Valtioneuvosto

Amiraalin virkaan nimittäminen puolustusvoimissa

Lehdistötiedote   •   Marras 25, 2011 19:23 EET

Tasavallan Presidentti Tarja Halonen on 25.11.2011 nimittänyt kommodori Veijo Taipaluksen amiraalin virkaan ajaksi 1.1.2012 - 31.12.2016.

Kommodori Veijo Yrjö Ilmari Taipalus (s.1958) on palvellut Merivoimien esikuntapäällikkönä syyskuusta 2011 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Merisotakoulun johtajana, jatkotutkinto-osaston johtajana Maanpuolustuskorkeakoulussa, Saaristomeren Meripuolustusalueen esikuntapäällikkönä, Kotkan Rannikkoalueen komentajana, Merivoimien esikunnassa toimialapäällikkönä, sotilasasiamiehenä Oslossa ja Kööpenhaminassa, osastoesiupseerina ja erityistehtävissä pääesikunnassa, osastoesiupseerina puolustusministeriössä ja opetusupseerina Suomenlinnan Rannikkorykmentissä. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Taipalus on suorittanut vuonna 1993. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Norjassa. Kommodoriksi hänet ylennettiin joulukuussa 2007.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa henkilöstöjohtaja Jari Kajavirta, puh. 09 160 88121.