Valtioneuvosto

Asbestipurkutyöntekijän koulutusvaatimus muuttuu

Lehdistötiedote   •   Loka 01, 2010 09:27 EEST

Asbestipurkutyötä tekeviltä työnjohtajilta ja työntekijöiltä vaaditaan jatkossa talonrakennusalan ammattitutkintoon sisältyvän valinnaisen asbestityön osatutkinnon suorittamista. Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan asetuksen torstaina 30. syyskuuta.

Asbestipurkutyötä saavat tehdä vain siihen pätevät työntekijät. Pätevyyden myöntää aluehallintovirasto. Yhtenä pätevyysvaatimuksena on asbestipurkutyökoulutuksen suorittaminen. Asbestipurkutyökoulutukseen on kuuluttava asbestin ominaisuuksia ja terveysvaikutuksia, tarpeellisia suojaustoimenpiteitä sekä purkutekniikkaa koskevat jaksot. Lisäksi koulutuksen on sisällettävä perusteelliset käytännön purkutyöharjoitukset. Samat pätevyysvaatimukset ovat kuuluneet vuodesta 2005 talonrakennusalan ammattitutkinnon valinnaiseen asbestityön osatutkintoon, ja osatutkinto on tähänkin asti pätevöittänyt asbestipurkutyöhön.

Sosiaali- ja terveysministeriö on tähän asti hyväksynyt tapauskohtaisesti soveltuvat asbestipurkutyön koulutusohjelmat. Menettely selkiytyy, kun koulutuksen sisältö on kaikille sama eikä erilaisia tutkintoja tarvitse enää erikseen hyväksyttää ministeriössä.

Valinnaisen asbestityön osatutkinnon suorittaminen on ollut vähäistä. Osatutkinnon suorittaneita, edelleen työskenteleviä purkutyöntekijöitä arvioidaan olevan noin 1 500. Kun osatutkinnosta tulee asbestipurkutyön pätevyysvaatimus, sen suorittamisen odotetaan lisääntyvän huomattavasti. Opetushallituksen mukaan ammattitutkintotoimikunnilla on valmiudet lisätutkintojen vastaanottamiseen.

Niiden työntekijöiden, jotka ovat suorittaneet asbestipurkutyökoulutuksen aiemmin, pätevyys säilyy edelleen eikä heiltä edellytetä lisäkoulutusta.

Asetus tulee voimaan 1. tammikuuta 2011.

Lisätietoja neuvotteleva virkamies Antti Posio, 09 160 72420