Raisio

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Lehdistötiedote   •   Marras 17, 2010 10:35 EET

Raisio Oyj on saanut 16.11.2010 OP-Keskus osuuskunnan (Y-tunnus: 0242522-1)
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen siitä, että OPK:n ja
sen vaikutuspiirissä olevien yhteisöjen sekä OPK:n tytäryritysten ja
tytäryritysten hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistusosuus
Raisio Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on ylittänyt 5 %:n rajan 10.11.2010
seuraavasti:

Osakkeiden omistajat ja näiden osuus osakkeista ja äänimäärästä:

--------------------------------------------------------------------------------
| | vaihto-osakkeet | osuus | osuus äänistä |
| | kpl | osakkeista % | % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| A-Vakuutus Oy (YT: | 10 000 | 0,006 | 0,001 |
| 1715947-2) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Henkivakuutus Oy | 37 750 | 0,023 | 0,005 |
| (YT: 1030059-2) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjola Vakuutus Oy | 100 000 | 0,061 | 0,012 |
| (YT: 1458359-3) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Rahastoyhtiön (YT: | | | |
| 0743962-2) hallinnoimat | | | |
| rahastot: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Delta (YT: 1102395-3) | 2 850 000 | 1,726 | 0,349 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Suomi Arvo (YT: | 2 935 511 | 1,778 | 0,359 |
| 1878493-1) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Suomi Pienyhtiöt | 2 325 353 | 1,408 | 0,285 |
| (YT: 1753300-6) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 8 258 614 | 5,001 | 1,011 |
--------------------------------------------------------------------------------

Raisio Oyj:n liikkeeseen laskemien vaihto-osakkeiden määrä on 130 844 062
kappaletta ja kantaosakkeiden määrä 34 304 968 kappaletta. Osakekanta tuottaa
816 943 422 ääntä.


Raisio Oyj

Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
p. 050 567 3060Jakelu
NASDAQ OMX
Keskeiset mediat
www.raisio.com


Source: Millistream