Valtioneuvosto

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn vierailulla Suomessa

Lehdistötiedote   •   Helmi 24, 2011 23:57 EET

Komissaari Johannes Hahn saapuu 24.2.2011 kolmipäiväiselle vierailulle Suomeen elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen kutsumana. Pekkarinen esittelee komissaarille alue- ja rakennepolitiikan avulla saatuja tuloksia, ja kertoo Suomen tavoitteista tulevalle rahoituskaudelle. 

Sidosryhmätapaamisessa 25.2.2011 suomalaisilla alueviranomaisilla, järjestöillä ja korkeakouluilla on mahdollisuus kertoa komissaarille näkemyksiään siitä, miten alue- ja rakennepolitiikkaa tulisi uudella kaudella kehittää, ja mihin varoja tulisi kohdistaa tulevaisuudessa.

Hahn tutustuu viikonlopun aikana Pohjois-Suomen elinkeinoelämään ja kehittämistyöhön

Viikonloppuna Hahn tutustuu Pohjois-Suomen elinkeinoelämään ja alueella tehtyyn kehittämistyöhön matkallaan Lapissa. Komissaarille esitellään millaisia tuloksia alue- ja rakennepolitiikan avulla on saatu aikaan pohjoisilla harvaan asutuilla alueilla. Komissaari tutustuu muun muassa Lapin kaivostoimintaan, matkailuun ja rajat ylittävään yhteistyöhön. Rakennemuutoksen aiheuttamat haasteet, kylmä ilmasto ja pitkät etäisyydet sekä näiden tekijöiden tuomat lisähaasteet aluekehittämiselle tulevat esiin Lapin keskusteluissa.

Kuluvalla rahoituskaudella 2007-2013 Itä- ja Pohjois-Suomelle on myönnetty erillinen lisärahoitus erityisolosuhteiden vuoksi. Komissaarille kerrotaan, miten lisärahoitus on edesauttanut Pohjois- jaItä-Suomen elinkeinoelämää, innovaatiotoimintaa ja alueiden hyvinvointia. Samalla keskustellaan siitä, miten jatkossa alueiden tarpeet voitaisiin parhaiten huomioida ja potentiaali hyödyntää.

Rakennerahasto-ohjelmilla tuetaan alueiden kehittämistä

EU:n rakennerahasto-ohjelmien 2007-2013 tavoitteina on tehdä jäsenvaltioista, alueista ja kaupungeista entistä houkuttelevampia, edistää innovointia, yrittäjyyttä, työllisyyttä ja tietoon perustuvaa taloutta, kehittää aluetaloutta sekä luoda uusia ja parempia työpaikkoja. Suomessa toteutetaan ohjelmakaudella 2007-2013 alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta sekä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta.

EU:n tuki on lisärahoitusta Suomen kansalliseen kehittämistyöhön. Suomi saa vuosina 2007 - 2013 noin 1,7 miljardia euroa. Lisäksi EU-ohjelmiin sitoutuu kansallista julkista rahoitusta noin 2,01 miljardia euroa (valtio 75 %, kunnat 25 %). Ohjelmiin on myös arvioitu käytettävän noin 2,3 miljardia euroa yksityistä rahoitusta. Kokonaissummaa suurempi hyöty saadaan uusista toimintamalleista ja osaamisesta, jota rahoituksella toteutetuilla hankkeilla luodaan.

Lisätietoa vierailusta antavat

Alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaa, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 010 606 4960