Eduskunta

Ampuma-aselain sisältö hyväksytty

Lehdistötiedote   •   Loka 20, 2010 18:50 EEST

Eduskunta on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä ampuma-aselain muutoksen, jolla rajoitetaan käsiaseiden saatavuutta. Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin hallintovaliokunnan mietinnön mukaisena (HaVM 16/2010).

Eduskunta tiukensi hallituksen esitystä siten, että lääkärille tulee velvollisuus tehdä poliisille ilmoitus henkilöstä, jonka hän potilastietojen ja henkilön tapaamisen perusteella katsoo perustellusta syystä olevan terveydentilansa tai käyttäytymisensä perusteella olevan sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta.  Aselain muutoksen jälkeen käsiaseen hankkimisen ikäraja nousee 18:sta kahteenkymmeneen vuoteen. Hakijalta vaaditaan myös soveltuvuustesti ja ampumaseuran asekouluttajan antama todistus harrastuneisuudesta. Lisäksi poliisi voi tarvittaessa pyytää lääkäriltä suoraan terveystietoja hakijasta. Käsiaselupa myönnetään aluksi viideksi vuodeksi. Käsiaseilla tarkoitetaan pistoolia, pienoispistoolia, revolveria ja pienoisrevolveria.
Lain lopullisesta hyväksymisestä tai hylkäämisestä päätetään eduskunnan toisessa käsittelyssä.