 5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 9 564,0 | 9 831,9 | 58,7 | 46,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset | 4 219,6 | 4 609,2 | 192,9 | 154,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut | 2 891,9 | 2 758,1 | - | - |
| velkakirjat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat | 1 953,6 | 1 506,9 | 8,9 | 6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 9 065,2 | 8 874,2 | 201,8 | 161,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase |   | Henkivakuutu |   | Muut |
| | | s | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 30.9.201 | 31.12.2009 | 30.9.2010 | 31.12.2009 |
| | 0 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta käypään | | | | |
| arvoon | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostettavat | - | - | - | - |
| rahoitusvarat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | - | - | - | 2,9 |
| rahoitusvarat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset | - | - | 9,6 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat | - | - | 7,9 | -293,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | - | - | 17,5 | -290,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut | - | - | - | - |
| velkakirjat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat | - | - | 7,4 | 194,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | - | - | 7,4 | 194,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase |   | Eliminoinnit |   | Konserni |
| | | | | yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 30.9.201 | 31.12.2009 | 30.9.2010 | 31.12.2009 |
| | 0 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat | - | - | 142,3 | 336,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta käypään | | | | |
| arvoon | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostettavat | - | - | - | 3,6 |
| rahoitusvarat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | -4,4 | -3,6 | 2 408,7 | 2 662,4 |
| rahoitusvarat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset | -5,3 | -3,7 | 6 594,0 | 6 204,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat | -47,6 | -41,1 | 437,8 | 332,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | -57,3 | -48,5 | 9 582,9 | 9 539,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset | -5,3 | -3,7 | 4 407,3 | 4 760,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut | -4,4 | -3,6 | 2 887,6 | 2 754,5 |
| velkakirjat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat | -77,3 | -66,8 | 1 892,6 | 1 641,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | -86,9 | -74,2 | 9 187,4 | 9 155,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LIITE 3. Johdannaiset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaiset 30.9.2010 (milj. | | | |
| euroa) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Nimellismää | Varat, | Velat, |
| | rä | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojaavat johdannaiset (milj. | yhteensä | käyvät | käyvät arvot |
| euroa) | | arvot | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon suojaus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset | 3 197,5 | 101,3 | 38,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 3 197,5 | 101,3 | 38,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran suojaus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset | 960,0 | 53,8 | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 960,0 | 53,8 | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset, jotka on | | | |
| arvostettu tuloksen kautta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset *) | 7 135,8 | 128,2 | 131,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset | 173,4 | 4,4 | 5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset **) | 98,3 | 3,4 | 3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset **) | 4,3 | 0,6 | 0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 7 411,8 | 136,7 | 141,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset yhteensä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset | 11 293,3 | 283,3 | 170,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset | 173,4 | 4,4 | 5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset | 98,3 | 3,4 | 3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset | 4,3 | 0,6 | 0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 11 569,3 | 291,7 | 179,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisopimukset 30.9.2009 | | | |
| (milj. euroa) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Nimellismää | Varat, | Velat, |
| | rä | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojaavat johdannaiset (milj. | yhteensä | käyvät | käyvät arvot |
| euroa) | | arvot | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon suojaus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset | 2 079,5 | 55,7 | 21,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 2 079,5 | 55,7 | 21,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran suojaus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset | 960,0 | 42,8 | 0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 960,0 | 42,8 | 0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset, jotka on | | | |
