Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ammattibarometri kertoo työvoiman kysynnästä ja tarjonnasta

Lehdistötiedote   •   Helmi 13, 2011 19:00 EET

Etelä-Pohjanmaan alueen työ- ja elinkeinotoimistot ovat laatineet vuodesta 2010 lähtien ammattibarometria. Malli on saanut vaikutteita mm. Ruotsissa kehitetyistä malleista. Ammattibarometri kertoo keskeisten työelämän ammattien lyhyen aikajänteen kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä. Ammattibarometri tuottaa valmiiksi tiedot työvoiman kysynnän ja tarjonnan viimeaikaisista volyymeista ammateittain.

TE-toimistot arvioivat tilastotiedon ja oman asiantuntemuksensa perusteella lähes 250 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä noin puoleksi vuodeksi eteenpäin. TE-toimistot perustavat oman arvionsa asiakasrajapinnassa saamaansa tietoon asiakkaiden tarpeista ja näkymistä, työvoima- ja koulutustarvetutkimushaastatteluissa (TKTT) ja Yritysharava-haastatteluissa saataviin yritysten näkemyksiin, työnantajakäynteihinsä sekä erilaisten muiden barometrien tuottamaan informaatioon.

Ammattibarometrin avulla saadaan varsin kattava ja tarkka kuva työvoiman kysynnän ja tarjonnan tilanteista eri alueilla ja ammateissa. Menetelmä on parempi kuin pelkästään rekrytointiongelmia koskeva kysely, joissa saadaan tietoa vain niistä ammateista, joissa hakijoista on pulaa. Ammattibarometrissa tulevat esille myös ne ammatit, joissa on liikaa hakijoita tai joissa tilanne on tasapainossa.

Ammattibarometri on helppokäyttöinen ja moderni järjestelmä, josta saa nopeasti tietoa työvoiman kysynnän ja tarjonnan tilanteesta eri alueilla. Ammattibarometria käytetään mm. työ- ja elinkeinotoimistojen asiakaspalvelussa, koulutussuunnittelussa sekä ammatinvalinta- ja urasuunnittelussa.


Etelä-Pohjanmaa_posteri_1_2011.pdf
Etelä-Pohjanmaa_ammattibarometri_1_2011.pdf


Lisätietoja:

Jari Aaltonen, kehittämispäällikkö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 040-5368056
Timo Takala, erikoistutkija, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 050-3967672
Seppo Lätti, toimialapäällikkö, Seinäjoen seudun TE-toimisto, p. 050-3963212