Alma Media

ALMA MEDIA OYJ:N HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS

Lehdistötiedote   •   Helmi 09, 2011 13:03 EET

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Alma Media Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää
varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 17.3.2011, että
hallituksen jäsenmäärä olisi seitsemän (7).

Hallituksen jäsenet Lauri Helve ja Kari Stadigh ovat ilmoittaneet, että he eivät
ole käytettävissä Alma Media Oyj:n hallituksen jäseneksi.

Valiokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyisistä jäsenistä
Seppo Paatelainen, Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén ja
Harri Suutari valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että
hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin samaksi toimikaudeksi Timo Aukia Oy:n
toimitusjohtaja Timo Aukia ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön toimitusjohtaja
Petri Niemisvirta. Ilmoitetut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Hallitukseen ehdolla olevien uusien jäsenten henkilö- ja luottamustehtävätiedot
on esitetty yhtiön Internet-sivuilla http://www.almamedia.fi/yhtiokokous_2011">www.almamedia.fi/yhtiokokous_2011

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta ovat ilmoittaneet
kannattavansa osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeista ja
niiden tuottamista äänistä.

Alma Median hallituksessa vuodesta 2001 varapuheenjohtajana ja vuodesta 2005
puheenjohtajana toiminut Kari Stadigh kommentoi jäämistään pois Alma Median
hallituksesta seuraavasti:

"Arvostan paljon yhtiötä, sen henkilökuntaa ja johtoa ja olen ollut erittäin
sitoutunut tehtävään. Tarkoituksenani olikin, yhtiön pääomistajien niin
pyydettyä, asettua ehdolle Alma Median hallitukseen. Ollessani ehdolla Nokian
hallituksen jäseneksi on kuitenkin ajankäytöllisistä syistä luonnollista, että
en asetu enää ehdolle Alma Median hallitukseen. Alma Media on yhtiönä
erinomaisessa kunnossa, joten katson, että poisjääntini yhtiön hallituksesta ei
ole ongelma."

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
vuosipalkkioita korotetaan koska se on ollut muuttumaton vuodesta 2005, ja että
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 33 000 euroa (tällä hetkellä
30 000 euroa), varapuheenjohtajalle 27 000 euroa (24 000 euroa) ja jäsenille
22 000 euroa (20 000 euroa) vuodessa. Sen sijaan hallituksen kokouspalkkiot
pysytetään ennallaan. Hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajalle maksettaisiin
1000 euron, varapuheenjohtajalle 700 euron ja jäsenelle 500 euron palkkio niistä
hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen
jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustusohjesäännön
mukaisesti.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ehdotetaan maksettaviksi Alma Media Oyj:n
osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan heidän lukuunsa Alma Media
Oyj:n osakkeita määrä, joka vastaa noin 40 % vuosipalkkion määrästä ja loppuosa
maksetaan rahana ennakonpidätystä varten. Näin hankittuja osakkeita ei saa
luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Mikäli osakkeita ei
esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden
2011 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana.Lisätietoja:

Mikko Korttila, lakiasiainjohtaja ja Alma Media Oyj:n hallituksen sihteeri, puh
010 665 2201Alma Media lyhyesti

Alma Media on uudistuva mediayhtiö, jonka tunnetuimpia tuotteita ovat Aamulehti,
Iltalehti, Kauppalehti ja http://Etuovi.com">Etuovi.com Alma Mediassa työskentelee lähes 3000
ammattilaista. Vuoden 2009 liikevaihto oli 307,8 miljoonaa euroa, ja liikevoitto
13,5 prosenttia liikevaihdosta. Alma Median osake (ALN1V) noteerataan NASDAQ
OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: http://http://www.almamedia.fi/">http://www.almamedia.fi/

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Alma Media Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1486858]

Source: Millistream