Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Aluetalouskatsaukset julkistettiin: Myös Kainuussa näkymät ovat myönteisemmät

Lehdistötiedote   •   Syys 02, 2010 13:53 EEST

Työ- ja elinkeinoministeriö on yhdessä ELY-keskusten kanssa julkaissut Alueelliset talousnäkymät -raportin, jonka mukaan alueiden talouden ja työllisyyden näkymät ovat paranemaan päin. Myös Kainuussa näkymät ovat aiempaa myönteisemmät, erityisesti työttömyys on helpottunut voimakkaasti.

 Alueelliset talousnäkymät 2/2010 -raportti julkistettiin tänään 2.9.2010 osoitteessa www.temtoimialapalvelu.fi

Kainuussa talouden taantuma on ohitettu, ja yritystoiminnan näkymät ovat nyt varovaisen myönteiset. Toimialojen liikevaihto oli jo hyvässä kasvussa. Valopilkkuja on näkyvissä mm. puualalla ja metalliteollisuudessa. Taantumassa puutuoteala koki äkkijarrutuksen, mutta nyt ollaan pääsemässä normaa­lille tasolle. Puukauppa käy nyt hyvin, ja sahat toimivat täydellä kapasiteetilla. Metalliteollisuudessa lomautetut on jo valtaosin kutsuttu takaisin töihin.

Elektroniikka-alan tuotanto on supis­tunut viime aikoina jyrkästi ja on edelleen vaikeassa vaiheessa. Mittaustekniikan alan tutkimustoimintaan on syntymässä uutta yritystoimintaa, kun mittatekniikan keskus (MIKES) on perustamassa Kajaaniin voima- ja virtauslaboratoriota. Kaivosteollisuuden merkitys Kainuun aluetaloudelle on suuri. Talvivaaran nikkelikaivok­sen rakennustyö on liki valmis, ja tuotanto käynnissä. Matkailu on pärjännyt taantumasta huolimatta varsin hyvin. Vuokatissa jatkuu rakentaminen ja Ukkohallan investoinnit ovat tär­keä asia Kehys-Kainuun matkailulle.

Työttömyys on vähentynyt Kainuussa nopeasti, työttömiä on ollut tänä vuonna n. 10 % viime vuotta vähemmän. Lo­mautettujen määrä putosi jo keväällä alle puoleen vuoden takaisesta ja on kutistunut siitä edelleenkin, eikä uusia merkittäviä lomautuksia ole näköpiirissä. Avoimien työpaikkojen määrä oli alkukesällä suurempi kuin parina viime kesänä. Työ­voimaa tarvitaan nyt eniten terveydenhuollossa ja sosiaalialalla sekä palvelu- ja kaupalli­sessa työssä.

Lisätietoja Kainuun tilanteesta: strategiapäällikkö Juha Puranen, Kainuun ELY-keskus, puh. 044 515 1375

Lisätietoja valtakunnan tilanteesta sekä raportti kokonaisuudessaan: www.temtoimialapalvelu.fi