Incap

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN

Lehdistötiedote   •   Syys 21, 2010 20:32 EEST

Saamamme ilmoituksen mukaan Sampo-konsernissa Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön
osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 5 %.

Kohdeyhtiön nimi: Incap Oyj, y-tunnus 0608849-6

Osakkeenomistajan nimi: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, y-tunnus 0641130-2

Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 20.9.2010

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön osuus Incap Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta: 1 000 000 kappaletta eli 7,05 % osakepääomasta ja äänimäärästä

Incap Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 14 180 880 osakkeesta, ja kullakin
osakkeella on yksi ääni.

INCAP OYJ

Hannele Pöllä
Viestintä- ja henkilöstöjohtaja
Puh. 040 504 8296


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.incap.fi">www.incap.fi


INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 miljoonaa.
euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 800 henkilöä. Incapin osake
on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: http://www.incap.fi">www.incap.fi

[HUG#1445645]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug