BIOTIE THERAPIES Oy

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Lehdistötiedote   •   Helmi 02, 2011 16:13 EET

Biotie Therapies Oyj ("Yhtiö" tai "Biotie") on saanut tietoonsa ilmoitukset
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisista omistusosuuksien muutoksista,
jotka on kuvattu alla.

Yhtiön saamat ilmoitukset koskevat seuraavien tahojen osuuksia Yhtiössä: UCB
S.A., 5AM Partners LLC (5AM Ventures LLC:n ja 5AM Co-Investors LLC:n kautta),
Novo A/S ja Abingworth Management Limited (Abingworth Bioventures IV LP:n ja
Abingworth Bioventures IV Executives LP:n kautta).

Mainitut tahot ovat osapuolina 11.1.2011 annetussa pörssitiedotteessa
yksityiskohtaisemmin kuvattuun yhdistymissopimukseen, joka solmittiin 10.1.2011
Yhtiön, Synosia Therapeutics Holding AG:n ("Synosia") sekä Synosian
osakkeenomistajien ja warranttien haltijoiden kesken. Biotien 1.2.2011
julkaisemassa pörssitiedotteessa yksityiskohtaisemmin kuvatusti järjestelyn
toteutumisen edellytykset ovat täyttyneet ja Yhtiö on Yhdistymissopimuksen
mukaisesti laskenut liikkeelle 161.448.371 osaketta Synosian osakkeenomistajille
ja warranttien haltijoille vastikkeena Synosian koko osakekannan ja kaikkien
warranttien hankinnasta ("Järjestely"). Järjestelyn yhteydessä Biotie antoi
Synosialle 14.912.155 uutta osaketta pidettäväksi Synosian hallussa ja
käytettäväksi mahdollisissa tulevissa tilanteissa, joissa Synosian optioita
käytetään. Uudet osakkeet rekisteröidään arviolta 3.2.2011.

Järjestelyssä mainituille tahoille laskettiin liikkeeseen Yhtiön osakkeita, ja
Järjestelyn jälkeen nämä tahot omistavat alla kuvatun määrän Yhtiön osakkeita ja
äänioikeuksia, ja voivat käyttää osakkeisiin liittyviä oikeuksia uusien
osakkeiden tultua rekisteröityä kaupparekisteriin (arviolta 3.2.2011):

Nimi Osakkeiden Äänioikeuksien Osuus Osuus
lukumäärä lukumäärä osakkeista (%) äänistä (%)
Järjestelyn Järjestelyn
toteutuessa toteutuessa

UCB S.A 31.486.996 31.486.996 8,94 9,76

5AM Ventures LLC 14.590.660 14.590.660 4,14 4,52
(jossa
määräysvaltaa
käyttää 5AM
Partners LLC)

5AM Co-Investors 2.070.363 2.070.363 0,59 0,64
LLC (jossa
määräysvaltaa
käyttää 5AM
Partners LLC)

5AM Partners LLC 16.661.023 16.661.023 4,73 5,16
(5AM Ventures
LLC:n ja 5AM Co-
Investors LLC:n
kautta) yhteensä

Novo A/S 26.158.853 26.158.853 7,42 8,11

Abingworth 16.551.331 16.551.331 4,70 5,13
Bioventures IV LP
(jossa
määräysvaltaa
käyttää Abingworth
Management
Limited)

Abingworth 141.927 141.927 0,04 0,04
Bioventures IV
Executives LP
(jossa
määräysvaltaa
käyttää Abingworth
Management
Limited)

Abingworth 16.693.258 16.693.258 4,74 5,17
Management Limited
(Abingworth
Bioventures IV
LP:n ja Abingworth
Bioventures IV
Executives LP:n
kautta) yhteensäYllä ilmoitetut äänioikeuksien lukumäärät ja prosentuaaliset osuudet on laskettu
Järjestelyn toteuduttua saaduista osakkeiden ja äänioikeuksien lukumääristä
huomioiden Yhtiön hallussa ilmoituksen päivänä olevat omat osakkeet.

Biotien rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä tämän ilmoituksen päivänä on
176.003.931, ja näistä osakkeista 14.747.084 on Yhtiön hallussa. Näin ollen
Yhtiön kaikkien rekisteröityjen osakkeiden tuottama äänimäärä on 161.256.847.
Järjestelyn yhteydessä annettujen uusien osakkeiden tultua rekisteröidyiksi
Biotien osakkeiden määrä nousee 352.364.457 osakkeeseen, joista Yhtiön tai sen
konserniyhtiöiden hallussa tulee olemaan 29.659.239 osaketta.

Turku, 2.2.2011

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
Puh. +358 2 274 8900
sähköposti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.biotie.com">www.biotie.comThis announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Biotie Therapies Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1484694]

Source: Millistream