Valtioneuvosto

Arviointiryhmä arvioimaan hätäkeskusuudistusta ja sen toimivuutta 2013 - Yleisneuvontapalvelu hätäkeskuksen tiloihin Kouvolaan

Lehdistötiedote   •   Marras 15, 2011 15:01 EET

Sisäasiainministeriön johdolla asetetaan arviointiryhmä arvioimaan hätäkeskusuudistusta ja sen toimivuutta vuoden 2013 huhtikuun loppuun mennessä. Ryhmän tehtävä on seurata uudistuksen toteutumista ja valmistella mahdolliset toimenpide-ehdotukset.

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen esitti hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmässä (Halke) tänään 15.11.2011 arviointiryhmän asettamista ja ministerityöryhmä puolsi esitystä.

Arviointiryhmä arvioi hätäkeskusuudistusta turvallisuuden ja alueellisen yhdenvertaisuuden sekä henkilöstön näkökulmasta. Arvioinnissa tarkastellaan hätäkeskuspalveluiden laatua, asiantuntemusta ja toimintavarmuutta. Arviointiryhmä koostuu hallituspuolueiden edustajista. Ryhmää avustavat virkamiesasiantuntijat.

Lisäksi Halke puolsi kansalaisten yleisneuvontapalvelun perustamista Kouvolaan. Palvelun tavoitteena on purkaa hätäkeskuksia kuormittavat kiireettömät puhelut.

Neuvontapalvelu perustetaan valtiovarainministeriön hallinnonalalle ja asiakaspalvelu sijoitetaan hätäkeskuksen nykyisiin tiloihin Kouvolaan hyödyntäen hätäkeskustoiminnasta vapautuvan henkilöstön osaamista yleisneuvontapalvelun tehtävissä.

Yleisneuvontapalvelu on tarkoitus toteuttaa vuoden 2011 lokakuussa hyväksyttyjen kehysten puitteissa. Asiakaspalvelutehtäviin siirtyisi Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöä. Yleisneuvontapalvelussa voitaisiin hyödyntää Kouvolan hätäkeskuksen tiloja, tietojärjestelmiä ja muita resursseja. Määrärahat siirrettäisiin SM:n hallinnonalalta VM:n hallinnonalalle.

Yleisneuvontapalvelusta kansalaiset voivat kysyä yleistietoa valtion ja kunnan palveluista ja tehdä ilmoituksia julkisia palveluita koskevista yleisistä häiriötilanteista. Se toimisi myös kansallisten sähköisten palveluiden asiakaspalveluna. Odotuksista yleisneuvontapalvelun suhteen on meneillään kansalaisille suunnattu kysely.

Kiireettömiä neuvonta- tai opastuspuheluita on vuosittain noin 340 000.

Lisätietoja hätäkeskusarvioinnista: erityisavustaja Marjo Loponen, 071 878 8212
Lisätietoja yleisneuvontapalvelusta: kehittämisjohtaja Marko Puttonen, VM puh. 09 1603 2232