| arvostettu tuloksen kautta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset *) | 7 059,1 | 117,8 | 116,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset | 182,3 | 0,5 | 0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset **) | 106,4 | 1,8 | 1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset **) | 6,4 | 0,3 | 0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 7 354,2 | 120,4 | 119,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset yhteensä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset | 10 098,6 | 216,3 | 139,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset | 182,3 | 0,5 | 0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset | 106,4 | 1,8 | 1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset | 6,4 | 0,3 | 0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 10 393,7 | 218,9 | 141,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Korkosidonnaisiin johdannaisiin sisältyvät paikallispankeille välitetyt |
| korkosuojat, jotka kolmansien osapuolten |
--------------------------------------------------------------------------------
| kanssa tehtyjen back-to-back-suojausten jälkeen olivat 6 739,0 (6 752,6) |
| miljoonaa euroa. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| **) Kaikki osakesidonnaiset ja muut johdannaissopimukset koskevat |
| strukturoitujen tuotteiden suojaa. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen ulkopuoliset sitoumukset | 30.9.2010 | 31.12.2009 | 30.9.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakkaan puolesta kolmannen | | | |
| hyväksi annetut sitoumukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset | 48,4 | 49,9 | 51,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kolmannen hyväksi annetut | 5,1 | 7,3 | 7,4 |
| sitoumukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakkaan hyväksi tehdyt | | | |
| peruuttamattomat sitoumukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttämättömät luottojärjestelyt | 607,9 | 510,9 | 550,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kolmannen hyväksi annetut | - | - | - |
| sitoumukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen ulkopuoliset sitoumukset | 661,4 | 568,1 | 609,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liite 4. Pankkikonsernin riskipositiot | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkikonsernin vakavaraisuus | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteenveto (milj. euroa) | 9/2010 | 6/2010 | 3/2010 | 12/200 | 9/2009 |
| | | | | 9 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaiset omat varat | 371,7 | 359,8 | 337,5 | 329,0 | 319,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toissijaiset omat varat | 235,8 | 227,6 | 235,4 | 222,8 | 219,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat varat | 607,5 | 587,3 | 572,9 | 551,8 | 538,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luotto- ja vastapuoliriskien | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| riskipainotettu määrä | 270,3 | 242,6 | 214,5 | 147,5 | 220,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinariskien riskipainotettu | - | - | - | - | - |
| määrä 1) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisten riskien | 312,7 | 312,7 | 312,7 | 312,7 | 272,7 |
| riskipainotettu määrä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainotetut erät yhteensä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 583,0 | 555,3 | 527,2 | 460,2 | 493,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, % | 17,0 | 16,5 | 16,2 | 15,9 | 15,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaisten omien varojen | 10,4 | 10,1 | 9,6 | 9,5 | 9,1 |
| suhde, % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minimipääomavaade | 286,6 | 284,4 | 282,2 | 276,8 | 279,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomapuskuri (omien varojen ja | 320,9 | 302,9 | 290,7 | 275,0 | 259,2 |
| minimivaateen erotus) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Ei pääomavaadetta pienen kaupankäyntivaraston vuoksi ja koska |
| nettovaluuttapositioiden yhteenlaskettu määrä on vähemmän kuin 2 % omista |
| varoista. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 9/2010 | 6/2010 | 3/2010 | 12/200 | 9/2009 |
| | | | | 9 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastot | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus | 43,4 | 42,6 | 32,7 | 32,7 | 30,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien voitto | 65,8 | 65,8 | 95,8 | 70,7 | 70,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto | 41,5 | 27,2 | 11,6 | 38,0 | 26,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. osinkovaraus | -11,1 | -7,4 | -3,7 | -12,9 | -7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalaina | 30,0 | 30,0 | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 377,1 | 365,8 | 343,9 | 336,0 | 326,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. aineettomat hyödykkeet | -5,4 | -6,0 | -6,4 | -7,0 | -7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaiset omat varat | 371,7 | 359,8 | 337,5 | 329,0 | 319,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto | 5,0 | 2,7 | 21,6 | 13,3 | 14,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylempiin toissijaisiin varoihin | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| kuuluvat lainat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alempiin toissijaisiin varoihin | 185,9 | 179,9 | 168,8 | 164,5 | 159,6 |
