Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Alueelliset talousnäkymät Keski-Suomessa

Lehdistötiedote   •   Syys 02, 2010 15:51 EEST

Alueelliset talousnäkymät

Valtakunnallinen tiedote ja julkaisu löytyvät internet-sivuilta www.temtoimialapalvelu.fi torstaina 2.9.2010 kello 10.00 lähtien.

Elinkeinoelämä uskoo nousun alkavan

Keski-Suomessa aluetalouskatsauksen laadintaa kehitettiin tänä syksynä osana alueellista ennakointiprosessia. Oleellista on, että seuduilla tarkastellaan tulevaisuutta säännöllisesti ja tämän pohdinnan yhtenä tuloksena on materiaali ministeriölle toimitettavaan aluetalouskatsauksen.

Vuoden takaiseen ja myös helmikuuhun 2010 verrattuna elinkeinoelämän tilanne on kehittynyt odotettua positiivisemmin koko Keski-Suomessa. Elinkeinoelämässä on monia suotuisia piirteitä, jotka antavat uskoa nousuun, tosin hitaaseen.

Palvelusektori selvisi taantumasta vähemmällä kuin vielä keväällä uskottiin. Teollisuustuotannon osalta on edelleen isoja eroja vienti- ja kotimarkkinayritysten välillä. Tilauskanta on kuitenkin monilla yrityksillä merkittävästi parantunut. Yritystukien kysyntä on jatkunut vuodentakaisellatasolla, odotettavissa on kyselyaktiivisuuden perusteella jopa pientä vilkastumista. Tekesinrahoittamiin tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin on euromääräisesti myönnetty saman verranrahaa kuin edellisenä vuonna.

Lisätietoja Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Ylijohtaja Juha S. Niemelä, puh. 050 500 3681
Yksikönpäällikkö Lauri Hiltunen, puh. 0400 642 636
Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto, puh. 050 390 2434

Lisätietoja seutukunnilla

Kehitysyhtiöiden toimitusjohtajat
Työ- ja elinkeinotoimistojen johtajat

-katsaus on työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema, kaksi kertaa vuodessa päivitettävä julkaisu, johon on koottu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELYkeskusten) sekä muiden keskeisten aluetoimijoiden näkemykset seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Tämän katsauksen tiedot kerättiin elokuun 2010 aikana. Seuraava katsaus julkaistaan keväällä 2011.