Alfa Laval Nordic Oy

Alfa Laval perustaa uuden maailmanlaajuisen divisioonan meri- ja dieselteollisuuden tuotteille

Lehdistötiedote   •   Marras 30, 2011 08:50 EET

Lämpö-, erotus- ja virtaustekniikan johtaviin yrityksiin kuuluva Alfa Laval perustaa uuden, meri- ja dieselteollisuuden asiakkaita palvelevan Marine & Diesel -divisioonan. Uusi divisioona yhdistää Alfa Lavalin ja sen toukokuussa ostaman Aalborg Industriesin liiketoiminnat meri- ja offshoreteollisuudessa sekä dieselsovelluksissa. Uudella divisioonalla vahvistetaan kilpailukykyä ja yhtiön asemaa näillä aloilla. Divisioonan johtajaksi on nimitetty Peter Leifland.

”Uusi divisioona tarjoaa laajaa valikoimaa tuotteita, joiden asema markkinoilla on jo vahva. Lisääntyvä kaupankäynti meriteitse luo vankan pohjan myös kasvulle”, Leifland sanoo.

Divisioonan liiketoiminta on laaja-alaista eikä riipu vain meri- ja offshore-kaupan aktiivisuudesta. Yli kolmasosa sen tilaussaannosta tulee jälkimarkkinoista ja yli 10 % maissa olevista dieselvoimakohteista. Näiden lisäksi uusien ympäristöalan sovellusten osuus on kasvussa.

”Ympäristöalan sovelluksia toimitetaan paitsi uusiin aluksiin, myös jälkikäteisasennuksena olemassa oleviin aluksiin”, Leifland muistuttaa.

Uuden divisioonan myötä Alfa Lavalin myyntidivisioonia on nyt kolme: Equipment, Process Technology sekä uusi Marine & Diesel. Uudet kaupat merialan markkinoille ja maalla sijaitsevaan dieselsovelluksiin sekä myös näihin liittyvä huolto- ja varaosaliiketoiminta siirtyvät Equipment-divisioonasta Marine & Diesel -divisioonaan. Aalborgin teollisuuskattilaliiketoiminta Brasiliassa yhdistyy Process Technology -divisioonaan.

Marine & Diesel -divisioonaan perustetaan seuraavat uudet segmentit:

Marine & Offshore Systems. Vastuualueeseen kuuluu maailmanlaajuinen uusien Alfa Laval Aalborgin tuotteiden myynti. Tuotevalikoimaan kuuluu poltinkattiloita, lämmön talteenottokattiloita ja inerttikaasujärjestelmiä meri- ja offshore-asiakkaille.

Marine & Diesel Equipment. Vastuualueeseen kuuluu maailmanlaajuinen Alfa Lavalin perinteisten tuotteiden myynti sekä Alfa Laval Aalborgin lämmön talteenottojärjestelmien myynti dieselsovelluksiin.

Parts & Service. Vastuualueeseen kuuluu segmentin varaosa- ja huoltoliiketoiminta.

Divisioonan johtajaksi nimitetty Peter Leifland on aiemmin toiminut Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan alueiden myynnistä vastaavana johtajana. Hänen tilalleen ja Alfa Lavalin johtoryhmän jäseneksi nousee Nish Patel.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Benny Lillqvist, Alfa Laval Nordic Oy, puh. (09) 804 041, benny.lillqvist@alfalaval.com

toimitusjohtaja Harri Lotila, Alfa Laval Aalborg Oy, puh. 010 838 3800, harri.lotila@alfalaval.com

Aino Laakso, viestintäkonsultti, Mailand Communications Oy, puh. 050 553 8831, aino.laakso@mailand.fi

Alfa Laval

Alfa Laval kuuluu maailman johtaviin yrityksiin lämpö-, erotus- ja virtaustekniikassa. Alfa Lavalin asiakkaiden prosesseja tehostavia laitteita, järjestelmiä ja palveluja käytetään tuotteiden lämmittämiseen, jäähdyttämiseen, erottamiseen ja kuljettamiseen. Asiakkaat edustavat valmistavaa teollisuutta ja toimivat mm. elintarvikkeiden ja juomien, kemikaalien, lääkkeiden, tärkkelyksen, sokerin ja etanolin aloilla.  Alfa Lavalin ratkaisuja käytetään myös mm. voimalaitoksissa sekä telakka- ja konepajateollisuudessa, kaivosteollisuudessa, lietteen ja jätevesien käsittelyssä, ilmastointiratkaisuissa sekä jäähdytysjärjestelmissä.

Alfa Laval Nordic on Alfa Lavalin tuotteita, järjestelmiä ja palveluita pohjoismaisilla markkinoilla myyvä yhtiö.

Alfa Lavalilla on toimintaa eri puolilla maailmaa lähes 100 maassa. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2010 noin 2,6 miljardia euroa ja henkilöstöä yhtiössä työskenteli 12 600.  Alfa Lavalin osake noteerataan OMX:ssä pohjoismaiden suurten yritysten ryhmässä (OMX Nordic Large Cap).