BIOTIE THERAPIES Oy

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 23:44 EET

Biotie Therapies Oyj ("Yhtiö" tai "Biotie") on saanut tietoonsa ilmoitukset
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisista omistusosuuksien muutoksista,
joka on kuvattu alla.

Yhtiön saama ilmoitus koskee Suomen itsenäisyyden juhlarahaston ("Sitra")
osuuksia Yhtiössä.

Mainittu osuuksien muutos liittyy 11.1.2011 annetussa pörssitiedotteessa
yksityiskohtaisemmin kuvattuun yhdistymissopimukseen, joka solmittiin 10.1.2011
Yhtiön, Synosia Therapeutics Holding AG:n ("Synosia") sekä Synosian
osakkeenomistajien ja warranttien haltijoiden kesken. Biotien 2.2.2011
julkaisemassa pörssitiedotteessa yksityiskohtaisemmin kuvatusti Biotien
ylimääräinen yhtiökokous on 1.2.2011 tehnyt järjestelyn toteuttamiseksi
tarpeelliset päätökset ja järjestelyn toteutumisen muut edellytykset ovat
täyttyneet ja Yhtiö on yhdistymissopimuksen mukaisesti laskenut liikkeelle
161.448.371 osaketta Synosian osakkeenomistajille ja warranttien haltijoille
vastikkeena Synosian koko osakekannan ja kaikkien warranttien hankinnasta
("Järjestely"). Järjestelyn yhteydessä Biotie antoi Synosialle 14.912.155 uutta
osaketta pidettäväksi Synosian hallussa ja käytettäväksi mahdollisissa tulevissa
tilanteissa, joissa Synosian optioita käytetään. Uudet osakkeet on rekisteröity
3.2.2011.

Järjestelyn seurauksena Sitran osuus on Yhtiön osakkeista ja äänioikeuksista on
laskenut alle 5 %:iin seuraavasti:

Nimi Osakkeiden Äänioikeuksien Osakkeiden ja Osuus Osuus
lukumäärä lukumäärä äänioikeuksien osakkeista äänistä
Järjestelyä Järjestelyä lukumäärä Järjestelyn Järjestelyn
ennen ennen Järjestelyn jälkeen (%) jälkeen (%)
jälkeen

Suomen 13.585.350 13.585.350  13.585.350 3,86 4,21
itsenäisyyden
juhlarahastoYllä ilmoitetut äänioikeuksien lukumäärät ja prosentuaaliset osuudet on laskettu
Järjestelyn toteuduttua saaduista osakkeiden ja äänioikeuksien lukumääristä
huomioiden Yhtiön hallussa ilmoituksen päivänä olevat omat osakkeet.

Biotien rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä tämän ilmoituksen päivänä on
352.364.457, ja näistä osakkeista 29.659.239 on Yhtiön tai sen konserniyhtiöiden
hallussa. Näin ollen Yhtiön kaikkien rekisteröityjen osakkeiden tuottama
äänimäärä on 322.705.218.

Turku, 3.2.2011

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
Puh. +358 2 274 8900
sähköposti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.biotie.com">www.biotie.comThis announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Biotie Therapies Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1485219]

Source: Millistream