OKMETIC OYJ

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN

Lehdistötiedote   •   Syys 09, 2010 15:42 EEST

Okmetic Oyj:n saamien tietojen mukaan OP-Keskus osk:n tytäryrityksen
OP-Rahastoyhtiön hallinnoiman Sijoitusrahasto OP-Suomi Arvon
(kaupparekisterinumero 1878493-1) omistusosuus Okmeticin osakepääomasta ja
äänimäärästä on 3.9.2010 laskenut 800 000 osakkeeseen, mikä vastaa 4,628
prosenttia yhtiön osakepääomasta.

Okmetic Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma koostuu yhteensä
17 287 500 osakkeesta, joilla kullakin on yksi ääni.


OKMETIC OYJ

Juha Jaatinen
Talousjohtaja

Lisätietoja:

Talousjohtaja Juha Jaatinen, Okmetic Oyj,
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: juha.jaatinen@okmetic.com


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.okmetic.com

LYHYESTI OKMETICISTA

Take it higher

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja
anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan
aurinkokennoteollisuudelle. Okmetic tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka
lisäävät heidän kilpailukykyään ja kannattavuuttaan.

Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat
ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua. Yhtiön tuotteet perustuvat
asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean teknologian osaamiseen, innovatiiviseen
tuotekehitykseen ja tehokkaaseen tuotantoprosessiin.

Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto, tehtaat
Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa.

Okmetic on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä tunnuksella OKM1V. Lisätietoja
yhtiöstä saa kotisivuilta: www.okmetic.com.


[HUG#1443223]

OKMF1810:
http://hugin.info/132025/R/1443223/387430.pdf