| kuuluvat lainat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toissijaiset omat varat | 235,8 | 227,6 | 235,4 | 222,8 | 219,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat varat yhteensä | 607,5 | 587,3 | 572,9 | 551,8 | 538,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainetut sitoumukset, luotto- ja vastapuoliriskit | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaisvast | | | | | | | | | (milj. |
| uut 9/2010 | | | | | | | | | euroa) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | Taseen | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | ulkopuo | | |
| | | | | | | | liset | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipaino | | | | | Taseen | | sitoumu | | Yhteens |
| | | | | | varat | | kset | | ä |
--------------------------------------------------------------------------------
| 0 % | | | | | 969,3 | | 31,4 | | 1 000,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10 % | | | | | 1 187,0 | | - | | 1 187,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20 % | | | | | 1 008,7 | | 337,0 | | 1 345,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 35 % | | | | | 4 911,6 | | 96,3 | | 5 007,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 50 % | | | | | 0,1 | | - | | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 75 % | | | | | 611,5 | | 88,7 | | 700,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 100 % | | | | | 611,6 | | 107,3 | | 718,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 150 % | | | | | 15,7 | | 0,9 | | 16,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | | | | 9 315,5 | | 661,4 | | 9 976,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaiset | | | | | 350,4 | | | | 350,4 |
| *) | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | | | | 9 665,9 | | 661,4 | | 10 |
| | | | | | | | | | 327,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) koskee johdannaissopimusten | | | | |
| luottovasta-arvoa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainote | | | | | | | | | (milj. |
| tut | | | | | | | | | euroa) |
| sitoumukset, | | | | | | | | | |
| Basel 2 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipaino | | | | | 9/2010 | 6/2010 | 3/2010 | 12/2009 | 9/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 0 % | | | | | - | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10 % | | | | | 118,7 | 119,6 | 129,0 | 115,9 | 111,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20 % | | | | | 215,6 | 235,8 | 258,6 | 252,5 | 341,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 35 % | | | | | 1 731,2 | 1 686,8 | 1 633,5 | 1 596,8 | 1 567,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 50 % | | | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 75 % | | | | | 488,1 | 483,6 | 466,9 | 466,1 | 457,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 100 % | | | | | 665,0 | 660,7 | 673,4 | 673,3 | 694,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 150 % | | | | | 24,2 | 24,9 | 22,5 | 19,1 | 22,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | | | | 3 242,9 | 3 211,5 | 3 183,9 | 3 123,7 | 3 199,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaiset | | | | | 27,5 | 31,1 | 30,6 | 23,8 | 21,1 |
| *) | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | | | | 3 270,3 | 3 242,6 | 3 214,5 | 3 147,5 | 3 220,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) koskee johdannaissopimusten | | | | |
| luottovasta-arvoa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuus laskennassa hyödynnetään vastuun riskipainon määrittämiseksi |
| Moody's Investors Service tai Standard & Poor's -luottoluokituslaitosten |
| luokituksia saamisiin valtiolta ja keskuspankeilta, luottolaitoksilta ja |
| sijoituspalveluyrityksiltä sekä katettuihin joukkolainoihin. Pankkien ja |
| kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen riskipaino määräytyy |
| sijaintivaltion luottoluokan mukaan. |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisten riskien riskipainotettu määrä |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 9/20 | 6/20 | 3/20 | 12/20 | 9/200 |
| | | | | | 10 | 10 | 10 | 09 | 9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttotuoto | 204, | 150, | 145, | 140, | | | | | |
| t | 7 | 5 | 2 | 6 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - 3 vuoden | 166, | 145, | | | | | | | |
| keskiarvo | 8 | 4 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen | | | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 21,8 |
| riskin pääomavaade | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainot | | | | | 312, | 312, | 312, | 312,7 | 272,7 |
| ettu määrä, | | | | | 7 | 7 | 7 | | |
| Basel 2 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen riskin pääomavaade on 15 % kolmen vuoden bruttotuottojen |
| keskiarvosta. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen riskin riskipainotettu määrä on laskettu jakamalla pääomavaade |
| 8 %:lla. |
--------------------------------------------------------------------------------

