Soprano

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 § mukainen ilmoitus omistusosuuden

Lehdistötiedote   •   Syys 22, 2010 17:00 EEST

Soprano Oyj on saanut tietoonsa, että Kai Mäkelän ja hänen
määräysvaltayhteisöjensä Oy Herttakuutonen Ab:n ja Setelium Oy:n yhteenlaskettu
osuus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt neljäsosan (25
%) osakekaupalla, jotka tehtiin 6.9.2010.

1. Kohdeyhtiön nimi
Soprano Oyj (0548170-4)

2. Ajankohta, jolloin omistusoikeus on muuttunut
6.9.2010

3. Osuus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
Oy Herttakuutonen Ab, 2.362.797 kpl Soprano Oyj:n osaketta, 20,52 % Soprano
Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
Kai Mäkelä, 122.997 kpl Soprano Oyj:n osaketta, 1,07 % Soprano Oyj:n
äänimäärästä ja osakepääomasta.
Setelium Oy, 400.000 kpl Soprano Oyj:n osaketta, 3,47 % Soprano Oyj:n
äänimäärästä ja osakepääomasta.
Yhteensä 2.885.794 kpl Soprano Oyj:n osaketta, 25,06 % Soprano Oyj:n
äänimäärästä ja osakepääomasta.

Soprano Oyj:llä on 11.515.000 kpl osaketta, joista kullakin on yksi ääni

4. Osakkeenomistajien täydelliset nimet ja tunnukset
Kai Mäkelä
Oy Herttakuutonen Ab (0761638-5)
Setelium Oy (0939585-4)


Soprano Oyj

Lisätietoja:                                                                   
Soprano Oyj                                                              
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.eu
http://www.soprano.fi/

Verkkoliiketoiminnan asiantuntijayritys Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin
pörssissä listattu viestintään ja verkkopalveluihin erikoistunut julkinen
yhtiö. Konsernin tuotevalikoima kattaa markkinoinnin ja viestinnän
kokonaispalvelut, dynaamiset verkkoratkaisut sekä verkkopalveluiden
sisällöntuotannon. Soprano toteuttaa Suomen tunnetuimpia verkkopalveluja,
käytetyimpiä tilausjärjestelmiä ja verkkokauppoja sekä markkinoinnin ja myynnin
kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.Lähde: OMX Company News Service