Valtioneuvosto

Aselakia täydennetään asetuksella lääkäreiden ilmoitusvelvollisuudesta

Lehdistötiedote   •   Joulu 08, 2011 20:55 EET

Valtioneuvosto antoi tänään 8.12. asetuksen lääkärien ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta. Asetuksella täydennetään kesäkuussa voimaantullutta ampuma-aselakia, jonka mukaan lääkärillä on velvollisuus ja muulla terveydenhuollon henkilöstöllä oikeus tehdä poliisille ilmoitus henkilöstä, jonka katsoo olevan sopimaton pitämään hallussaan asetta. Asetuksessa määritellään ilmoitusmenettely ja ilmoituksen sisältö. Poliisihallituksessa ja poliisilaitoksissa ilmoituksia saa käsitellä vain aselupa-asioiden käsittelyyn oikeutettu henkilöstö. Ilmoitus tehtäisiin valmisteltavana olevalla lomakkeella.

Asetus ei sisällä tyhjentävää luetteloa siitä, milloin ilmoitus on tehtävä. Asetuksessa on luettelo ilmoituksen yleisimmistä perusteluista. Ilmoitus perustuu lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen arvioon siitä, että potilas olisi vaaraksi itselleen tai muille. Arvio voi perustua esimerkiksi oikeuspsykiatriseen tutkimukseen tai siihen, että potilas on käyttäytynyt väkivaltaisesti lääkärin tapaamisessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee joulukuussa potilasasiakirjaoppaan, jossa on tarkoitus ohjeistaa tarkemmin asetuksen soveltamista.

Asetus tulee voimaan vuoden vaihteessa.

Lisätietoja: projektipäällikkö Mika Lehtonen, 071878 8581