Lännen Tehtaat

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN

Lehdistötiedote   •   Syys 17, 2010 00:33 EEST

Valion eläkekassa (y-tunnus 0200012-7) on ilmoittanut arvopaperimarkkinalain 2 
luvun 9 §:n mukaisesti, että Valion eläkekassan omistusosuus Lännen Tehtaat    
Oyj:n (ISIN koodi FI0009003503) osakkeiden kokonaismäärästä ja äänioikeuksien  
määrästä on 14.9.2010 ylittänyt 5 prosenttia.                                  

Ennen 14.9.2010 toteutettuja osakekauppoja Valion eläkekassa omisti 86.478     
Lännen Tehtaat Oyj:n osaketta ja ääntä. 14.9.2010 tehtyjen osakekauppojen      
jälkeen Valion eläkekassa omistaa 414.390 kpl Lännen Tehtaat Oyj:n osaketta,   
mikä on 6,5 % Lännen Tehtaat Oyj:n osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärästä.  


LÄNNEN TEHTAAT OYJ                                                             
Riitta Jaakkola                                                                
Talouspäällikkö                                                                


Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 00                  

Jakelu:                                                                        
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                         
Keskeiset tiedotusvälineet                                                     
www.lannen.fiLähde: OMX Company News Service