Vaahto Group Plc

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 20:17 EET

Vaahto Group Plc Oyj on tänään vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain
2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:

Mikko Laakkosen omistusosuus Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeista ja äänistä on
9.2.2011 tehtyjen kauppojen seurauksena ylittänyt viisitoista prosenttia (15 %)
yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Mikko Laakkosen omistusosuus 9.2.2011 tapahtuneiden kauppojen jälkeen on
seuraava:

Osakkeiden ja ääniosuuksien lukumäärä 535.483

% osakkeista ja äänioikeuksista 17,93%

Vaahto Group Plc Oyj:n rekisteröity osakemäärä on 2.985.866 osaketta.Lahdessa 10.2.2011

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Anssi Klinga

Toimitusjohtaja
Lisätietoja:

Anssi Klinga

Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 050 4661470

Source: Millistream