OKMETIC OYJ

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN

Lehdistötiedote   •   Marras 30, 2010 16:17 EET

Okmetic Oyj:n saamien tietojen mukaan Outokumpu Oyj:n (kaupparekisterinumero
0215254-2) omistusosuus Okmeticin osakepääomasta ja äänimäärästä on 30.11.2010
laskenut 15,65 prosentista 0,00 prosenttiin. Outokumpu Oyj omisti aikaisemmin
2 705 000 Okmetic Oyj:n osaketta ja nyt se omistaa 0 Okmetic Oyj:n osaketta.

Okmetic Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma koostuu yhteensä
17 287 500 osakkeesta, joilla kullakin on yksi ääni.


OKMETIC OYJ

Juha Jaatinen
Johtaja, talous, IT ja viestintä

Lisätietoja:

Johtaja, talous, IT ja viestintä Juha Jaatinen, Okmetic Oyj,
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: juha.jaatinen@okmetic.com


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.okmetic.com">www.okmetic.com

LYHYESTI OKMETICISTA

Take it higher

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja
anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan
aurinkokennoteollisuudelle. Okmetic tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka
lisäävät heidän kilpailukykyään ja kannattavuuttaan.

Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat
ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua. Yhtiön tuotteet perustuvat
asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean teknologian osaamiseen, innovatiiviseen
tuotekehitykseen ja tehokkaaseen tuotantoprosessiin.

Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto, tehtaat
Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa.

Okmetic on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä tunnuksella OKM1V. Lisätietoja
yhtiöstä saa kotisivuilta: http://www.okmetic.com">www.okmetic.com


[HUG#1466910]

OKMF2510:
http://
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Okmetic Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug