Lännen Tehtaat

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN

Lehdistötiedote   •   Syys 16, 2010 01:44 EEST

Valion eläkekassa (y-tunnus 0200012-7) on ilmoittanut arvopaperimarkkinalain 2
luvun 9 §:n mukaisesti, että Valion eläkekassan omistusosuus Lännen Tehtaat
Oyj:n (ISIN koodi FI0009003503) osakkeiden kokonaismäärästä ja äänioikeuksien
määrästä on 14.9.2010 ylittänyt 5 prosenttia.

Ennen 14.9.2010 toteutettuja osakekauppoja Valion eläkekassa omisti 86.478
Lännen Tehtaat Oyj:n osaketta ja ääntä. 14.9.2010 tehtyjen osakekauppojen
jälkeen Valion eläkekassa omistaa 414.390 kpl Lännen Tehtaat Oyj:n osaketta,
mikä on 6,5 % Lännen Tehtaat Oyj:n osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärästä.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Riitta Jaakkola
Talouspäällikkö


Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 00

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


Source: Millistream