Etera

Ammattiin valmistuvat nuoret sopeutuvat työelämän käänteisiin

Lehdistötiedote   •   Kesä 06, 2017 09:00 EEST

Ammattioppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta valmistuvat nuoret uskovat mahdollisuuksiinsa työelämässä. Jos kuitenkaan oman alan töitä ei sattuisi löytymään, he ovat myös valmiita tarttumaan uusiin haasteisiin. 

Alle 30-vuotiaat, ammattioppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta valmistuvat suomalaiset nuoret ovat tyytyväisiä omaan koulutukseensa ja luottavat oman alansa työtilanteeseen. Hieman yli 70 prosenttia, eli suunnilleen yhtä moni kuin edellisvuonna, uskoo löytävänsä töitä omalta alaltaan.

”On hienoa, että usko oman alan töiden löytymiseen on vahva. Nuorilta löytyy ilahduttavasti myös joustavuutta – valmiutta jatkokouluttautumiseen, vaihtamaan alaa tai vaikka muuttamaan”, Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman sanoo.

Eläkevakuutusyhtiö Eteran nuorten työelämäasenteita koskeva tutkimus tehtiin nyt kolmatta kertaa. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 500 nuorta.

Toiselle paikkakunnalle kyllä – ulkomaille ei

Jos oman alan työpaikkaa ei sattuisi löytymään, lähes kaikki ovat valmiita jatkokouluttautumaan omalla alallaan tai tekemään muita kuin oman alan töitä. Aiempaa useampi (76 %) on valmis myös muuttamaan työn perässä toiselle paikkakunnalle tai kouluttautumaan täysin uuteen ammattiin (74 %). Sen sijaan muutto ulkomaille houkuttelee vain joka toista vastaajaa.

Ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat ammattioppilaitoksissa opiskeleviin verrattuna halukkaampia harkitsemaan jatko-opintoja ja muuttoa työn perässä joko kotimaassa tai ulkomaille. Ammattioppilaitoksista valmistuvat taas ovat ammattikorkeakoulusta valmistuneita kiinnostuneempia harkitsemaan uudelleen kouluttautumista.

Vahva usko tulevaan

86 prosenttia vastaajista uskoo tekevänsä oman alan töitä viiden vuoden kuluttua. Neljä viidestä arvioi olevansa samalla alalla vielä kymmenen vuoden kuluttua.

”Nuorten tulevaisuudenusko nousee selvästi esiin tutkimuksessa. Useimmilla nuorilla itsetunto on kohdallaan. Niin pitääkin olla. Tätä voisi tartuttaa myös meihin vanhempiin”, Björkman pohtii.

Yrittäjyyden houkuttelevuus on vähentynyt viime vuodesta. Selvästi alle puolet pitää omassa yrityksessä toimimista itselleen varteenotettavana vaihtoehtona, kun edellisvuonna osuus oli lähes puolet.

Yhä suurempi osa nuorista ammattiin valmistuvista suhtautuu mahdolliseen työttömyyteen yhtenä elämän vaiheena, jolla ei ole vaikutusta työpaikan saamiseen tulevaisuudessa. Joka toinen ei kuitenkaan osaa sanoa, miten mahdollinen työttömyysjakso vaikuttaisi omaan työllistymiseen.

Persoonaa peliin!

Työnhaussa ratkaisevat nuorten mielestä oma persoona ja työkokemus sekä aktiivisuus, ahkeruus ja oma-aloitteisuus. Työnhakijan kannattaa erottua muista hakijoista ja solmia suhteita työnantajiin.

Työn tekeminen on nuorille tärkeä arvo. Kaksi kolmesta kävisi töissä, vaikka palkka jäisikin pienemmäksi kuin työttömyyskorvaus, toimeentulotuki ja muut tuet.

Työ tekijäänsä kiittää, vai?

Työssä nuoria kannustavat useimmin työilmapiiri, työn sisältö, kehittymismahdollisuudet sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaansa, mitä pidetään aiempaa tärkeämpänä.

Ammattikorkeakoululaisia motivoivat eniten työn sisältö, kehittymismahdollisuudet ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaan sekä yrityksen arvot ja kulttuuri, kun taas ammattioppilaitoksista valmistuvat arvostavat hyvää palkkaa. Palkan merkitys on tosin laskussa.

Palkka on miehille tärkeämpi asia kuin naisille. Naiset arvostavat miehiä enemmän työn sisältöä ja yrityskulttuuria.

Nuorten mielestä töissä jaksaa, jos ilmapiiri on avoin ja kannustava, esimies hyvä, työ kiinnostavaa ja itse pystyy vaikuttamaan työn sisältöön. Hyvä esimies on paitsi lähestyttävä ja kannustava, joustava, reilu, luotettava ja osaava.

Joka kolmas arvelee paiskivansa töitä aina 70-vuotiaaksi asti. Entistä harvempi uskoo pääsevänsä viettämään eläkepäiviä jo 65-vuotiaana.

Fakta: Ammattiin opiskelevat ovat tätä mieltä

  • Hieman yli 70 % uskoo löytävänsä oman alansa töitä. Osuus on suunnilleen sama kuin vuotta aiemmin.
  • Jos oman alan töitä ei olisi tarjolla, 90 % vastaajista on valmiita jatkokouluttautumaan omalla alalla tai tekemään muita kuin oman alan töitä.
  • 76 % on valmiita muuttamaan toiselle paikkakunnalle työn perässä. 74 % on valmiita kouluttautumaan täysin uuteen ammattiin.
  • Työn tekoon kannustavat useimmin työilmapiiri (93 %), työn sisältö (91 %), kehittymismahdollisuudet (83 %) ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaan (79 %).
  • Säännöllisten työaikojen merkitys on hieman vähentynyt.

Eteran teettämän tutkimuksen toteutti Taloustutkimus maalis–huhtikuussa 2017. Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina. Tutkimukseen vastasi 500 ammattiin valmistuvaa tai juuri valmistunutta 17–29-vuotiasta eri alojen ammattikoulu- ja ammattikorkeakouluopiskelijaa ympäri Suomen.

Mitä mieltä ollaan etelässä, entä pohjoisessa?

Nuorten työelämätutkimuksen alueelliset tulokset löytyvät osoitteesta www.etera.fi/uutishuone

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Stefan Björkman, p. 050 632 19, stefan.bjorkman@etera.fi
Viestintäpäällikkö Annukka Lalu, p. 050 563 4211, annukka.lalu@etera.fi

Etera – Tässä ajassa.

Etera on työeläkeyhtiö, joka huolehtii suomalaisten eläketurvasta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja elämme mukana heidän rytmissään. Yli 50 vuoden kokemus erityyppisistä työsuhteista tekee Eterasta muuttuvan työelämän osaajan. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. etera.fi kertoo enemmän.