Valtioneuvosto

Alueiden talouden ja työllisyyden näkymät paranemaan päin

Lehdistötiedote   •   Syys 02, 2010 11:11 EEST

Seutukuntien taloudessa ja työllisyydessä on tapahtunut käänne parempaan. Elinkeinoelämä on vilkastunut ja työttömyyden kasvu taittunut. Noususta odotetaan maltillista, joten taantumaa edeltävän tason saavuttaminen kestää pitkään. Näin todetaan Alueelliset talousnäkymät 2/2010 -raportissa, jonka työ- ja elinkeinoministeriö ja ELY-keskukset julkistivat Turussa 2.9.

Suomi jakautuu alueellisesti 71 seutukuntaan. Puolen vuoden sisällä elinkeinoelämän tilanteen arvioidaan paranevan 46 seutukunnassa. Vuoden sisällä tilanteen odotetaan kehittyvän suotuisasti jo 58 seutukunnassa. Työttömyyden odotetaan kuitenkin vähenevän puolen vuoden kuluessa vain 26 seutukunnassa, mutta vuoden aikana jo 54 seutukunnassa.

Talous elpyy, mutta erot toimialojen ja alueiden välillä ovat suuria

Alueiden talouskehitys on ollut positiivista: vienti on kasvussa, teollisuuden tilauskannat ovat kohentuneet ja lomautettuja on kutsuttu takaisin töihin. Metsäteollisuuden alamäki on pysähtynyt. Massa- ja paperiteollisuuden suhdanteet ovat selkeästi parantuneet. Viennin elpyminen vaikuttaa myönteisesti kuljetusalaan. Tilauskannat ovat kuitenkin lyhyet, ja tilanteet vaihtelevat merkittävästi toimialoittain ja yrityksittäin.

- Aluekehityskuva on laman jälkeen erilaistumassa maan eri osissa. Erityisesti kaivostoiminta, uusiutuvan energian roima lisääntyminen ja myös matkailu ovat muodostumassa eräiden perinteisesti vaikeiden alueiden uuden nousun tukijaloiksi, elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen sanoo.

Pohjois- ja Itä-Suomessa on käynnissä olevien kaivoshankkeiden lisäksi suunnitteilla useita kaivoksia. Investoinnit tuulivoimaan ja bioenergiaan näkyvät Lapissa ja Keski-Suomessa.

Rakentaminen ja kauppa ovat selvinneet taantumasta pelättyä paremmin. Kaupan kasvu jatkuu, ja alan työllisyys paranee. Isoja investointeja on tulossa muun muassa pääkaupunkiseudulle, Kouvolaan, Poriin ja Kuopioon. Venäläisten ostosmatkailijoiden merkitys on kasvussa Kaakkois-Suomessa ja Itä-Suomessa. Rakentaminen on pysynyt pinnalla korjausrakentamisen ja elvytysluonteisten hankkeiden avulla. Myös uudisrakentaminen on piristynyt.

- Niillä teollisuuspaikkakunnilla, joiden teollisuutta on kohdannut rakennemuutos, vaikeudet voivat jopa syventyä entisestään. Tämä koskee erityisesti konepajateollisuutta ja metallituoteteollisuutta ja alueista aivan erityisesti Turun seutua, ministeri Pekkarinen kommentoi.

Selkeästi heikkenevää kehitystä on odotettavissa Turun lisäksi myös Varkauden seutukunnassa. Turussa tämä johtuu laivanrakennusteollisuuden vaikeuksista, jotka heijastuvat koko Varsinais-Suomeen. Varkauden tilanne heikkenee, kun sanomalehtipaperin tuotanto lopetetaan.

- Lisäksi lähes parinkymmenen seudun uudeksi kehityksen pullonkaulaksi on muodostumassa ikärakenteen raju muutos. Eläkeikäisen väen määrä on nousemassa monilla seuduilla lähes yhtä suureksi kuin voimakkaasti vähentyvän työikäisen väen määrä, ministeri Pekkarinen huomauttaa.

Työttömyys on kääntymässä laskuun

Työttömyys laskee suurimmassa osassa maata. Työttömyyden aleneminen perustuu lomautusten päättymisen lisäksi työvoiman ikääntymiseen. Nuorten työllisyystilanne helpottuu pikkuhiljaa, mutta pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy. Uusien työpaikkojen määrä on lähtenyt lievään kasvuun. Varsinkin vuokratyön osuus on selkeässä nousussa.

Työttömyys on vähentynyt erityisen voimakkaasti Kainuussa, jossa on paljon ikääntyvää väestöä.Työttömyyden odotetaan pahenevan vielä Etelä-Suomessa, etenkin Turun seudulla.

Alueelliset talousnäkymät 2/2010 -raportti löytyy 00 osoitteesta www.temtoimialapalvelu.fi.

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Esa Tikkanen, TEM, puh. 050 040 5459

kehittämispäällikkö Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 040 770 3010

tiedottaja Katja Keckman, TEM, puh. 050 396 0252