Cencorp

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN

Lehdistötiedote   •   Loka 13, 2010 14:07 EEST

Cencorp Oyj:n (”Cencorp”) hallitus on saanut tiedoksi Ahlström Capital Oy:n ja
AC Invest B.V.:n arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen
liputusilmoituksen alla kuvatun järjestelyn vuoksi. Järjestelyn toteutuessa AC
Invest B.V.:n omistusosuus Cencorpissa nousee yli 5 prosenttiin Cencorpin
osakkeista ja äänistä. AC Invest B.V. on Ahlström Capital Oy:n tytäryhtiö. 

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot:

Kohdeyhtiön nimi

Cencorp Oyj (Y-tunnus 0749606-1)

Järjestely, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan ylittämiseen

AC Invest B.V. on antanut Cencorp Oyj:lle 12.10.2010 merkintäsitoumuksen, jonka
nojalla AC Invest B.V. on tietyin ehdoin sitoutunut merkitsemään yhteensä
15.833.333 kappaletta Cencorp Oyj:n uusia osakkeita. Merkintäsitoumus on
ehdollinen sille, että Cencorp Oyj:n 12.10.2010 pidettävä ylimääräinen
yhtiökokous päättää osakeantivaltuutusten myöntämisestä ja valitsee Cencorp
Oyj:n hallituksen uudeksi jäseneksi Ismo Rautiaisen sekä sille, että Cencorp
Oyj:n hallitus päättää valtuutusten tarkoittamien osakeantien toteuttamisesta
siten, että merkintäsitoumuksen perusteella tehtävien merkintöjen jälkeen AC
Invest B.V.:n omistus ylittää 5% Cencorpin osakkeista ja äänistä (laskettuna
osakeantien toteuttamisen jälkeen rekisteröidystä osakemäärästä). Sitoumuksen
ehtojen jäädessä täyttymättä sitoumus raukeaa. Lisäksi sitoumus on
peruutettavissa tietyissä tavanomaisissa tilanteissa. 

Cencorp Oyj:n osakkeiden lukumäärä on tällä hetkellä 134.561.052 kappaletta. AC
Invest B.V.:n järjestelyn jälkeiset osakkeiden ja äänioikeuksien määrät on
laskettu siten, että Cencorp Oyj:n osakkeiden kokonaismäärässä on otettu
huomioon osakeantien perusteella merkittävien uusien osakkeiden arvioitu määrä
(eli laskennassa käytetty Cencorp Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on siten
yhteensä 314.561.051 osaketta). Ahlström Capital Oy tai sen kanssa samaan
konserniin kuuluvat yhtiöt eivät omista tällä hetkellä Cencorp Oyj:n osakkeita. 

Cencorp Oyj:n 12.10.2010 pidetty ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt
merkintäsitoumuksen ehtona olleiden osakeantivaltuutusten myöntämisestä ja
valinnut Cencorp Oyj:n hallituksen uudeksi jäseneksi Ismo Rautiaisen. 

Osuus yhtiön osakkeista ja äänimäärästä

Järjestelyn toteutuessa Ahlström Capital Oy:n tytäryhtiö AC Invest B.V.:n
omistusosuus Cencorpin osakkeista ja äänimäärästä on seuraava: 

Osakkeet: 15.833.333 

Osuus osakkeista: 5.03% 

Osuus äänistä: 5.03%

Päivämäärä, jona liputusraja ylitetään

Järjestelyn on tarkoitus tulla voimaan liputusilmoituksessa mainittujen
muutosten osalta 30.11.2010 mennessä. 

Osakkeenomistajien täydelliset nimet

AC Invest B.V. (Besloten vennootschap), Kamer von Koophandel voor Amsterdam,
rekisteritunnus 34365835 

AC Invest B.V. on Ahlström Capital Oy:n (osoite: Eteläesplanadi 14, PL 169,
00131 Helsinki; y-tunnus: 1670034-3) tytäryhtiö. 


Mikkelissä, 13.10.2010


Cencorp Oyj

HALLITUS 


Lisätietoa:

Mats Eriksson
toimitusjohtaja
Cencorp Oyj

Puhelin: 
+358 (0)400 358 982

Sähköpostiosoite: mats.eriksson@cencorp.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Cencorp Oyj on yksi johtavista teollisuusautomaatioratkaisujen valmistajista.
Jyrsintään, erikoiskomponenttien ladontaan, testaukseen ja laser-työstöön
suunnitellut laitteet tehostavat asiakkaiden tuotantoa merkittävästi.
Asiakkaita ovat autoelektroniikkavalmistajat sekä telekommunikaatio-,
teollisuusautomaatio- ja EMS-alojen valmistajat. Cencorpin pääkonttori on
Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia.


Source: Millistream