Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Anjalankoski–Kotka siirtoviemäri vihittiin käyttöön 7.10.2010

Lehdistötiedote   •   Loka 07, 2010 21:20 EEST

Anjalankoski–Kotka siirtolinjan ja Mussalon jätevedenpuhdistamon vihkiäiset pidettiin 7.10.2010. Tilaisuudessa ympäristöministeriötä edusti kansliapäällikkö Hannele Pokka ja maa- ja metsätalousministeriötä ylijohtaja Timo Kotkasaari. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on toteuttanut valtion vesihuoltotyönä n. 20 km johto-osuuden Anjalankosken ja Kotkan (Mussalon jätevedenpuhdistamon) välillä. Muun osan johtolinjasta sekä rakennettavat laitokset ja laitosten saneeraukset toteuttivat kaupungit. Anjalankoski–Kotka siirtoviemärin rakentaminen (n. 30 km) mahdollistaa jätevesien keskitetyn käsittelyn Kotkan kaupungin Mussalon jätevedenpuhdistamolla. Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli n. 20 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannuksista valtion vesihuoltotyön osuus oli enintään 11,0 miljoonaa. euroa, josta valtion rahoittama osuus oli 5,0 miljoonaa euroa, josta ympäristöministeriön osuus 3,0 miljoonaa euroa ja maa- ja metsätalousministeriön 2,0 miljoonaa euroa. Hankkeen tuloksena Kymijoelta poistuu kaksi jätevesien purkupaikkaa. Hankkeen yhteydessä Kotkan kaupunki luopuu Sunilan jätevedenpuhdistamon käytöstä ja jatkossa kaikki jätevedet keskitetään Mussalon jätevedenpuhdistamolle. Näin ollen Suomenlahden rannikolta poistuu myös yksi pistekuormittaja. Kymenlaakson alueella jätevedenpuhdistusta on määrätietoisesti keskitetty aina 80-luvun alusta lähtien. Yksikkökoon kasvattamisen seurauksena jätevesien käsittelykustannuksissa on saavutettu alemmat yksikkökustannukset. Lisäksi jätevedenpuhdistamoiden kiristyvät vesiensuojelutavoitteet on pystytty parhaiten saavuttamaan isoissa yksiköissä. Tehokkaat vesiensuojelutoimenpiteet sekä purkupaikkojen väheneminen niin yhdyskuntien kuin teollisuuden osalta ovat palauttaneet mm. Kymijoen maamme parhaimpien lohijokien joukkoon. Useasti siirtoviemärin kanssa samaan kaivantoon asennetut syöttövesijohdot ovat lisänneet yhdyskuntien sekä haja-asutuksen vesihuollon varmuutta niin normaalioloissa kuin poikkeustilanteissakin. Lisätietoja Kaakkois-Suomen ELY-keskus Rakentamispäällikkö Juhani Leppikangas p. 0400 252 824 Kuvassa siirtolinjaa ja jätevedenpuhdistamoa avaamassa Hannele Pokka, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Leena Gunnar ja Timo Kotkasaari.