Panimoliitto

Alkoholimainoksia tarkastettiin ennätysmäärä − hylkäyksiä aiempaa vähemmän

Lehdistötiedote   •   Maalis 26, 2015 09:00 EET

Viime vuonna Panimoliiton ennakkotarkastustoimikunta tarkasti ennätysmäärän alkoholimainoksia. Toimikunta tutki ennakkoon 153 alkoholijuomien mainosta tai käsikirjoitusta. Määrä oli kaksinkertainen edelliseen vuoteen nähden. Hylättyjen materiaalien osuus (6,5 %) oli pienin koko ennakkotarkastustoimikunnan toiminnan aikana. Kaikki Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritysten televisio- ja ulkomainonta tarkastetaan ennen esitystä.

Vuonna 2014 toimikunta tarkasti 28 televisiomainosta, 110 ulkomainosta ja 15 käsikirjoitusta. Ulkomainoksia tarkastetuista oli yli 70 % ja televisiomainoksia noin 18 %, kun edellisenä vuotena ulkomainosten osuus oli 47 % ja televisiomainosten 42 %. TV-mainoksia hylättiin kaksi, ulkomainoksia seitsemän ja käsikirjoituksia yksi.

Panimoliiton alkoholimainonnan ennakkotarkastustoimikunta aloitti toimintansa syyskuussa 2011. Vain ennakkotarkastuksessa hyväksytty mainonta päätyy esitettäväksi. Mainosten ennakkotarkastus on käytössä Euroopan Unionissa Suomen lisäksi vain Alankomaissa, Irlannissa ja Iso-Britanniassa.

Alkoholimainonnan uudet rajoitukset ongelmallisia – elinkeinon näkemykset huomioitava lainvalmistelussa

Panimoelinkeino pitää vuoden alussa voimaan tulleita alkoholimainonnan rajoituksia ongelmallisina. Mainontarajoitusten epäonnistuminen osoittaa, ettei kaikkia osapuolia ole otettu riittävästi mukaan lainvalmisteluun.

”Alkoholilain muutoksissa ei ole huomioitu elinkeinon edellytyksiä toimia normaalisti. Suomea ei rakenneta vaikeuttamalla turhaan yritysten kilpailukykyä ja mahdollisuutta työllistää. Lainvalmistelussa tulisi tehdä vahvemmin yhteistyötä elinkeinon kanssa”, toteaa Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Elina Ussa.

Uusien alkoholimainontaa koskevien rajoitusten mukaan mietojen alkoholijuomien mainonta yleisellä paikalla on kiellettyä. Kiellettyä on myös mainonta televisiossa ja radiossa kello 7−22, sekä mainonta arpajaisten ja kilpailujen muodossa. Yritykset eivät myöskään saa käyttää sosiaalisen median kanavissaan kuluttajien tuottamaa materiaalia. Ulkomainonta on edelleen sallittua anniskelualueilla ja vähittäismyyntipisteiden läheisyydessä sekä yleisötilaisuuksissa kuten festivaaleilla ja urheilutapahtumissa sekä kansainvälisessä liikenteessä laivoilla ja lentokoneissa. Sen sijaan jakeluautojen kyljissä olevat tavaramerkit on tulkittu kielletyksi ulkomainonnaksi. Lakia puoltaneet tahot ovat arvelleet, että alkoholimainonta aikaistaisi ja lisäisi nuorten juomista.

”Meillä ei ole minkäänlaista tutkimustietoa siitä, että tavaramerkkien esittäminen jakeluautojen kyljissä vaikuttaisi nuorten tai aikuisten alkoholinkäyttöön”, Ussa toteaa.

Tosiasiassa suomalaisnuorten alkoholinkäyttö on viime vuonna vähentynyt, mikä on erittäin myönteistä kehitystä. Alkoholihaittoja, erityisesti nuorten keskuudessa, ei ehkäistä kielloilla, vaan kehittämällä vastuullista juomakulttuuria.

Alkoholijuomien mainonnalla ei kasvateta kulutusta vaan jaetaan markkinoita eri toimijoiden kesken kypsillä markkinoilla. Kun tavaramerkkien mainonta kielletään, jäljelle jäävät hintakampanjat.

Panimoalan ennakkotarkastustoimikunnan kokoonpano

Puheenjohtaja, varatuomari Marja-Leena Mansala, IPR University Center (Immateriaalioikeusinstituutti)
Toimitusjohtaja, KTM Lauri Sipilä, MARK Suomen Markkinointiliitto ry
Johtava lakimies, OTK Tuula Sario, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry
Partner, KTL Mika Raulas, ICMI - Intelligent Customer Management International Oy
Markkinaoikeustuomari Jussi Karttunen, Markkinaoikeus

Ennakkotarkastustoimikunta on panimoalasta riippumaton työryhmä, jossa on asiantuntemusta mm. markkinoinnista, mainonnasta sekä juridiikasta. Jäsenet on valittu siten, ettei kenelläkään ole sidonnaisuuksia Panimoliittoon tai sen jäsenyrityksiin.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Elina Ussa, p. 045 269 7711
Viestintäpäällikkö Outi Heikkinen, p. 050 370 8677

www.panimoliitto.fi, www.kohtuullisesti.fi, www.maljasuomelle.fi
Twitter: @panimoliitto, Facebook: /panimoliitto, Instagram: @panimoliitto

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen teollisuuden edunvalvoja. Sen jäsenyritykset ovat Captol Invest Oy, Oy Hartwall Ab, Nokian Panimo Oy, Olvi Oyj, Red Bull Finland Oy, Saimaan Juomatehdas ja Oy Sinebrychoff Ab. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto toimii Elintarviketeollisuusliitto ry:n yhteydessä, ja se edustaa maamme jalostusarvoltaan neljänneksi suurinta elintarviketeollisuuden alaa.