Konecranes

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Lehdistötiedote   •   Syys 09, 2010 15:50 EEST

Konecranes Oyj (Y-tunnus 0942718-2)on 8.9.2010 vastaanottanut                  
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka    
mukaan BlackRock, Inc:n (USA Tax ID 32-0174421) omistusosuus Konecranes Oyj:n  
osakkeista ja äänistä on ylittänyt 10 prosenttia. Ilmoituksen mukaan BlackRock,
Inc:n omistus Konecranes Oyj:ssä oli 6 271 713 osaketta 7.9.2010, joka vastaa  
10,12 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.                  

Konecranes Oyj:llä on yhteensä 62 002 120 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi      
osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.                               

KONECRANES OYJ                                                                 


Miikka Kinnunen                                                                
Sijoittajasuhdejohtaja                                                         


LISÄTIETOJA                                                                    
Konecranes Oyj                                                                 
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050                     JAKELU                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                         
Keskeiset tiedotusvälineet                                                     
www.konecranes.com                                                             

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen         
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,    
satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia    
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille.
Vuonna 2009 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä    1 671 miljoonaa   
euroa. Yrityksellä on 9 600 työntekijää ja 545 toimipistettä 43 maassa.        
Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (osakkeen tunnus:  
KCR1V).Lähde: OMX Company News Service 

                    

Konecranes Oyj (Y-tunnus 0942718-2)on 8.9.2010 vastaaArvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka    
mukaan BlackRock, Inc:n (USA Tax ID 32-0174421) omistusosuus Konecranes Oyj:n  
osakkeista ja äänistä on ylittänyt 10 prosenttia. Ilmoituksen mukaan BlackRock,
Inc:n omistus Konecranes Oyj:ssä oli 6 271 713 osaketta 7.9.2010, joka vastaa  
10,12 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.                  

Konecranes Oyj:llä on yhteensä 62 002 120 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi      
osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.                               

KONECRANES OYJ                                                                 


Miikka Kinnunen                                                                
Sijoittajasuhdejohtaja                                                         


LISÄTIETOJA                                                                    
Konecranes Oyj                                                                 
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050                     JAKELU                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                         
Keskeiset tiedotusvälineet                                                     
www.konecranes.com                                                             

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen         
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,    
satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia    
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille.
Vuonna 2009 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä    1 671 miljoonaa   
euroa. Yrityksellä on 9 600 työntekijää ja 545 toimipistettä 43 maassa.        
Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (osakkeen tunnus:  
KCR1V).Lähde: OMX Company News Service