Konecranes

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Lehdistötiedote   •   Marras 30, 2010 15:50 EET

Konecranes Oyj (Y-tunnus 0942718-2)on 29.11.2010 vastaanottanut
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka
mukaan BlackRock, Inc:n (USA Tax ID 32-0174421) omistusosuus Konecranes Oyj:n
osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 10 prosenttia. Ilmoituksen mukaan
BlackRock, Inc:n omistus Konecranes Oyj:ssä oli 6 168 494 osaketta 26.11.2010,
joka vastaa 9,95 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Konecranes Oyj:llä on yhteensä 62 002 120 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi
osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

KONECRANES OYJ


Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja


LISÄTIETOJA
Konecranes Oyj
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,
satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille.
Vuonna 2009 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 1 671 miljoonaa euroa.
Yrityksellä on 9 800 työntekijää ja 545 huoltopistettä 43 maassa. Konecranes
Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus:
KCR1V).


Source: Millistream