Lännen Tehtaat

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN

Lehdistötiedote   •   Syys 17, 2010 00:31 EEST

Valio Oy (y-tunnus 0116297-6) on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti
ilmoittanut Lännen Tehtaat Oyj:lle, että Valio Oy:n omistusosuus Lännen Tehtaat
Oyj:n osakkeista (ISIN koodi FI0009003503) on 14.9.2010 alittanut 5 %:n        
liputusrajan.                                                                  

Valio Oy:n omistus ennen 14.9.2010 tehtyjä osakekauppoja oli 327.912 osaketta ja
ääntä. 14.9.2010 tehtyjen osakekauppojen jälkeen Valio Oy omistaa 0 kpl Lännen 
Tehtaat Oyj:n osaketta.                                                        


LÄNNEN TEHTAAT OYJ                                                             
Riitta Jaakkola                                                                
Talouspäällikkö                                                                


Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 00                  

Jakelu:                                                                        
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                         
Keskeiset tiedotusvälineet                                                     
www.lannen.fiLähde: OMX Company News Service