Ilkka-Yhtymä Oyj

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUKSIEN

Lehdistötiedote   •   Marras 11, 2010 23:34 EET

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot:

Oy Herttaässä Ab:n osuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ylittää
10 % järjestelyn tuloksena, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan ylittymiseen.

1. Kohdeyhtiön nimi: Ilkka-Yhtymä Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Järjestely, joka toteutuessaan johtaa
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun osakkeiden määrästä
laskettavan 10 %:n liputusrajan ylittymiseen.

3. Ilmoitusvelvollisen nimi ja y-tunnus: Oy Herttaässä Ab, y-tunnus 0761658-8

4. Osuus kohdeyhtiön äänimäärästä ja osakepääomasta:

Oy Herttaässä Ab:n omistus ennen järjestelyä:

--------------------------------------------------------------------------------
| | Kpl-määrä | Osuus | Osuus |
| | | osakkeista | äänimäärästä |
--------------------------------------------------------------------------------
| I-osakkeita | 600 | 0,0023 % | 0,0112 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| II-osakkeita | 14.569 | 0,0568 % | 0,0136 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 15.169 | 0,0591 % | 0,0247 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Oy Herttaässä Ab:n omistus järjestelyn jälkeen:

--------------------------------------------------------------------------------
| | Kpl-määrä | Osuus | Osuus |
| | | osakkeista | äänimäärästä |
--------------------------------------------------------------------------------
| I-osakkeita | 600 | 0,0021 % | 0,0109 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| II-osakkeita | 2.849.569 | 9,9984 % | 2,5840 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 2.850.169 | 10,0005 % | 2,5949 % |
--------------------------------------------------------------------------------


5. Järjestelyn olennainen sisältö:

Ilkka-Yhtymä Oyj on 4.11.2010 ostanut Kai Mäkelän ja hänen lastensa omistamalta
Oy Herttaässä Ab:ltä 7.250.000 Alma Media Oyj:n osaketta. Osakkeiden kauppahinta
maksetaan käteisellä ja Ilkka-Yhtymä Oyj:n Oy Herttaässä Ab:lle antamalla
uudella 20.000.000 euron vaihtovelkakirjalainalla. Laina on vaihdettavissa
enintään 2.835.000 Ilkka-Yhtymän II-sarjan uuteen tai yhtiön hallussa olevaan
osakkeeseen. Puolet velkakirjoista on vaihdettavissa 2.1.2012 alkaen ja puolet
velkakirjoista 1.11.2014 alkaen, vaihto-oikeus kaikilla velkakirjoilla päättyy
1.11.2016.

Uuden omistusosuuden laskentaperusteena on Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeiden
kokonaismäärä vaihtovelkakirjalainalla vaihdettavien osakkeiden vaihdon jälkeen
olettaen, että vaihdossa annetaan uusia osakkeita. Ilkka-Yhtymä Oyj:n vaihdon
jälkeinen osakemäärä on yhteensä 28.500.208 osaketta ja äänimäärä yhteensä
110.277.367 kappaletta, mikäli kaikki velkakirjat vaihdetaan ja vaihdossa
annetaan uusia osakkeita. Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaan vaihdossa
voidaan antaa myös olemassa olevia osakkeita.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääoma 11.11.2010 koostuu yhteensä 25.665.208 osakkeesta
(I-sarjan osakkeita 4.304.061 kpl ja II-sarjan osakkeita 21.361.147 kpl). Yhtiön
osakkeiden lukumäärä voi vaihtojen seurauksena nousta enintään 2.835.000 uudella
II-sarjan osakkeella, minkä jälkeen Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeiden lukumäärä
olisi 28.500.208 osaketta (I-sarjan osakkeita 4.304.061 kpl ja II-sarjan
osakkeita 24.196.147 kpl). Osakkeilla olisi yhteensä 110.277.367 ääntä, mikäli
vaihtovelkakirja vaihdettaisiin osakkeisiin täysimääräisesti(yhdellä I-sarjan
osakkeella on 20 ääntä ja II-sarjan osakkeella 1 ääni).ILKKA-YHTYMÄ OYJMatti Korkiatupa
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi


Source: Millistream