Honkarakenne

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §: N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN

Lehdistötiedote   •   Syys 23, 2010 23:53 EEST

Honkarakenne Oyj:n tietoon on tullut, että Norvestia Oyj:n, y-tunnus: 0586253-1,
omistusosuus Honkarakenne Oyj:n osakepääomasta on noussut 22.9.2010 yli 5 %:n.

1. Kohdeyhtiön nimi: Honkarakenne Oyj, y-tunnus 0131529-0
2. Ajankohta, jolloin omistusoikeus on muuttunut: 22.9.2010
3. Osuus kohdeyhtiön äänimäärästä ja osakepääomasta:
Norvestia Oyj:n omistus kaupan jälkeen:
Kappalemäärä: 261.585 B-osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä: 5,06 %
osuus äänimäärästä: 2,41 %
4. Ilmoitusvelvollisen nimi: Norvestia Oyj, y-tunnus 0586253-1.

Honkarakenne Oyj:nosakepääoma koostuu yhteensä 5.168.968 osakkeesta, joista
A-sarjan osakkeita on 300.096 ja B-sarjan osakkeita 4.868.872 kappaletta. Kukin
B-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja A-sarjan osake kaksikymmentä (20)
ääntä, joten Honkarakenteen kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä
10.870.792.


HONKARAKENNE OYJ

Esa Rautalinko
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Esa Rautalinko,
puh 0400 740 997, esa.rautalinko@honka.com.


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.honka.com


Source: Millistream