Aluehallintovirasto

Aluehallintovirasto tapaa päihtyneitä työntekijöitä ja alaikäisiä asiakkaita ravintolatarkastuksissa

Lehdistötiedote   •   Helmi 09, 2011 12:44 EET

Etelä-Suomen aluehallintovirasto peruutti viime vuonna 51 alkoholin anniskelu- ja vähittäismyyntilupaa, joista 16 lupaa peruttiin pysyvästi. Edellisenä vuonna lupia peruttiin kaikkiaan 90. Koska aluehallintoviraston valvontaresurssit ovat vähentyneet, tehtiin tarkastuksia huomattavasti edellisvuotta vähemmän. Tänä vuonna valvontaa keskitetäänkin entistä enemmän riskikohteisiin.  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto peruutti viime vuonna 16 alkoholilupaa pysyvästi ja 35 lupaa määräaikaisesti. Lupia peruttiin Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla 37, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa 11, ja Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä 3. Pysyvien peruutusten syinä olivat useimmiten taloudelliset laiminlyönnit eli huomattava verovelka tai kassan ohi myynti. Pääasiallinen syy anniskeluluvan määräaikaiselle perumiselle oli alaikäiselle tai selvästi päihtyneelle anniskelu. Lisäksi viidessä tapauksessa lupa jouduttiin peruuttamaan päihtyneen työntekijän johdosta. 

Aluehallintovirasto teki viime vuonna kaikkiaan 390 kirjallista toimenpidettä alkoholilain vastaisesta toiminnasta. Määrä väheni edellisvuodesta noin kolmanneksella. Noin viidennes toimenpiteistä oli ohjausta ja ohjaavia kirjeitä. Varsinaisia seuraamuksia rikkomuksista, eli kirjallisia huomautuksia annettiin 167 ja kirjallisia varoituksia 103.

Aluehallintovirasto teki viime vuonna 2 444 tarkastusta anniskelupaikkoihin. Määrä laski noin viidenneksen edellisvuodesta. Syynä ovat valtion säästötoimenpiteet ja tuottavuusohjelman toteuttaminen. Tarkastuksissa havaittuja yleisimpiä epäkohtia olivat päihtyneille anniskelu sekä päihtyneiden oleskelu anniskelutiloissa.

Puutteelliset asiakirjat ravintolatarkastuksilla vievät paljon aikaa

Noin kolmasosassa tarkastettujen anniskelupaikkojen asiakirjoissa on puutteita, jotka vaativat jatkotoimenpiteitä. Papereiden täydentäminen vie huomattavan paljon aikaa sekä luvanhaltijalta että lupaviranomaiselta. Jos ravintolan asiakirjat olisivat lain vaatimassa kunnossa, vähenisivät samalla myös annetut huomautukset.

Valvonta painottuu riskikohteisiin

Koska aluehallintoviraston valvontaresurssit ovat aiempaa pienemmät, keskitetään valvonta entistä enemmän riskikohteisiin. Riskikohteiksi luokitellaan mm. kohteet, joista muu viranomainen on antanut tarkastusvinkin tai aluehallintovirasto on joutunut puuttumaan aiemmin laiminlyönteihin. Tämän lisäksi aluehallintovirasto tekee entiseen tapaan myös yllätystarkastuksia. Uusi alkoholihallinnon valvontaohjelma sisältää seurantamallin, jolla tehostetaan valvonnan vaikuttavuutta.   

Lisätietoja:  
Ylitarkastaja Jarmo Castrén, puh. 050 456 4165 (Uusimaa ja Itä-Uusimaa)
Ylitarkastaja Esa Tommiska, puh. 050 456 0672 (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala)
Tarkastaja Kimmo Temonen, puh. 040 540 1871 (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

 

 

Päivitetty  9.2.2011Tulosta