Affecto

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN

Lehdistötiedote   •   Helmi 18, 2011 10:01 EET

Affecto Oyj on saanut Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy:ltä arvopaperimarkkinalain 2
luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy:n
hallinnoimien rahastojen omistusosuus Affecto Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta on ylittänyt 5%.

Kohdeyhtiön nimi: Affecto Oyj
Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 17.02.2011
Osuus äänimäärästä ja osakkeista: 5,01 %
Ilmoittava yhtiö: Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy, y-tunnus 1737785-9

Affecton osakepääoma koostuu yhteensä 21 516 468 osakkeesta.
Kullakin osakkeella on yksi ääni.Affecto Oyj
Hannu Nyman, johtaja, M&A, IRwww.affecto.com
Hannu Nyman, puh. 0205 777 761

Source: Millistream