Nordens välfärdscenter

Alkoholitutkimuksen heikentäminen vaarantaa kansanterveyden

Lehdistötiedote   •   Loka 25, 2016 10:46 EEST

Suomalaista alkoholipolitiikkaa vapautetaan. Hallituksessa keskustellaan uudesta alkoholilainsäädännöstä, jonka myötä Alkon aukioloajat pitenisivät ja vahvaa olutta sekä niin kutsuttuja limuviinoja saisi myydä tavallisissa kaupoissa. Tämä kehitys ei koske vain Suomea – monessa muussakin Pohjoismaassa alkoholipolitiikkaa ollaan vapauttamassa samanaikaisesti kun alkoholitutkimusta leikataan.

Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen mielipidekirjoitus tästä aiheesta julkaistaan tänään Turun Sanomissa sekä ruotsalaisessa päivälehdessä Sydsvenskanissa.

Suomessa kuolee vuosittain noin 2 000 ihmistä alkoholiperäisiin sairauksiin tai alkoholista johtuvissa onnettomuuksissa. Alkoholia kuluttavien lisäksi seurauksista kärsivät muun muassa sikiöt, lapset ja muut läheiset, työkaverit sekä liikenneonnettomuuksien uhrit. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) arvioi, että voimaan astuessaan uusi alkoholilaki aiheuttaisi vuosittain vähintään 150 alkoholiperäistä kuolemaa sekä 1 500 alkoholista johtuvaa sairaalakäyntiä enemmän kuin aiemmin.

Alkoholitutkijoiden mahdollisuudet luoda perustaa objektiivisille päätöksille ovat heikentyneet kaikissa Pohjoismaissa, mikä on antanut alkoholiteollisuudelle ja lobbareille yhä enemmän tilaa vaikuttaa kehitykseen.

Kun itsenäisiä tutkimusyksiköitä yhdistetään ja resursseja pienennetään, on pidettävä mielessä, että muutoksilla voi olla kauaskantoisia seurauksia tutkimuksen laadulle, joka tällä hetkellä on korkeaa kansainvälistä tasoa. Alkoholipoliittiseen tutkimukseen tarvitaan julkista rahoitusta.

Toinen tärkeä tekijä päätöksiä tehtäessä on avoin, tiedostava ja julkinen keskustelu alkoholipolitiikan seurauksista. Ruotsissa vapautuminen tapahtuu ilman merkittävää julkista keskustelua. Islannissa keskustellaan alkoholimonopolin luopumisesta, ja hallitus pohtii monopolin tulevaisuutta. Samanaikaisesti 70 % islantilaisista vastustaa monopolin purkamista. Tanskassa alkoholinkäyttö nähdään vahvemmin yksityisasiana kuin muissa Pohjoismaissa. Norjalaiset tukevat rajoittavaa alkoholipolitiikkaa voimakkaasti. Siitä huolimatta alkoholin saatavuutta halutaan siellä helpottaa.

Vapauttamisen puolestapuhujien ei tarvitse avoimesti tuoda esille tarkoitusperiään. Heidän ei tarvitse perustella valinnanvapauden ja yritysten oikeuksien puolustamistaan niitä vastaan, jotka puhuvat hyvinvoinnin ja kansanterveyden suojelemisesta.

Pohjoismainen hyvinvointikeskus haastaa Pohjoismaiden poliitikkoja edistämään alkoholipoliittista keskustelua ja osallistumaan siihen aktiivisesti. Toivomme, että Pohjoismaiden hallitukset jatkossakin tukisivat alkoholipoliittista tutkimusta, joka antaa hyvän perustan päätöksenteolle.

Mielipidekirjoitus pohjoismaisesta alkoholipolitiikasta Turun Sanomissa 25.10 2016

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Nina Rehn-Mendoza,
sähköposti: nina.rehn-mendoza(at)nordicwelfare.org, p. +46 73 535 80 92

Pohjoismainen hyvinvointikeskus järjestää tänään (25.10) seminaarin pohjoismaisesta alkoholipolitiikasta Suomen Tukholman suurlähetystössä (Gärdesgatan 11) klo 13.
Från isländsk geysir till svenskt lugn – Tre sidor av alkoholpolitisk debatt i Norden

Nordens välfärdscenter (NVC) är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.