Liite 5 Korkokate

--------------------------------------------------------------------------------
| milj euroa | 1-9/2010 | 1-9/2009 | ? | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset ja lainat | 40,9 | 47,6 | -14 % | 61,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojaustoimenpiteet, | 45,7 | 30,1 | 52 % | 44,9 |
| korkoriskin hallinta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 26,8 | 34,7 | -23 % | 46,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate | 113,4 | 112,3 | 1 % | 152,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Kiinteäkorkoisten sijoitusten tulosvaikutus on jaettu korkoriski- ja
luottoriskikomponentteihin. Laskelmissa huomioidaan korkoriskikomponentin
vaikutus osana suojaustoimenpiteiden tulosta. Luottoriskikomponentin vaikutus on
osana Muut erät.
Aktia Pankki Oyj:n hallitukselle
KERTOMUS AKTIA PANKKI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.9.2010
YLEISLUONTEISESTA TARKASTUKSESTA

Johdanto

Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Aktia Pankki Oyj:n taseen 30.9.2010,
tuloslaskelman, oman pääoman muutoksia koskevan laskelman ja rahavirtalaskelman
kyseisenä päivänä päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta sekä merkittäviä
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskevan yhteenvedon ja muut selostavat
liitetiedot. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat osavuosikatsauksen
laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) sekä muiden Suomessa
voimassa olevien osavuosikatsauksen laatimista koskevien säännösten ja
määräysten mukaisesti. Suorittamamme yleisluonteisen tarkastuksen perusteella
annamme yhtiön hallituksen pyynnöstä lausunnon osavuosikatsauksesta.


Yleisluonteisen tarkastuksen laajuus

Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu yleisluonteista tarkastusta koskevan
standardin 2410 ”Yhteisön tilintarkastajan suorittaman osavuosi-informaation
yleisluonteinen tarkastus” mukaisesti. Yleisluonteiseen tarkastukseen kuuluu
tiedustelujen tekemistä pääasiallisesti talouteen ja kirjanpitoon liittyvistä
asioista vastaaville henkilöille sekä analyyttisia toimenpiteitä ja muita
yleisluonteisen tarkastuksen toimenpiteitä. Yleisluonteinen tarkastus on
laajuudeltaan huomattavasti suppeampi kuin tilintarkastusstandardien ja
-suositusten mukaisesti suoritettava tilintarkastus, ja siksi emme pysty sen
perusteella varmistumaan siitä, että saamme tietoomme kaikki sellaiset
merkittävät seikat, jotka ehkä tunnistettaisiin tilintarkastuksessa. Näin ollen
emme anna tilintarkastuskertomusta.

Lausunto

Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut mitään, mikä
antaisi meille syyn uskoa, ettei osavuosikatsaus anna EU:ssa käyttöön
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) sekä muiden Suomessa
voimassa olevien osavuosikatsauksen laatimista koskevien säännösten ja
määräysten mukaisesti oikeita ja riittäviä tietoja yhteisön taloudellisesta
asemasta 30.9.2010 ja sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista kyseisenä
päivänä päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta.

Helsingissä 4. marraskuuta 2010

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Jan Holmberg
KHT


Aktia Oyj
PL 207
Mannerheimintie 14
00101 Helsinki
Puh. 010 247 5000
Faksi 010 247 6356
Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 5000
Varatoimitusjohtaja, CFO
Stefan Björkman,puh. 010 247 5000
Y-tunnus 0108664-3
BIC/S.W.I.F.T. HELSFIHH
Sijoittajasuhteet
PL 207
Mannerheimintie 14 A
00101 Helsinki
Puh. 010 247 5000
Faksi 010 247 6249
Sijoittajasuhdevastaava Anna Gabrán,
puh. 010 247 6501
sähköposti: ir(at)aktia.fi
Verkkopalvelu:www.aktia.fi
Yhteydenotot:aktia(at)aktia.fi
Sähköpostilogiikka:
etunimi.sukunimi(at)aktia.fi


Source: Millistream