ELECSTER OYJ

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 § MUKAINEN ILMOITUS

Lehdistötiedote   •   Loka 06, 2010 18:04 EEST

Elecster Oyj on 6.10.2010 saanut AML 2 luvun 9 §:n
mukaisen ilmoituksen, että Sampo-konsernissa Mandatum
Henkivakuutusosakeyhtiön osuus Elecster Oyj:n
osakepääomasta on 1.10.2010 tehdyn osakekaupan johdosta
ylittänyt 5 %.

1. Kohdeyhtiön nimi: Elecster Oyj, Y-tunnus 0290791-7

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 1.10.2010

3. Osakekohtaisesti tarkka osuus Elecster Oyj:n
äänimäärästä ja osakepääomasta

Yhtiö kpl-määrä Osuus Osuus
osakepääomasta äänimäärästä


Mandatum 197 000 5,26 % 0,93 %
Henkivakuutus-
osakeyhtiö

Elecster Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 3 748 116
osakkeesta, ääniä osakkeilla on yhteensä 21 100 116
kappaletta. Tiedot perustuvat 6.10.2010
kaupparekisteritietoihin.

4. Osakkeenomistajan nimi: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö,
Y-tunnus 0641130-2

ELECSTER OYJ


Jarmo Halonen
toimitusjohtaja


JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elecster.fi


Source: Millistream