Santander Consumer Finance Oy

Artikkeli: Tutkimus: Kulutusluottoja eniten keski-ikäisillä – nuorilla vähiten

Lehdistötiedote   •   Marras 04, 2013 11:17 EET

Finanssialan Keskusliiton tutkimuksen mukaan joka kolmannella suomalaisella on kulutusluottoa. Monet ajattelevat, että kulutusluottoja hakevat pääasiassa nuoret, mutta Santanderin selvitys kuitenkin paljastaa, että kulutusluottoja on selvästi eniten keski-ikäisillä suomalaisilla – ja vähiten juuri nuoremmalla väestöllä.

Yleisesti ajatellaan, että nuoret turvautuvat useimmin kulutusluottoihin ja muihin lainoihin menojensa kattamiseksi. Santanderin teettämän tutkimuksen mukaan kulutusluottojen määrä kuitenkin nousee samalla käyrällä vastaajien iän kanssa. Tutkimukseen vastanneista 26–29-vuotiaista vain 4 prosenttia kertoi käyttävänsä kulutusluottoa. Sen sijaan 30–44–vuotiaista noin joka kymmenes ilmoitti hakeneensa lainarahaa ja 45–54-vuotiaiden keskuudessa vastaava luku on jo noin 15 prosenttia. Tutkimuksen mukaan eniten kulutusluottoja on 55–64-vuotiailla, joista peräti joka neljäs kertoi hankkineensa käyttölainan.

– Tutkimuksen mukaan kulutusluotot ovat suositumpia nimenomaan pitkän työuran tehneiden eikä nuorten kuluttajien keskuudessa. Maksukyky on tässä ikäluokassa enimmäkseen hyvä eikä lainaa yleensä oteta hätiköiden takaisinmaksua ajattelematta, sanoo Santanderin toimitusjohtaja Pekka Pättiniemi.

Suomalaiset suhtautuvat kulutusluottoihin suopeasti

Tutkimuksessa käy myös ilmi suomalaisten positiivinen asenne kulutusluoton hankkimiseen tulevaisuudessa. Vastanneista 55–64-vuotiaista lähes neljännes näki kulutusluoton hankkimisen tulevaisuudessa varteenotettavana vaihtoehtona, vaikka heillä ei ole sellaista aiemmin käytössään ollut. Hiukan nuoremmista vastaajista eli 26–49-vuotiaista keskimäärin 12 prosenttia pitää kulutusluottoa realistisena vaihtoehtona taloutensa hallintaan.

Epätodennäköisimpänä kulutusluoton hankkimista pitivät tutkimuksen nuorimmat vastaajat eli 23–25-vuotiaat. Heistä vain 2 prosenttia uskoi hakevansa kulutusluottoa tulevaisuudessa.

Tutkimuksen perusteella mediassa vallalla ollut kritiikki nuorten rahankäyttötottumuksista on pääasiassa aiheetonta. Näyttäisi siltä, että juuri nuorempi väki suhtautuu lainarahaan varauksella, kun varttuneempi polvi näkee luoton kätevänä tapana hakea joustoa raha-asioihinsa, Pättiniemi toteaa.

Kulutusluotto joka kolmannella

Finanssialan Keskusliiton viime keväänä toteuttaman kulutusluottotutkimuksen mukaan kulutusluoton on hankkinut käyttöönsä joka kolmas suomalainen. Kulutusluottojen osuus kaikesta lainarahasta vuonna 2012 oli 12 prosenttia. Muualta kuin pankista otettujen luottojen lainamäärä on keskimäärin noin 5 800 euroa.

– Jos henkilökohtainen taloustilanne on kunnossa, kulutusluotto nähdään yhä järkevänä tapana rahoittaa yllättäviä menoja tai esimerkiksi harrastuksia ja lomamatkoja. Esimerkiksi keski-ikäisillä hakijoillamme luottoja on juuri yleensä 5 000 euroa tai enemmän, Pättiniemi kertoo.

Näin tutkimus tehtiin:

– Santander Consumer Finance Oy selvittää säännöllisesti suomalaisten ajatuksia kulutusluotoista.

– Kysely toteutettiin verkossa Think If Laboratories Oy:n kuluttajapaneelissa

– Kohderyhmänä oli 26 vuotta täyttäneet suomalaiset.

– Vastaajamäärä 506 kpl.

– Aineisto kerättiin 16.7.–19.7.2013.

Lisätietoja:

Pekka Pättiniemi
toimitusjohtaja 
Santander Consumer Finance Oy
+358 9 8564 5127
+358 50 1924
pekka.pattiniemi@santanderconsumer.fi
www.santander.fi


Santander Consumer Finance Oy on suomalainen rahoitusyhtiö. Helsingin Hermannissa työskentelevät 150 santanderilaista huolehtivat tunnollisesti suomalaisten erilaisista rahoitustarpeista autoista vapaa-aikaan.

Santander Consumer Financen tuotteita ovat ajoneuvorahoitus, laina, ostorahoitus ja luottokortti.