Valtioneuvosto

Asetus viljeltävien kalojen suojelusta voimaan 1.11.2010

Lehdistötiedote   •   Syys 17, 2010 02:40 EEST

Valtioneuvoston asetus viljeltävien kalojen suojelusta tulee voimaan marraskuun alussa. Suomessa ei ole aiemmin ollut erityislainsäädäntöä viljeltävien kalojen suojelusta.

Asetusta sovelletaan tuotantoeläiminä viljeltäviin kaloihin. Harrastuseläiminä pidettävät kalat ja akvaariot eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan. Kaikki asetuksen vaatimukset eivät koske luonnonravintolammikoissa kasvatettavia kaloja.

Asetuksessa määritetään eläinsuojelulliset vähimmäisvaatimukset kalojen pitopaikan rakenteille, veden laadulle, laitteille ja välineille sekä kalojen hoidolle. Kalojen hoidolla tarkoitetaan kalojen hyvinvoinnin seurantaa, kalojen käsittelyä, pitopaikan puhtaanapitoa ja kalojen ruokintaa.

Asetuksella pannaan täytäntöön tuotantoeläinten suojelua koskevan Euroopan neuvoston tuotantoeläinsopimuksen nojalla annetut suositukset viljeltävien kalojen suojelusta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen, p. 09 160 53337, 050 367 1040
eläinlääkintöylitarkastaja Susanna Ahlström, p. 09 160 53315, 040 197 0181