BIOTIE THERAPIES Oy

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 12:32 EET

Biotie Therapies Oyj ("Yhtiö" tai "Biotie") on saanut tietoonsa ilmoitukset
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisista omistusosuuksien muutoksista,
jotka on kuvattu alla.

Yhtiön saamat ilmoitukset koskevat seuraavien tahojen osuuksia Yhtiössä: Versant
Ventures III LLC (Versant Venture Capital III LP:n ja Versant Side Fund III LP:n
kautta).

Mainitut tahot ovat osapuolina 11.1.2011 annetussa pörssitiedotteessa
yksityiskohtaisemmin kuvattuun yhdistymissopimukseen, joka solmittiin 10.1.2011
Yhtiön, Synosia Therapeutics Holding AG:n ("Synosia") sekä Synosian
osakkeenomistajien ja warranttien haltijoiden kesken. Biotien 2.2.2011
julkaisemassa pörssitiedotteessa yksityiskohtaisemmin kuvatusti Biotien
ylimääräinen yhtiökokous on 1.2.2011 tehnyt järjestelyn toteuttamiseksi
tarpeelliset päätökset ja järjestelyn toteutumisen muut edellytykset ovat
täyttyneet ja Yhtiö on yhdistymissopimuksen mukaisesti laskenut liikkeelle
161.448.371 osaketta Synosian osakkeenomistajille ja warranttien haltijoille
vastikkeena Synosian koko osakekannan ja kaikkien warranttien hankinnasta
("Järjestely"). Järjestelyn yhteydessä Biotie antoi Synosialle 14.912.155 uutta
osaketta pidettäväksi Synosian hallussa ja käytettäväksi mahdollisissa tulevissa
tilanteissa, joissa Synosian optioita käytetään. Uudet osakkeet on rekisteröity
3.2.2011.

Järjestelyssä mainituille tahoille laskettiin liikkeeseen Yhtiön osakkeita, ja
Järjestelyn jälkeen nämä tahot omistavat alla kuvatun määrän Yhtiön osakkeita ja
äänioikeuksia:

Nimi Osakkeiden Äänioikeuksien Osuus Osuus
lukumäärä lukumäärä osakkeista (%) äänistä (%)
Järjestelyn Järjestelyn
toteutuessa toteutuessa

Versant Venture 34.067.104 34.067.104 9,67 10,56
Capital III LP
(jonka
yhtiömiehenä
toimii Versant
Ventures III LLC)

Versant Side Fund 201.237 201.237 0,06 0,06
III LP (jonka
yhtiömiehenä
toimii Versant
Ventures III LLC)

Versant Ventures 34.268.341 34.268.341 9,73 10,62
III LLC (Versant
Venture Capital
III LP:n ja
Versant Side Fund
III LP:n kautta)
yhteensä

Yllä ilmoitetut äänioikeuksien lukumäärät ja prosentuaaliset osuudet on laskettu
Järjestelyn toteuduttua saaduista osakkeiden ja äänioikeuksien lukumääristä
huomioiden Yhtiön hallussa ilmoituksen päivänä olevat omat osakkeet.

Biotien rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä tämän ilmoituksen päivänä on
352.364.457, ja näistä osakkeista 29.659.239 on Yhtiön tai sen konserniyhtiöiden
hallussa. Näin ollen Yhtiön kaikkien rekisteröityjen osakkeiden tuottama
äänimäärä on 322.705.218.

Turku, 3.2.2011

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
Puh. +358 2 274 8900
sähköposti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.biotie.com">www.biotie.comThis announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Biotie Therapies Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1484992]

Source: Millistream