Gapps Oy

Artikkeli: Teknologia edellä työelämän ”onnelaan” – nuoret muutoksen pioneereina

Lehdistötiedote   •   Marras 06, 2013 13:00 EET

Työterveyslaitoksen 60. kerran järjestämillä Työterveyspäivillä pohdittiin tulevaisuuden työelämän kehityssuuntia, uhkia ja mahdollisuuksia. Teknologian kehitys ja sen oikeanlainen hyödyntäminen nousivat tärkeiksi tekijöiksi, kun THL:n ja TTL:n tutkijat maalasivat kaksi vastakkaista työelämän tulevaisuuskuvaa, Onnelan ja Kauhulan.

Se, että kaikilla on hyvät ja toimivat tietotyövälineet ja taito käyttää niitä, on Onnelan ensimmäinen vaatimus. Tärkeää on myös, että oleellinen tieto työn suorittamiseksi on helposti saatavilla ja hyödynnettävissä. Kauhulassa sen sijaan huonosti toimivat tietojärjestelmät ja liian omatoimiset tietotyövälineet heikentävät työn hallittavuutta. Informaatiotulva on Kauhulassa muuttunut hallitsemattomaksi informaatiotsunamiksi.

- Työtapoja ja työvälineitä kannattaa kehittää työn tuottavuuden ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi, sanoo erikoistutkija Virpi Ruohomäki Työterveyslaitokselta. 

Nuoremman sukupolven, jopa koululaisten, vapaa-ajan elektroniikka on tasoltaan usein laadukkaampaa ja kalliimpaa kuin aikuisten työpaikoillaan käyttämä.

- Oman havaintoni mukaan osalla nuorisoa on käyttää enemmän rahaa elektroniikkaan kuin yrityksillä työvälineisiin. Tässä on ristiriita, kun nuoriso on tottunut käyttämään laadukkaita välineitä, joita työpaikalla ei välttämättä olekaan tarjota.

Nuorempi sukupolvi tietää vanhaa paremmin mihin teknologia taipuu ja mitä siltä voi vaatia.

- Nuorille hyvät työvälineet ja tehokas teknologia ovat tutkitusti tärkeitä tekijöitä työpaikan valinnassa. Kommunikoimme yksityiselämässäkin useimmiten kännykän pikaviesteillä tai videopuheluilla tai jakamalla tiedostot pilvessä, ja nämä keinot halutaan käyttöön myös työpaikalla, sanoo toimitusjohtaja Antero Hanhirova Gapps Oy:stä.

Suomi jo etätyön eturintamassa

Työelämän Onnelassa työtä voidaan tehdä omaan tahtiin ja siellä missä se tuntuu parhaalta. Työntekijät osaavat käyttää teknologian tuomia vapauksia vastuullisesti ja työnantajat luottavat siihen.

- Etätyön näkökulmasta Suomessa ollaan edelläkävijöitä. Jopa 45 prosenttia suomalaisista tekee työtä myös muualla kuin päätyöpaikallaan ja etätyötä tehdään meillä enemmän kuin muualla Euroopassa, Ruohomäki sanoo.

Liikkuva, paikasta riippumaton työnteko tulee todennäköisesti kasvattamaan suosiotaan entisestään.

- Työtä tullaan jatkossa tekemään enenevässä määrin mobiilisti ja mobiililaitteilla eli tableteilla ja älypuhelimilla. Odotamme myös, että pilvipalveluihin siirtyy jatkossa kiihtyvään tahtiin yhä useampi yritys, toimitusjohtaja Antero Hanhirova Gapps Oy:stä ennustaa.

IT-ala ja pienet yritykset kehityksen kärjessä

Uuteen aikaan ja välineistöön siirtyminen on aina paitsi suuri rahallinen sijoitus myös johtamisen haaste. Pienet, alle 50 henkilön yritykset ovat olleet uusiin työtapoihin siirtymisessä muuta yritysmaailmaa edellä. Kotikenttäedusta nauttiva IT-ala on myös ottanut uudet mahdollisuudet avosylin vastaan.

- Isompien yritysten uudistumista hidastavat muutosvastarinnan lisäksi vuosiksi sitovat sopimusmallit. Tärkein yhteinen tekijä asiakasyritystemme välillä on valveutunut ja uudistushaluinen johto, Hanhirova sanoo.

Laitteiden viihdekäyttö ei ole sama asia, kuin niiden hyödyntäminen työpaikan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

- Nuorten raikkaita ideoita tarvitaan työpaikkojen toimintatapojen uudistamiseksi. Uuden ja vanhan sukupolven välille kaivataan kuitenkin rakentavaa yhteistyötä, jotta hiljainen tieto ja kokemusperäinen asiantuntemus siirretään seuraavan ketjun käyttöön. Tämä ei tapahdu pelkästään tietojärjestelmiä muuttamalla, muistuttaa erikoistutkija Virpi Ruohomäki Työterveyslaitokselta.

Lisätietoja:

Antero Hanhirova, toimitusjohtaja 

antero.hanhirova@gapps.fi

puh. 050 592 5634

 


Gapps Oy on Googlen auktorisoima Google Apps -työkalujen suomalainen ratkaisutoimittaja. Autamme organisaatioita Googlen viestintäratkaisuihin siirtymisessä vastaten teknisistä toteutuksista, koulutuksista sekä suomenkielisestä tukipalvelusta. Saat kauttamme myös Google-työkaluihin liittyvän tuotekehityksen.

Yrityksemme ja sen henkilökunta ovat sitoutuneet Googlen kumppanuus- ja sertifiointiohjelmiin. Näin takaamme sinulle sulavan käyttöönoton ja huolehdimme projektien kokonaisvaltaisesta toteutuksesta. Asiakkaamme ovat kiittäneet meitä erityisesti asiakaslähtöisestä toimintatavastamme, jossa otamme huomioon organisaation nykyiset toimintatavat ja IT-järjestelmän osana muutoksen toteutusta.