PKC GROUPIN OY

AML 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Lehdistötiedote   •   Syys 29, 2010 16:45 EEST

PKC Group Oyj on 28.9.2010 saanut AML 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen
omistusosuuden muuttumisesta.

OP-Keskus osk:n (0242522-1 begin_of_the_skype_highlighting              0242522-1      end_of_the_skype_highlighting)ja sen vaikutuspiirissä olevien yhteisöjen sekä sen
tytäryhtiöiden ja tytäryhtiöiden hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu
osuus PKC Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on 9.9.2010 alittanut 5 %:n
rajan.

OP-Rahastoyhtiö Oy:n (0743962-2 begin_of_the_skype_highlighting              0743962-2      end_of_the_skype_highlighting) hallinnoimien rahastojen omistus on 28.9.2010
seuraava:

--------------------------------------------------------------------------------
| | osakkeet, | %-osuus |
| | kpl | osakepääomasta ja |
| | | äänimäärästä |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Suomi Pienyhtiöt (1753300-6 begin_of_the_skype_highlighting              1753300-6      end_of_the_skype_highlighting) | 840 015 | 4,724 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 840 015 | 4,724 |
--------------------------------------------------------------------------------


PKC Group Oyj:n osakemäärä oli 28.9.2010 yhteensä 17 781 522 begin_of_the_skype_highlighting              17 781 522      end_of_the_skype_highlighting osaketta. Yhtiöllä
on yksi osakesarja.


Kempeleessä 29.9.2010

PKC Group Oyj

Harri Suutari
toimitusjohtaja


JAKELU

NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pkcgroup.com


PKC Group tarjoaa johdinsarjojen, kaapelistojen sekä elektroniikan suunnittelu-
ja sopimusvalmistuspalveluita. Konsernilla on tehtaita Suomessa, Brasiliassa,
Kiinassa, Meksikossa, Puolassa, Virossa sekä Venäjällä. Konsernin liikevaihto
vuonna 2009 oli 201,8 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä.


Source: Millistream