Sampo

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Lehdistötiedote   •   Loka 13, 2010 14:26 EEST

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on saanut 13. lokakuuta 2010
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Capital
Research and Management Companyn omistamien Sammon A-osakkeiden kokonaismäärä on
11. lokakuuta 2010 markkinoilla tehdyillä kaupoilla laskenut alle yhden
kahdeskymmenesosan (1/20) Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja niiden tuottamien
äänten yhteismäärästä.

Capital Research and Management Companyn omistus ilmoituksen jälkeen

+------------------+------------+------------------+----------------+
|Osakelaji |Kappalemäärä|Osuus |Osuus |
| | |osakepääomasta (%)|äänimäärästä (%)|
+------------------+------------+------------------+----------------+
|A-sarjan osakkeita|  |  |  |
| | | | |
|ISIN:FI0009003305 |27 804 264 |4,9643 |4,9643 |
+------------------+------------+------------------+----------------+
|B-sarjan osakkeita|  |  |  |
| | | | |
| |0 |0 |0 |
+------------------+------------+------------------+----------------+
|Yhteensä |  |  |  |
| | | | |
| |27 804 264 |4,9537 |4,9117 |
+------------------+------------+------------------+----------------+


Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 561 282 390 osakkeesta, joista A-sarjan
osakkeita on 560 082 390 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-
sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten
Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 566 082 390 ääntä.SAMPO OYJ

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
http://www.sampo.com">www.sampo.com[HUG#1451494]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Sampo Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug