Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Aluetalouskatsaukset julkistettiin: Myös Pohjois-Pohjanmaalla näkymät myönteisemmät

Lehdistötiedote   •   Syys 02, 2010 15:57 EEST

Työ- ja elinkeinoministeriö on yhdessä ELYjen kanssa julkaissut Alueelliset talousnäkymät -raportin, jonka mukaan alueiden talouden ja työllisyyden näkymät paranemaan päin.  Myös Pohjois-Pohjanmaalla näkymät ovat aiempaa myönteisemmät.

Alueelliset talousnäkymät 2/2010 -raportti julkaistaan 2.9.2010 klo 10.00 osoitteessa www.temtoimialapalvelu.fi.

Pohjois-Pohjanmaalla näkymät talouden ja työllisyyden kehityksestä ovat aiempaa myönteisemmät. Alkuvuoden aikana on vienti alkanut vetää ja monien yritysten tilauskanta on parantunut. Lomautusten määrä on vähentynyt selvästi ja työllisyyskehitys on pikkuhiljaa paranemassa. Yritysten ja toimialojen välillä on kuitenkin suuria eroja, monilla aloilla ja yrityksillä on edelleen vaikeuksia. Kapasiteettia on vapaana edelleen runsaasti ja yritysten investointiaikeet vähäisiä.

Parhaimmassa vauhdissa Pohjois-Pohjanmaalla on puunjalostusteollisuus ja vienti vetää alalla hyvin. Myös kaivosala on positiivisessa vaiheessa. Hituran kaivos avautuu syksyllä ja Laivakankaan kultakaivos Raahessa ensi vuonna.  Rakentaminen on ollut alueella kohtuullisen hyvällä tasolla koko taantuman ajan. Metalliteollisuuden  väliset erot ovat suuret.  ICT-alalla suuret toimijat ovat murroksessa ja kasvua tapahtuu lähinnä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Työttömyys on Pohjois-Pohjanmaalla laskusuunnassa ja työllisyysaste vastaavasti nousussa.

Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan tilanteesta kehittämispäällikkö Juha Levy, puh. 050 390 2383.

Lisätietoa valtakunnan tilanteesta sekä raportti kokonaisuudessaan: www.temtoimialapalvelu.fi