Nordens välfärdscenter

Alkohol som alibi för våldtäkt?

Lehdistötiedote   •   Maalis 18, 2013 15:21 EET

I antologin Samhället, alkoholen och drogerna. Politik, konstruktioner, dilemman publicerar Mona Livholts en studie av alkoholens roll i svensk dagspress i ett fall av våldtäkt med den så kallade Hagamannen i Umeå stad 1998-2005.  Studien visar att journalistisk berättelsedramaturgi effektfullt framställer alkohol som förvandlingsdryck och att den fyller en funktion för bilden av Sverige som jämställt.

Tidigare forskning om våldtäktsfall i svenska medier visar att våldtäkter som begås av män med utländsk bakgrund främst förklaras med kultur, medan de fall där våldtäktsmannen beskrivs som en vanlig svensk man förklaras med alkohol eller psykisk sjukdom. Livholts kritiska granskning av fallet Hagamannen visar hur alkohol som förvandlingsdryck iscensätter kulturella och sociala betydelser av manlighet och svenskhet, normalitet och avvikelse. 

Livholts artikel baserar sig på hennes kapitel 'Alkohol som alibi? Svenska mediers berättelser om våldtäkt i fallet ”Hagamannen”' från antologin Samhället, alkoholen och drogerna. Politik, konstruktioner, dilemman (red. Jessica Storbjörk).Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.